a5:3Luvi 9:7; 16:6
b5:4ʼIfo 28:1
c5:5Same 2:7
d5:6Same 110:4; Ibe 6:20; 7:17

Hebrews 5

Toveguba edi tovanugweta tauna tomotau kavokavovo ta ana venuaʼivina ʼewea be ʼinega taha fewa naviaqia. Ta fewa nana ana alamani baʼe: Tauna tomotau qabudi be Yaubada nuanidia tovotovolo ta edi luveifana ana nuataqo weaqina edi nei kavovo aʼudi ʼebeveguba ʼinaya ta vevegubayedi. Vonahaqiaqi, toveguba nana tauna wese tomotau ta dawalili lulutonovia kavona tomotau qabudi ʼidewani. ʼInega ana fata toviaqa kavokavovo be wese tovagei vona biganega navona iuledi. a  ʼInega luaqiaqiea be naveguba Yaubada ʼinaya taunega ena luveifana weaqina be wese tomotau qabudi edi luveifayavo weaqidi. b  Ge taha toga daluaqiaqiei be taunega nahaʼuvaneyei be ʼinega tauna ena nuenuega natovolo be navetoveguba qiduana. Ta ʼesi Yaubada ena venuaʼivina ʼinega navetoveguba, ʼidewani wese Yaubada Eloni venuaʼivinea.

c  Ta wese ʼidewani Keliso ge taunega dagivaneqei kavona toveguba edi tovanugweta, ta ʼesi Yaubada venuaʼivinea ta voneaya,

“Oʼa Natugu,
baʼitaga una ʼawatamanegu.”
d  Ta wese taha vona Yaubada vonayea Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya,

“Oʼa tuta vataya ana Toveguba,
ʼidewani Melikisedeki.”
e  Lova tuta nana Ieisu bwaʼobwaʼoya toa ʼinega me ena dou ta wese ma mataeluna venoqi Yaubada ʼinaya vonigo ʼaliga ʼinega daʼetoyavui. Ta Ieisu tauna tonuawebui be tuta qabuna Tamana ena nuanua viaviaqia, ʼinega Yaubada Natuna ena gaba noqolia ta ʼaubena vetoina ʼinaya ʼaligega giveyaʼitoto ʼeviviea. Vonahaqiaqi, Ieisu tauna Yaubada Natuna, ta tua vita lobedi. Ta vita diavona ʼidiega vematamatayaga ana ʼeda alamani aqiaqiea. Ta baʼe ʼeda nana ʼinega Yaubada ʼawahaqiaqiea tauna Toveguba Qiduana ta aqiaqi otaqina. E ʼinega Ieisu ana tomatayagayavo ʼetoyavua vataya ina ʼewea tauna ʼinega, mana tauna ʼetoyavua ʼiuna. 10 ʼInega Yaubada venuaʼivinea kavona Toveguba edi Tovanugweta ʼidewana Melikisedeki.

Niboanida ena tabo weaqina

11 Egu nuanua ʼeala ʼenoʼeno baʼe yani diavona weaqidi be nuanuagu ena givesimatalidi ʼimia, ta ge agu fata mana omiʼa nuami ge daʼeqaʼui lukwayavonega. 12  f  Vonahaqiaqi, omiʼa lova niʼau Vale Aqiaqina omadunoqolia, ʼinega luaqiaqiemi be mali tomotau oda veʼitedi. Ta ge ami fata, mana Vale nana ana avutugu ge oda alamania, ʼinega ana ʼita be taha toga veʼita nana naveʼita ʼeviviemi. Ta omiʼa kavona gogama dilidilidi susuya isususu, ta ge adi fata ʼabwaga falafaladi ina ʼaini. 13 Ta ʼeguma taha toga nawale susuya toatoa, e ʼinega tauna veʼita tunutunuqina ge dahalamani aqiaqiei, ta wese ge dahalamania tolaʼai aqiaqina ta tolaʼai luveifana. 14 Ta ʼesi ʼabwaga falafaladi tomotau taudi edi nuanua faʼalina weaqidi, mana taudi tovetumaqana edi ilivu ana ʼeda ʼinega tuta qabuna itautauya, be ʼinega niʼau ialamania tolaʼai aqiaqina ta tolaʼai luveifana. E ʼinega yani aqiaqi dimo iviaviaqidi.

Copyright information for `MOX