Hebrews 7

Toveguba Melikisedeki weaqina

a  Ta Melikisedeki nana tauna ʼabaga Salema ana kini ta wese Yaubada Toatoa Vanena ena toveguba. Avia ana tuta taha ʼinaya Ebelamo vaina kini luvegwamumuidi vedavi ʼinega. Ta tuta nana Ebelamo luaviayega ʼevivi maimai ʼinega Melikisedeki maega iveloba, ta tauna vona veyolubea Ebelamo. Ta Ebelamo avia nana ʼinega kulufa qiduana miedi. Ta kulufa qabuna ʼidiega guguna teni viaqidi, e ʼinega guguna ʼaidegana Melikisedeki ʼinaya nei kavovoyea. Ta Melikisedeki ana wawa ana alamani “Ilivu tunutunuqina ana kini.” Ta wawa nana ana alamani vemagilafuna, “Toadaumwala ana kini”, mana tauna ʼabaga Salema ana kini, ta wawa Salema ana alamani “Daumwala”. Ta ge taha buki nage leta dasimana tamana be inana taudi aiqabu, ta ge wese kada alamania ena gade weaqidi. Ta wese yawaina ana tuta ena ʼebeveʼale be ena ʼebeluʼovoa ge ana alamanimo. E ʼinega tauna tuta vataya ana toveguba kavona Yaubada Natuna ʼidewani.

ʼInega kana nuaia Melikisedeki tauna ʼoloto qiduana. Vonahaqiaqi, tubuda Ebelamo wese taha ʼoloto qiduana, ta ʼeguma yubai kameli adi yau anidedi (100) aviega ʼewedi ʼinega ʼidiega teni Melikisedeki ʼinaya nei kavovoyea. Ta wese kulufa qabuna ʼidiega ʼidewani guguna ʼaidegana aʼuya Melikisedeki ʼaqenaya. b  Ta Mosese ena luvine ʼinega toveguba qabudi Libai ena gadeyega adi luaqiaqi be tomotau qabudi me Isileli edi kulufa qabuna ʼidiega guguna ʼaidegana iʼeweʼewedi Yaubada weaqina. Vonahaqiaqi, toveguba qabudi Libai ena gadeyega taudi wese Isileli ana tomotauyavo. Taudi wese Ebelamo tubunavo, ta tua toveguba diavona guguna ʼaidegana iʼeweʼewedi edi susu taha taha ʼidiega. Melikisedeki tauna gebu Libai ena gade ʼinega, ta tua tauna wese guguna ʼaidegana Ebelamo ʼinega ʼewea. Ta ʼabibodanaya Melikisedeki Ebelamo vona veyolubea, ta Ebelamo nana lova Yaubada ena vona fofofola niʼau maduʼewea. Ta ge wese kana venuana magilafu vona veyoluba weaqina, mana niʼau kahalamani aqiaqiea ʼeguma taha toga taha tomotau navona veyolubea, e ʼinega tauna qiduana, ta ʼabiboda vona veyoluba nana ana toʼewa.

Taudi tovegubayavo tomotau edi kulufa qabuna ʼidiega guguna ʼaidegana iʼeweʼewedi. Vonahaqiaqi, toveguba dina taudi tomotau otaqa ʼinega iʼaliʼaliga. Melikisedeki tauna wese guguna taha ʼewea, ta ge daʼaliga, ta ʼesi Buki Nugwenugweina vonaya vonigo nawale mayawaina toatoa. Ta wese ana fata baʼe ʼidewani kana vona ʼaiqa: Libai tubunavo taudi guguna ana toʼewa, ta kavonaya taudi wese guguna taha Melikisedeki ineia tuta nana tubudi Ebelamo guguna ʼaidegana nei kavovoyea Melikisedeki ʼinaya. 10 Vona nana ana alamani baʼe: Libai nawale ge daviʼoi tuta nana Ebelamo ena kulufa qabuna ʼidiega guguna ʼaidegana Melikisedeki neia. E baʼe ʼinega kahalamania Libai tubunavo kavona lova ʼinega edi nei kavovo niʼa iaʼuya Ebelamo ʼinega.

Ieisu tauna kavona Melikisedeki

11 Yaubada ena luvine ana avutugu me Isileli neidi toveguba edi viaqa ʼinega. Ta tomotau ge adi fata ina vetunutunuqa Yaubada matanaya toveguba dina edi viaqa ʼidiega, e ʼinega Yaubada taha wese toveguba vetunei mai Melikisedeki ʼidewani, ta toveguba nana ge Libai nage Eloni edi gadeyega. 12 Ta tuta nana toveguba ʼevauna natoa ʼifoqe, e ʼinega ana luaqiaqi be luvine wese navevauvau. 13 Mana toveguba nana niʼau kaveqaeyea tauna mali gade ʼinega, ta gade nana ana qabuyavo gebu adi fata be ina vetofewa ʼebeveguba ʼinaya. 14  c  Ta egu simana ana alamani aqiaqi baʼe ʼidewani: Eda Kaiwabu Ieisu mai Iuda ena gade ʼinega, ta Mosese ge taha tuta dasimana gade Iuda weaqina tuta nana toveguba weaqidi veveqae.

15 Ta tolaʼai niʼau yaveqaeyedi adi alamani simasimatalidi, mana toveguba taha vauvauna niʼau ʼifoqe, e tauna Melikisedeki ʼidewani. 16 Vonahaqiaqi, luvine ʼenoʼeno Mosese ʼinega vonaya vonigo tomotau Libai ena gade namo ʼinega luaqiaqiedi be ina vetoveguba. Ta baʼe toveguba nana gebu Libai ʼinega, mana tauna yawaina ena waiwai ge ena awalamo ʼinega vetoveguba. 17  d  Baʼe yanidiavo simasimatalina, mana Buki Nugwenugweina simana vonaya,

“Oʼa tuta vataya ana toveguba
ʼidewani Melikisedeki.”
18  e  Vonahaqiaqi, luvine nugwenugweidi dawalilidi ta vuaqa geqadi, mana ge ana fata ʼidiega tomotau ina vetunutunuqa, ʼinega Yaubada luvine diavona ʼewa yavuledi. Ta baʼitagana ʼebeluʼita vane aqiaqi otaqina luvine dina luveʼiedi, e baʼe ʼebeluʼita vane nana ʼinega itaʼa kamieda Yaubada diʼwenaya.

20 Ta tuta nana Ieisu vetoveguba e ʼinega Yaubada vona fofofola waiwaina ʼinanea, ta lova ge taha tuta baʼe ʼidewani daviaqa ʼaiqa mali tomotau ʼidia tuta nana ivetoveguba. 21  f  Ta Ieisu vetoveguba Yaubada ena vona fofofola waiwaina ʼinega, vonaya,

“Yaʼa Kaiwabu Yaubada
vona fofofola waiwaina yahaʼuya,
‘Oʼa tuta vataya ana toveguba.’
Ta baʼe vona nana weaqina
ge wese egu nuanua
ena veaʼugivilei.”
22  g  Vona fofofola baʼe ʼinega kana alamani aqiaqiea Yaubada Ieisu ʼinega luvine vauvauna ta aqiaqi otaqina aʼuya tauna be tomotau nuanidia, ge wese ʼidewani Mosese ena luvine.

23 Lova luvine nugwenugweina ana tuta ʼinaya toveguba qabudi itoatoa, mana ʼeguma taha naʼaliga e ʼinega toveguba vauvauna naluveʼiea. 24 Ta Ieisu yawaina ge wese dagumwala ta ʼesi natoa vataya, ʼinega tauna ena fewa toveguba ʼidewani ge taha toga naluveʼiei. 25  h  ʼInega Ieisu baʼitagana ta wese tuta maimai ʼidia ana fata be aiqabu imaimai Yaubada ʼinaya tauna ʼinega naʼetoyavuidi. Ieisu nana ana fata, mana tauna Toatoa Vatayana ta tuta qabuna vevenoqi weaqida Yaubada ʼinaya.

26 Ieisu tauna Toveguba edi Tovanugweta ta aqiaqi otaqina weaqida. Ana fata naiuleda, mana tauna gwalagwalana ta ge wese ana ʼebeveʼewamo. Tauna ge taha luveifana daviaqia, ʼinega Yaubada givaneqea mahalaya, ta totoa mahalaya veqidua vaʼinedi. 27  i  Ieisu tauna gebu toveguba edi tovanugweta ʼidewani, mana taudi Mosese ena luvine ʼinega ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia nugweta taudiega edi luveifana weaqina iveguba, ta ʼabibodanaya wese tomotau qabudi edi luveifana weaqina iveguba. Toveguba qabudi adi luaqiaqi be baʼe ʼidewani ina viaqa ʼaiqa. Ta Ieisu gebu, mana tauna ge ena luveifamo, e ʼinega veguba ʼaideganamo viaqia tuta nana taunega vegubayea ʼetoluai ʼinaya weaqida. 28 Ta aiqabu ivenuaʼivinedi toveguba edi tovanugweta ʼidewani Mosese ena luvine ʼayanaya e taudi dawalilidi, ʼinega ge adi fata be yani qabuna aqiaqidi ina viaqidi ʼidewani Ieisu, mana taudi tomotau otaqa, ta tua venuaʼivina ilobea. Ta luvine nana ana nei ʼabibodanaya Yaubada Natuna venuaʼivinea vona fofofola waiwaina ʼinega. Ta tauna Toveguba edi Tovanugweta aqiaqi otaqina tuta vataya ʼinaya.

Copyright information for `MOX