Hebrews 4

Yaubada ena vona fofofola veyawai weaqina

Ta baʼe vona fofofola nana Yaubada ena diʼwe ʼebeveyawai ana lugu weaqina nawale ʼenoʼeno. ʼInega itaʼa kana ʼitamaki aqiaqieda be yaqisa ge taha toga ʼidega kana ʼita ʼavei diʼwe nana ana lugu weaqina. Itaʼa wese Vale Aqiaqina diʼwe nana weaqina niʼau kanoqolia ʼidewani lova me Isileli inoqolia. Ta taudi Vale nana iveyani kavokavovoyea, mana ge nuadi daʼeqaʼui vonigo diʼwe nana ʼinaya ina lugu vetumaqana ʼinega. a  Ta ʼesi itaʼa tovetumaqana ada fata be kana lugu ena diʼwe ʼebeveyawai ʼinaya. Ta taudi ge ida vetumaqana weaqidi Yaubada vonaya,

“Egu gamosoala ʼinega
vona fofofola waiwaina yavonayea,
‘Taudi ge adi fata be egu diʼwe
ʼebeveyawai ʼinaya ina lugu!’”
Yaubada ena diʼwe ʼebeveyawai nawale ʼenoʼeno kuyavata qabudi adi ʼivaʼavaʼata ʼunu ʼinega, ta tua baʼe ʼidewani vona ʼaiqa.

b  Kahalamani aqiaqiea Yaubada ena vona baʼe vonahaqiaqi, mana Buki Nugwenugweina ʼinaya ʼaubena vesevenina weaqina simana vonaya, “Ta ʼaubena vesevenina ʼinaya Yaubada ena fewa qabudi ʼidiega veyawai.” c  Ta wese Yaubada ena vona Buki Nugwenugweina ʼinaya ʼenoʼeno vonaya, “Taudi nawale ge adi fata be ina lugu egu diʼwe ʼebeveyawai ʼinaya.” Vonahaqiaqi, taudi Vale Aqiaqina imadunoqolia ge ida lugu, mana Yaubada ena vona ge ida matayagei. Ta aiqabu Vale nana ivetumaqanea Yaubada nawale nahawafeledi be adi fata diʼwe nana ʼinaya ina lugu. d  ʼInega Yaubada wese mali ʼaubena aʼuya ena diʼwe ʼebeveyawai ana lugu weaqina, e omoʼe ʼaubena nana ana wawa “Baʼitaga.” Yaubada lova tubudavo ʼidia simana ena diʼwe ʼebeveyawai weaqina, ta wese tuta kuena ʼabibodanaya Deibida ena ʼwayavi ʼinega simana ʼidaya, ta simana nana niʼau kanoqolia vonaya,

“Baʼitagana ʼeguma Yaubada ena vona
onoqonoqolia ge ona vedeba ʼiʼwana!”
e  Vonahaqiaqi, lova Iosua me Isileli vanugwetedi diʼwe Kenani ʼinaya. Ta ʼeguma Kenani ʼinaya diʼwe ʼebeveyawai vataya ida lobea, e ʼinega ʼabibodanaya Yaubada ge wese taha tuta ʼebeveyawai weaqina davonavona. ʼInega vonahaqiaqi, Yaubada taha tuta ʼebeveyawai aʼuya ena tomotauyavo ʼidia, ta baʼe tuta nana nawale ge daʼifoqe ʼidia, ta ʼesi ibaʼebaʼeyea. 10  f  Mana aiqabu ina lugu Yaubada ena ʼebeveyawai ʼinaya, e taudi edi fewa qabudi ʼidiega ina veyawai, ʼidewani wese Yaubada ena fewa ʼinega veyawai ena ʼivaʼavaʼata ʼunu ʼabibodanaya. 11 Egwavo, kana vetafeʼwa waiwai be ʼinega kana lugu diʼwe ʼebeveyawai ʼinaya, be yaqisa vaina ʼidega ge kana ʼita ʼavedi diʼwe nana ʼinaya, mana tubudavo lova ʼidewani Yaubada ena vona ge ida matayagea ʼinega iluveʼwaiva.

12  g  ʼInega Yaubada ena vona kana vematamatayagea, mana vona nana mayawaina ta wese me ena waiwai nawale fewafewa. Vonahaqiaqi, vona nana kavona kefata kainumu soʼusoʼuna ma ala lualuana, ʼinega ana fata naʼalasusula nalugu eda nuanua be ada lutonova ʼidia, be ʼinega naveʼiteda tolaʼai aqiaqina be tolaʼai luveifana. Ta wese vona nana ana fata naveʼiteda ʼeguma eda nuanua be eda ilivu aqiaqidi nage gebu. 13 Ge taha yani Yaubada ena ʼivaʼavaʼata qabudi ʼidiega ana fata be ina oukwaiva ʼiawanaya, ta ʼesi Yaubada matanaya yani qabudi vunavunaqaya iʼenoʼeno. Ta nawale taha tuta ʼinaya kana tovolo ʼiawanaya ta kana simana ʼifoqeyea tolaʼai niʼau kaviaqia.

Keliso tauna eda Toveguba Qiduana

14  h  E ʼinega eda vetumaqana Yaubada Natuna Ieisu ʼinaya kana kafiʼiʼihia, mana tauna eda Toveguba edi Tovanugweta ta niʼau vaneqa lugu mahalaya Tamana ʼinaya. 15 Ta eda Toveguba edi Tovanugweta baʼe eda dawalili qabudi niʼau alamani aqiaqiedi, mana sitonova qabudi baʼitagana kalobelobedi lova tauna wese ʼidewani lobedi. Ta tauna ge taha tuta dabeʼu luveifana ʼinaya. 16  i  ʼInega me eda giwalifatu kana valia kana mai nuakolokolo ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya. Omoʼe ʼinaya Yaubada ena nuakolokolo kana lobea, ta ena veyolubega nanuataqoda be ʼinega wese naiuleda tuta nana vita kana lobedi.

Copyright information for `MOX