a8:5Kol 2:17; Ibe 10:1; ʼIfo 25:40
c8:8-12Iel 31:31-34

Hebrews 8

Ieisu tauna eda Toveguba Qiduana

Egu vona niʼau onoqolia, ta vona nana foʼuna baʼe: Yaubada Toatoa Vanena ena ʼebetoa kaikaiwabuna mahalaya toatoa, ta Ieisu tauna eda Toveguba edi Tovanugweta toabui Yaubada ʼataqinaya. Ta omoʼe ʼinaya vetofewa Yaubada ʼinaya Toveguba Qiduana ʼidewani vanue ʼebeiwaʼodu gwalagwala otaqina ana wawa Tabenakeli ʼinaya. Ta vanue nana ge tomotau nimadiega ida yoqoni, ta ʼesi Kaiwabu taunega viaqia.

Bwaʼobwaʼo ana toveguba edi tovanugweta adi luaqiaqi be yubai ʼidiega ina veguba Yaubada ʼinaya, ta wese vaina yani ina nei kavovoyea. ʼInega itaʼa eda Toveguba edi Tovanugweta ana luaqiaqi be wese taha yani navegubayea. Ta ʼeguma tauna nawale bwaʼobwaʼoya datoatoa, e ʼinega ge wese davetoveguba, mana bwaʼobwaʼoya toveguba koyadi niʼau iveveguba me Diu edi luvine ana ʼedaʼeda ʼinega. a  Ta taudi edi fewa iviaviaqidi taha vanue gwala ʼinaya, ta baʼe vanue nana kavona ʼebeʼita ʼidewani, mana vanue nana veveʼitayea mahala ana vanue ʼebeiwaʼodu gwalagwala otaqina ana ʼita ʼidewani. Lova Yaubada Mosese vona waiwaina neia tuta nana vanue ʼebeiwaʼodu gwalagwalana ana wawa Tabenakeli bwaʼobwaʼoya nayoqonia, ʼinega voneaya, “Una ʼitamaki aqiaqieu, ta yani qabuna una viaqidi ʼidewani lova yaveʼiteu bwanaga debanaya.” b  Ta Ieisu ena fewa Tamana neia Toveguba Qiduana ʼidewani, e ʼinega fewa nana bwaʼobwaʼo ana tovegubayavo edi fewa veqidua vaʼinea. Ta wese ʼidewani luvine vauvauna weaqina, mana Ieisu luvine nana miea Yaubada ʼinega ena tomotauyavo ʼidia, ta luvine nana luvine ʼituʼituwaina veqidua vaʼinea, mana luvine vauvauna ena ʼebetunuvahala vona fofofola aqiaqi otaqina ʼinega ʼifoqe.

Ta ʼeguma luvine ʼituʼituwaina ge wese ena luveifamo, e ʼinega Yaubada ge wese luvine vauvauna dahaʼui. c  Ta Yaubada ena tomotauyavo ʼitedi luvine ʼituʼituwaina ʼinega ge ida vetunutunuqa, ʼinega vonaya,

“Yaʼa Kaiwabu yavonemi
nawale taha ʼaubena naʼifoqe
be ʼinega luvine vauvauna ena viaqia
me Isileli be me Iuda maega.
Lova luvine ʼituʼituwaina yaviaqia
tubudiavo maega tuta nana
nimaguyega yaʼewa ʼifoqeyedi
yatauyedi diʼwe Itifita ʼinega.
Ta luvine nana taudi ilugwavuʼaiea,
e ʼinega yatoa gwavudi.
10 Ta yaʼa Kaiwabu,
nawale ʼaubena nana ʼinaya
luvine vauvauna ena viaqia
me Isileli maega.
Ta egu luvineavo ena aʼuya nuadia,
ta wese giwalidia ena ʼwayavia.
ʼInega yaʼa edi Yaubada,
ta taudi egu tomotauyavo.
11 ʼInega ge daluaqiaqiei be taha toga
iana naveʼitei navonaya,
‘Kaiwabu una alamania!’
Ta wese ge daluaqiaqi be taha ʼoloto
ena susuyavo navonedia,
‘Omiʼa Kaiwabu ona alamania!’
mana tomotau qabudi niʼau ialamanigu,
taudi tomotau kavokavovo
be wese kaikaiwabudi.
12 Yaʼa edi viaqa veifa qabudi
ʼidiega ena nuataqodi,
ta edi ilivu luveifana qabuna weaqina
ge wese ena nuaveʼavinidi.”
13 Tuta nana Yaubada luvine vauvauna weaqina simana ʼinega ana alamani baʼe ʼidewani: Luvine ʼituʼituwaina ge wese kana vefewei, ta ʼesi kana aʼunaqoyea ta tuta goyona ʼinaya nahawala, mana ena waiwai niʼau gumwala.

Copyright information for `MOX