Hebrews 6

ʼInega veʼita nugwenugweina Keliso weaqina ge wese kana luʼeviʼeviviei, mana niʼau onoqolia. Ta ʼesi kana tauya veʼita tomotau taudi nuadi faʼalina adi veʼita ʼinaya, mana ge wese ilivu luveifana ana nuagivila weaqina nage vetumaqana Yaubada ʼinaya weaqina adi veʼita kana luʼeviviedi. Ta ge wese ena veʼitemi vaina yani weaqidi ʼidewani babitaiso weaqina be, nima ana aʼu weaqina tomotau ʼidia venoqi be vona veyoluba adi tuta ʼinaya. Ta ge wese ena veʼitemi tomotau edi yaʼitoto ʼaligega weaqina nage Yaubada ena aʼuvidividina tomotau edi toa vataya weaqina, mana baʼe veʼita diavona niʼau onoqolidi. Ta ʼesi ʼeguma Yaubada nahawafela, e ʼinega kana tauya veʼita ʼenaʼenaʼidi ʼidia, be yaqisa eda vetumaqana be eda alamani ina veʼenaʼi.

a  Ta maʼoda, ʼeguma taha toga lova Ieisu maduvetumaqanea ta ʼabibodanaya nanogea, nage ana fata nanuagivila ʼevivi? Gebuʼe otaqa, mana ʼeguma nuana niʼau ʼeqaʼui, ta Niboana Gwalagwalana niʼau ʼewei, e wese Yaubada ena veyoluba ena vona ʼinega niʼau lutonovia, ta wese Yaubada ena ʼEbeluvine ana waiwai niʼau lutonovia, ta tua ʼeguma baʼe yanidiavo navegeqedi ta wese ena vetumaqana nanogea, e ʼinega tauna ge wese ada fata kana givenuagivila ʼeviviei. Mana taunana ena viaqa be ena noga ʼidiega Yaubada Natuna Ieisu tutuveʼewa ʼeviviea ʼetoluai ʼinaya ta giveiniyauyauyea tomotau qabudi matadia.

Itaʼa tomotau kavona vaoqa. ʼEguma ʼwei ana tuta ʼinaya vaoqa nana ʼwei vevebigea e ʼinega nawale tonivaoqa bolimana qiduana nalobea, mana Yaubada vaoqa nana ʼinaya ena veyoluba niʼa guiwaqia. b  Ta ʼeguma vaoqa nana ʼinaya talitali be wese vaina libi itabotabo, e ʼinega naluveifa ta tonivaoqa vaoqa nana navona veʼalatea ta ʼinega nagabu yavulea.

Egwavo ye, vona waiwaina baʼe niʼau yaneimi onoqolia, ta yanuaia omiʼa ge wese ona veilaqe vataya, ta ʼesi yahalamani aqiaqiea yani qabuna aqiaqidi ʼetoyavua maega nawale ona ʼewedi. 10  c  Baʼe ʼidewani yavonavona ʼaiqa ʼimia, mana Yaubada tauna Toluvine tunutunuqina, e ʼinega emi vetafeʼwa waiwai tauna weaqina gebu nanuafania. Ta wese emi veyoluba tauna ʼinaya niʼau oveʼitayea tuta nana ena tomotauyavo niʼau oiuledi ta wese baʼitagana nawale oiuiuledi. 11 ʼInega nuanuagu qiduana baʼe ilivu diavona ge ona nogedi, ta tua me emi gwavubiga ʼidewani ona viaviaqa ʼaiqa ana laba tuta ana ʼebeluʼovoa ʼinaya, be yaqisa ona alamani aqiaqiea emi luʼita vane ana aqiaqi Yaubada nagiveʼifoqeyea. 12 Ge nuagu ona lugwavuʼai, ta ʼesi nuanuagu aiqabu taudi lova edi vetumaqana be wese edi bibitaqo ʼidiega Yaubada ena vona fofofola ilobea ona vetutumedi.

Yaubada ena vona fofofola vonahaqiaqi

13  d  ʼEbevetalatutula baʼe ona ʼitea: Tuta nana Yaubada Ebelamo vona fofofolea, e ʼinega taunega ana wawa ʼinaya ʼawatamatamana, mana ge taha toga tauna daveqidua vaʼinei, ʼinega voneaya, 14 “Oʼa Ebelamo, yavona aqiaqieu nawale veyoluba qiduana una lobea, mana ʼiuyega tubumwavo yoʼo qidua vaʼinedi ina ʼifoqe, ta ge taha toga ana fata nahavodi.” 15 Ta Ebelamo me ena bibitaqo omoʼe vona fofofola nana baʼeyea, e ʼinega ʼabibodanaya vuaqina lobea.

16 Ta tuta nana tomotau nuanuadi vona fofofola waiwaina ina ʼinanea, e ʼinega taha toga tauna veqidua vaʼinedi ana wawega ivonavona ʼinaya. E ʼinega tomotau qabudi ialamani aqiaqiea baʼe vonahaqiaqi ta veʼaeʼaetoga igigiveluaʼuya, mana ge taha wese wawa ʼidewana. 17 Ta wese ʼidewani Yaubada nuanuana qiduana tomotau ge ina venuana magilafu tuta nana vona fofofola neidi, ta ʼesi ina alamani aqiaqiea baʼe vona nana vonahaqiaqi, ta vona fofofola nana weaqina Yaubada ge wese nuana nagivila. 18  e  Ena vona fofofola be wese ena ʼawatamatamana iʼenoʼeno vataya. Vonahaqiaqi, baʼe yani magilafudina ge ana fata nagivedumedumedi, mana Yaubada tauna ge wese ana fata nauʼava. Itaʼa aiqabu niʼau kadena ilivu luveifana ʼinega ta tauna ena ʼitamaki ʼinaya niʼa kalugu, e ada fata be me eda giwalifatu Yaubada ena vona fofofola eda luʼita vane weaqina kana kafiʼiʼihia, ta weaqina ge wese kana venuana magilafu.

19  f  Vonahaqiaqi, luʼita vane nana kahalamani aqiaqiea ge uʼava, ʼinega kana baʼebaʼeyea. Eda vetumaqana luʼita vane nana weaqina kavona waga ana lomu, ʼinega ge wese niboanida nanidoa. Baʼe luʼita vane nana ʼiuna Ieisu, mana baʼe Ieisu nana Yaubada ena Vanue Gwala mahalaya ana Sifaufa Gwalagwala Otaqina ana bagina kalekoyega ʼinaya madulugu. 20 Vonahaqiaqi, tuta nana Ieisu ʼaliga ʼetoluaia, ʼinega kaleko nana eabu magilafuyea. E omoʼe ʼinega Ieisu niʼau lugu weaqida ta vetoveguba kavona Toveguba edi Tovanugweta. Ta Ieisu tauna tuta vataya ana Toveguba Qiduana, ʼidewani Melikisedeki.

Copyright information for `MOX