James 1

a  Yaʼa Iemesa Yaubada ta wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso edi tofewa kavovo. Baʼe emi leta yaʼwayavia waiwai omiʼa gade tuwelo ʼimia niʼa ovewagawaga diʼwe ʼaidega ʼaidega ʼidia. Kaiwa qiduana ʼimia.

Sitonova be alamani ta wese vetumaqana

b  Egwavo, ona qaiawa tuta nana sitonova vitadi olobelobedi, c  mana niʼa oalamania ʼeguma emi vetumaqana ona kafiʼiʼihia sitonova nana ʼinaya, e ʼinega wese bibitaqo ilivuna ana fata naveʼenaʼi ʼimia ta emi vetumaqana nagivewaiwaiea. ʼInega emi bibitaqo wese tuta maimai ʼinaya naʼenoʼeno, mana ilivu nana ʼinega emi vetumaqana navefalafala. Ta baʼe ʼinega ge taha wese ʼebedawalili ʼimiega naʼifoqe.

d  Ta ʼeguma taha toga ʼimiega alamani qiduana ge daʼenoʼeno ʼinaya Yaubada ena nuanua adi viaqa weaqina, e ʼinega navenoqi ʼinaya ta alamani nana naneia, mana Yaubada qaiqaiawa tuta nana kavevenoqi ʼinaya, ta eu venoqi weaqidi ge wese navegagala. Ta tomeqabu ivevenoqi Yaubada ʼinaya ge ina venuana magilafu venoqi nana ana veʼia weaqina, ta ʼesi ina vetumaqana waiwai be Yaubada ʼinega veʼia ina lobea, mana tomeqabu ivenuana magilafu taudi kavona nufula malavetaya yaqina ʼaluʼalua dadanedi. Mana ʼeguma taha toga navenuana magilafu eda Kaiwabu ena nei ana fata weaqina, e ʼinega tomotau nana ge taha wese yani weaqina nabaʼebaʼe be vonigo Kaiwabu ʼinega nalobei. Vonahaqiaqi, baʼe tovenuana magilafudina edi viaqayavo qabuna ʼidia inidonidoa, mana ge adi fata be edi vetumaqana ina aʼu aqiaqiei Yaubada ʼinaya, e ʼinega inuanua nage ina venoqi ʼinaya nage gebu.

Tovekaikaiwabu be lukwalukwadi

ʼEguma tovetumaqana taha ana wawa goyona, ta tua luaqiaqiea be naqaiawa, mana Yaubada niʼa givaneqea. 10  e  Ta wese ʼekalesia gamonaya taha tovekaikaiwabu luaqiaqiea be naqaiawa, mana Yaubada tovekaikaiwabu nana niʼa aʼuwebuiea ena kaikaiwabu ʼidiega. Vonahaqiaqi, tovekaikaiwabu nawale ina awala kavona libi ididi, 11 mana niʼa kahalamania tuta nana babaʼau nayayaqa navane ʼinega ena ʼweava waiwainega libi ididi ina mwatuqu ta ina avuta, ta wese adi vaiqavu ana ʼita aqiaqina nahawala. Ta wese ʼidewana tovekaikaiwabu, mana ivetafeʼwa waiwai edi kulufa kaikaiwabudi adi ʼewa weaqina, ta viaqa nana gamonaya ina ʼaliga, e ʼinega edi vetafeʼwa kavona yani kavokavovo.

Sitonova weaqina

12 Tomeqabu sitonova qabudi ilobelobedi ta ibibitaqodi e ina qaiawa, mana adi veʼia nawale Yaubada ʼinega yawai vataya ina lobea. Baʼe Yaubada ena vona fofofola taudi ana toveyoluba weaqidi. 13 Ta tutana sitonova ʼaidega ʼaidega olobelobedi ʼinega ge ona vonaya, “Baʼe sitonova nana Yaubada ʼinega mai.” Vonahaqiaqi, ge ʼidewani ona vona ʼaiqa, mana Yaubada ge taha tuta sitonova dalobea luveifana ana viaqa weaqina. Ta wese ʼidewani Yaubada ge taha tuta tomotau dasitonovidi luveifana ana viaqa ʼinaya. 14 Ta ʼesi tuta nana sitonova naʼifoqe ʼidaya ilivu luveifana ana viaqa weaqina, ʼinega tauda eda nuanua govaqa ʼinega ʼifoʼifoqe, ta baʼe nuanua nana lihilihida. 15 Ta baʼe nuanua nana veveʼenaʼi e ʼinega luveifa nana kaviaviaqia, ta luveifa nana vuaqina ʼaliga. 16 ʼInega egwavo, ona ʼitamaki aqiaqiemi be yaqisa ge taumiega ona uʼavemi.

17 Ta ona nuaveʼavinia, nei kavovo qabudi ta wese veyoluba aqiaqi otaqidi qabudi mahalega imaimai Yaubada ʼinega, tauna mahala ana simatala qabudi adi Toʼivaʼavaʼata. Ta Yaubada ge taha tuta davedumaduma be vaina tuta dasimatala be vaina tuta davelovanea, ta ʼesi ana ʼita ʼaidegana ʼenoʼeno vatayana. 18  f  ʼInega tauna ena nuenuega toa vauvauna be aqiaqina neida tuta nana Ieisu Valena ana vonahaqiaqi kaveʼale kavetumaqanea. Ta baʼe ʼinega ena ʼivaʼavaʼata qabudi ʼidiega venuaʼivineda natunavo aqiaqi otaqida, ta ʼabiboda kuyavata qabudi.

Vona ana noqola be ana viaqa

19 Egwavo, vona ana noqola yani aqiaqi otaqina, ta ʼabiboda veqae. ʼInega ge ona maduveqae, ta ʼesi luaqiaqiemi be tomotau edi vona ona vineneqa aqiaqiedi, ta ʼabiboda ona veqae. Ta wese ge lukwayavonega diami navilei, 20  g  mana tomotau adi diavilavila ge daveʼebeiula ʼidia edi ʼabiboda Yaubada ena nuanua ana viaqa weaqina. 21  h  ʼInega emi ilivu be emi nuanua bwavubwavudi ona nogedi, ta ʼesi emi ilivu nuvana ʼinega Yaubada ena vona lova giwalimia ʼwadia ona ʼawahaqiaqiea, mana baʼe vona nana ana fata naʼetoyavuimi.

22  i  Ta vona nana ge ona noqoliamo, mana ʼeguma ona noqolia ta ge ona ʼabibodei be ona viaqi, e ʼinega kavona taumiega ouʼauʼavemi. 23 Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga vona nana nanoqolia ta ge naviaqidi, ʼinega tauna kavona taha ʼoloto gelasi ʼinaya ʼiawana ʼiteʼitea. 24 ʼItea gumwala ʼabo tauya, ta tuta kukusana ʼinaya ʼiawana ana ʼita niʼa nuafania. 25  j  Yaubada ena luvine aqiaqi otaqinega eda luveifana qabudi ʼewa yavuledi, ta tomeqabu luvine nana iʼita aqiaqiea ta ge ida nuafania ta ʼesi iviaviaqia, e baʼe tomotau diavona me edi qaiawa ina toatoa, mana nawale Yaubada navona veyolubedi vona nana ana ʼabiboda weaqina.

26  k  Ta ʼeguma taha toga navona be tauna totafwalolo aqiaqi, ta ge ana fata meana naluvinei, e ʼinega tomotau nana taunega uʼauʼavea, ta ena tafwalolo yani kavokavovo, mana ena tafwalolo ʼinega ge ana fata ʼetoyavua nalobei. 27 Ta ʼesi ʼeguma totafwalolo taha me ena vetumaqana aqiaqi, ʼinega tauna luaqiaqiea be gogama fovafovadi be wese vivine wadawadaʼedi adi vitayavo ʼidiega naiuledi. Ta wese ana fata taunega naʼetobodea bwaʼobwaʼo ana ilivu luveifadi ʼidiega, e ʼinega ilivu diavona ge adi fata be ina vaukamana ʼinaya. Vonahaqiaqi, baʼe vetumaqana nana vuaqina weaqina Yaubada Tamada ʼawahaqiaqiea ta qaiqaiawa.

Copyright information for `MOX