a9:1-2ʼIfo 25:23-26:30
b9:3ʼIfo 26:31-33
c9:4ʼIfo 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Naba 17:8-11; Luve 10:3-5
d9:5ʼIfo 25:18-22
e9:6Naba 18:2-6
f9:7Luvi 16:2-34
h9:13Luvi 16:15-16; Ibe 10:4; Naba 19:9,17-19
j9:19-20ʼIfo 24:6-8
k9:21Luvi 8:15,19
l9:22Luvi 17:11

Hebrews 9

Awatubo Yaubada ʼinaya luvine nugwenugweina ʼinega

a  Yaubada ena luvine nugwenugweina ʼinaya luvine vaina aʼudi me Isileli weaqidi maʼoda ina tafwalolo ʼaiqa. Ta wese me edi vanue ʼebeiwaʼodu ana wawa Tabenakeli, ta vanue nana bwaʼobwaʼoya taudiega iviaqia. Ta ana sifaufa magilafuna. Ta sifaufa nugwenugweina igabea ana wawa Sifaufa Gwalagwalana. Ta gamonaya vaina kulufa iaʼudi ʼidewani odamu ana ʼebeaʼu ta wese tebolo taha. Ta tebolo nana debanaya beledi gigivegwalana iaʼudi edi nei kavovo weaqina Yaubada ʼinaya. b  Ta sifaufa vemagilafuna igabea ana wawa Sifaufa Gwalagwala Otaqina. E baʼe sifaufa nana ana ʼebelugu kalekoyega ibaginia, ta kaleko nana yubai vutuvutudiega iaqilia. c  Ta sifaufa nana gamonaya taha ʼebeveguba goula ʼinega iviaqia ʼenoʼeno, ta debanaya bunama taha ana wawa inisenisi meilana aqiaqina igabugabuya. Ta wese dedewaga ʼaiwe lova goula ʼinega iʼafwalia iaʼuya sifaufa nana gamonaya. Dedewaga nana ana wawa Aki, ta gamonaya dabo beabeadi magilafudi Yaubada ena luvineavo teni lova taunega ʼwayavidi iʼenoʼeno. Ta wese gaeba goula ʼinega ʼenoʼeno dedewaga nana gamonaya, ta gaeba nana gamonaya taha ʼabwaga ana wawa mana ʼenoʼeno. Ta kulufa vetoina Eloni ena kewala ʼenoʼeno Aki nana gamonaya. Lova kewala nana kwavuqina me Isileli gamonaya iaʼuya, ta ʼabiboda taunega yaʼeva ʼevivi. d  Ta Aki nana ana ʼauboda debanaya yani magilafudi adi ʼita kavona Yaubada ena tovaleʼewa itoatoa adi wawa Selebimu, ta fafediega Aki nana iveʼigwaʼuya. Taudi iveʼebeʼita Yaubada ena simatala kaikaiwabuna weaqina. Ta toveguba qiduana yubai sulalidi ʼinega ʼauboda nana luitaitalia tomotau edi ilivu luveifana weaqina, ʼinega Yaubada nanuataqodi. Ta baʼitagana ge ana fata be yani qabuna baʼe weaqina ena givesimatalidi ʼimia.

e  Ta tuta nana kulufa diavona niʼau iʼivaʼavaʼaidi vanue ʼebeiwaʼodu ʼinaya, e ʼinega toveguba sifaufa nugweta ʼinaya ilugulugu ta edi fewayavo iviaviaqidi. f  Ta Sifaufa Gwalagwala Otaqinaya gebu toveguba qabudi adi fata be ina lugu ʼinaya, ta ʼesi toveguba edi tovanugweta taʼa mona ana fata nalugu tuta ʼaideganamo yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼidia. Ta luvine waiwaina ʼenoʼeno, ge ana fata nima ʼavaʼavana nalugu, ta ʼesi yubai sulalidi nugweta naʼewei ʼinega naluguyea. Ta sulala nana navegubayea Yaubada ʼinaya taunega ena luveifana weaqidi, be wese tomotau edi luveifana weaqidi. Ta wese vaina luveifana iviaqidi edi nua kavokavovo ʼinega ta ge ida alamanidi, e baʼe luveifa diavona weaqidi wese naveguba Yaubada ʼinaya. g  Ta Niboana Gwalagwalana yani baʼe ʼidiega veʼita aqiaqieda Sifaufa Gwalagwala Otaqina ana bagina ge daʼewaʼei tomotau kavokavovo weaqidi, mana nawale vanue ʼebeiwaʼodu ʼituʼituwaina Tabenakeli ana luvine ivevefewedi. Ta ge ana fata be veguba nana ʼinega tomotau adi lutonova naveaqiaqi. Baʼe wese taha ʼebeʼita tuta baʼe weaqina, mana veveʼiteda nei kavovo qabudi be wese toveguba edi guba Yaubada ʼinaya ʼidiega ge wese adi lutonova daveaqiaqi, mana luveifana iviaqia, e ʼinega vita ilulutonovia Yaubada matanaya. 10 ʼInega baʼe veguba diavona ʼidiega ge ida veaqiaqi otaqa, mana omoʼe luvine diavona ʼituʼituwaidi taudi ʼabwaga be goʼila ta wese ʼwafi ena uweta weaqina. Ta luvine diavona tomotau luaqiaqiedi be ida ʼabibodedi ana laba Yaubada ena ʼedaʼeda vauvauna dagiveʼifoqeyea.

Awatubo Yaubada ʼinaya ena luvine vauvauna ʼinega

11 Ta Keliso niʼa mai kavona Toveguba edi Tovanugweta ʼidewani, ʼinega toa aqiaqina niʼa kalobea. Ta tauna niʼa lugu mahala ana vanue ʼebeiwaʼodu Tabenakeli ʼinaya, ta vanue nana qiduana ta ana ʼita aqiaqi otaqina, mana ge tomotau nimadiega ida yoqoni bwaʼobwaʼo baʼe debanaya. Ta ʼesi yoqoyoqona vatayana ʼenoʼeno Yaubada ʼinega. 12 Ta Ieisu Sifaufa Gwalagwala Otaqina ʼinaya lugu tuta ʼaideganamo, ta ge wese nalugu ʼevivi. Tauna ge yubai goti nage bulumakau natudi sulalidi daʼewei ta dalugu daveguba, ta ʼesi ena veguba nana taunega sulalina ʼinega veguba. Ta ena lugu be ena veguba ʼinega eda luveifana qabuna ʼewa yavula vatayedi.

13  h  ʼEguma taha toveguba yubai goti be bulumakau sulalidi naluitaitalia tomotau ʼwafidia, ta wese bulumakau ineyaʼalidi ʼwafutodi naʼewei ta tomotau ʼwafidi navekalivia ʼinega ʼwafidi ina veaqiaqi Yaubada matanaya, 14  i  e ʼinega kana alamani aqiaqiea Ieisu sulalina ʼinega kana veaqiaqi otaqa, mana Ieisu Niboana Gwalagwalana Toatoa Vatayana ena waiwai ʼinega taunega vegubayea. Baʼe veguba nana aqiaqi otaqina Yaubada matanaya, mana Ieisu sulalina ana fata eda nuanua nagiveʼevaunia ʼinega ge wese veʼita nugwenugweidi weaqidi kana nuanua, be yaqisa ada fata Yaubada mayawaina ena nuanuayavo kana viaqidi.

15 Omoʼe ʼinega Keliso mai tomotau be Yaubada nuanidia sabi luvetubadi, ta luvine vauvauna giveʼifoqeyea be yaqisa tomeqabu Yaubada niʼau venuaʼivinedi veyoluba ʼenoʼeno vatayana weaqina ina lobea, mana lova ʼidewani vona fofofolayea. E baʼe yani nana ana fata mana Ieisu ena ʼaliga ʼinega tomotau ʼetoyavua ilobea edi ilivu luveifana weaqina, mana luvine nugwenugweina ʼinega ge adi fata ʼetoyavua ida lobei.

16 Niʼau kahalamania ʼeguma taha toga luvine nahaʼuya ena kulufa be ena mane adi vewilaʼa enavo ʼidia weaqina, ʼinega enavo kulufa diavona ge adi fata ina ʼewedi ana laba ina alamani aqiaqiea tomotau nana niʼa ʼaliga.

18 E baʼe ʼinega kana alamania luvine nugwenugweina Mosese ʼinega ge ana fata navewaiwai ʼeguma yubai sulalidi ge ida vefewea guba weaqina, mana sulala ʼidewani ʼebeʼita ʼaliga weaqina. 19  j  Mana nugweta Mosese luvine qabudi Yaubada ʼinega simanedi tomotau ʼidia, ta ʼabibodanaya yubai goti ta wese bulumakau natudi sulalidi goʼila maega wayavilea. ʼInega taha ʼaiwe ana wawa isofa laqanaya yubai sifi vutuvutudi bweabwealina ʼinega fainia ta ʼaubwaʼuya sulala nana ʼinaya, ʼinega luitaitalea tomotau be wese Yaubada ena luvineavo ana buki ʼinaya. 20 ʼInega Mosese tomotau vonedia, “Yaubada luvine niʼau neimi ta ona vematamatayagedi. Ta sulala baʼe luvine nana ana ʼebeʼawahaqiaqi.” 21  k  Ta wese ʼidewani Mosese sulala baʼe ʼinega vanue ʼebeiwaʼodu Tabenakeli be wese kulufa qabuna vanue nana gamonaya iʼenoʼeno luitaitalidi. 22  l  Vonahaqiaqi, luvine baʼe ʼidewani simana ʼaiqa: Kulufa qabudi ivevefewayedi ivevunavunaqa sulala ʼinega. Ta wese ʼidewana ge nuataqo kana lobei ʼeguma sulala gebu nadau.

Keliso ena ʼaliga ʼinega eda luveifana ʼewa yavuledi

23  m  Kulufa diavona Mosese vefewedi bwaʼobwaʼoya kavona mahala ana kulufayavo ʼanuʼanunudi ʼidewani, ta oade mahalaya kulufa otaqidi iʼenoʼeno. Ta Mosese baʼidia bwaʼobwaʼoya kulufa diavona yubai sulalidi ʼinega givevunavunaqidi. Ta kulufa diavona mahalaya iʼenoʼeno guba aqiaqi otaqinamo ʼinega adi fata be ina vevunavunaqa.

24 Mana Ieisu ge dalugu vanue tafwalolo gwalagwalana taha ʼinaya tomotau nimadiega iyoqonia. Vonahaqiaqi, bwaʼobwaʼo ana vanue tafwalolo kavona mahala ana Vanue Gwalagwala Otaqina ʼanuʼanunu namo ʼidewani. Ta ʼesi Keliso lugu mahalaya, ta omoʼe ʼinaya Yaubada matanaya tovotovolo weaqida. 25 Me Diu edi toveguba edi tovanugweta lugulugu Sifaufa Gwalagwala Otaqina ʼinaya yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼidia yubai sulalidiega sabi veguba. Ta Keliso ge tuta qabuna dalugu mahalaya be taunega dagubayei, ta ʼesi ena lugu nana tuta ʼaideganamo Tamana ʼinaya. 26  n  Vonahaqiaqi, ʼeguma Keliso toveguba davetutumedi e ʼinega ʼaliga ana visiqa dalutonova ʼeviviea bwaʼobwaʼo ana ʼivaʼavaʼata ʼunu ʼinega be ana laba baʼitaga ʼinaya. Ta gebuʼe otaqa, mana tuta ana ʼebeluʼovoa ana tuta vadiʼwediʼwea ʼinaya Keliso mai tuta ʼaideganamo tomotau edi luveifana sabi ʼewa yavulina, ta omoʼe tutana ʼinaya taunega gubayea weaqida.

27 Ta wese ʼidewani Yaubada ena nuanua ʼinega tomotau qabuda kana ʼaliga tuta ʼaideganamo ʼinaya, ta ʼabibodanaya ada luvine naneida. 28 ʼInega tuta ʼaideganamo Yaubada Natuna awafelea ta vegubayea tomotau qabudi edi luveifana weaqina. Vonahaqiaqi, Keliso nawale naʼevivi namai tuta vemagilafuna ʼinaya, ta ge tomotau edi luveifana sabi ʼewa yavulina, ta ʼesi taudi ibaʼebaʼeyea sabi ʼetoyavuidi.

Copyright information for `MOX