James 2

Tomotau qabudi kana veilivu aqiaqiedi nuanua ʼaideganega

a  Egwavo, ʼeguma omiʼa eda Kaiwabu Ieisu Keliso aqiaqi otaqina ana tovetumaqanayavo, ʼinega ge wese vaina tomotau ona veilivu veifedi, ta vaina ona veilivu aqiaqiedi. ʼEbevetalatutula baʼe ona noqolia: Tomotau magilafudi ilugulugu emi vanue tafwalolo ʼinaya, ta taha ʼidiega tovekaikaiwabu ana bagi viaviaqina goula ʼinega ta ana kaleko adi ʼita aqiaqina, ta vemagilafuna tauna lukwalukwana ta ana kaleko bwavubwavudi. ʼInega ʼeguma tauna ana kaleko adi ʼita aqiaqina ona ʼamayabea ta ona voneaya, “Kaiwabu, oʼa ʼebetoa aqiaqina ʼinaya una toabui.” Ta lukwalukwana nawale ona voneaya, “Oʼa omoʼe ʼinaya una tovolo nage sitaya una toabui.” Vonahaqiaqi, ʼeguma tomotau ge nuanua ʼaideganega be ilivu ʼaideganega ona veilivu ʼidia, e ʼinega omiʼa yani luveifana oviaviaqia, waisa?

b  Egwavo, egu vona baʼe ona noqolia. Yaubada tomotau lukwalukwadi bwaʼobwaʼoya venuaʼivinedi, be edi vetumaqana waiwaina ʼinega nawale naʼebeʼewedi ina lugu ena ʼEbeluvine ʼinaya, mana Yaubada ʼEbeluvine nana vona fofofolayea ana toveyolubayavo weaqidi. Omiʼa tuta qabuna tomotau lukwalukwadi oʼawaʼawa webuiedi. Ta ona nuaveʼavinia, tomeqabu vita ineineimi, lukwalukwadi nage tovekaikaiwabu? Vonahaqiaqi, taudi tovekaikaiwabu vita taha taha ineineimi, ta wese dibuʼiʼimega itautauyemi toluvine matadia sabi vekotumi. Omiʼa Ieisu Keliso ena tomotauyavo, ta tovekaikaiwabu Ieisu ana wawa aqiaqina iʼawaʼawa luveifea.

c  Yaubada nuanuana taha luvine Buki Nugwenugweina ʼinega kana ʼabibodea vonaya, “Emwavo una veyolubedi ʼedewana tauʼu uveveyolubeu.” Mana baʼe luvine nana luvine qabudi veqidua vaʼinedi. d  Ta ʼeguma vaina tomotau oveilivu aqiaqiedi ta vaina gebu, ʼinega luvine nana niʼa oqeunia ta Yaubada matanaya luveifana oviaqia. 10  e  Ta ʼeguma taha toga luvine qabuna kafiʼiʼihidi, ta ʼaideganamo naqeunia, e ʼinega kavona wese luvine qabudi niʼa qeunidi. 11  f  Mana Yaubada nana vonaya, “Ge ona luabu!” Ta tauna wese vonaya, “Ge ona luveʼaliga!” Ta ʼeguma ona luabu ta ge ona luveʼaliga, e benaʼe ʼinega ena luvine qabudi niʼa oqeunidi.

12  g  Itaʼa qabuda Yaubada ena ʼaubena vetalaʼai ʼinaya navenuanuayeda eda vona be wese eda viaqa qabuna ʼidiega. Ta tomeqabu Yaubada ena luvine ibwegea taudi luvematasabu ina lobea, ta tomeqabu ena luvine iʼabibodea taudi naʼetoyavuidi, mana eda vonayavo be eda viaqayavo ʼidiega toa yavuyavuina kana lobea. ʼInega emi vona be emi viaqa qabudi weaqidi ona nuanua aqiaqi, mana nawale ʼaubena nana ʼinaya Yaubada ena luvine ana toʼabibodayavo ena veyolubega navona yavuidi. 13  h  Mana ʼeguma taha toga tomotau ge nanuakolokoloyedi ʼinega Yaubada wese ʼidewana ʼoloto nana ge nanuakolokoloyei vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya. Ta ʼesi ʼeguma taha toga tomotau nuakolokoloyedi e ʼinega Yaubada tomotau nana wese nanuakolokoloyea ʼaubena nana ʼinaya.

Vetumaqana viaqa maega

14 Egwavo, tolaʼai ana aqiaqi ʼeguma taha toga navonaya, “Yaʼa me egu vetumaqana”, ta ena vetumaqana ʼinega ge taha vuaqa aqiaqina daʼifoqe? Vonahaqiaqi, baʼe vetumaqana nana ʼinega ge ana fata ʼetoyavua nalobei. 15  i  ʼEbevetalatutula baʼe ona ʼitea: Maʼoda ʼeguma taimiavo nage novumiavo emi ʼekalesia gamonega taudi ge adi kalekomo ta wese ge adi ʼabwagamo, 16 ta ona vonedia, “Yaubada ena nuadaumwala ʼimia, ta ona ʼai aqiaqi ta ona vekaleko.” Ta ʼeguma ge kana iuledi baʼe yani diavona ʼidiega, e ʼinega eda vona nana tolaʼai ana aqiaqi? 17 Ta wese ʼidewana vetumaqana weaqina, mana ʼeguma vetumaqana namo ta ge ana viaqamo, ʼinega vetumaqana nana kavona ʼaliʼaligina.

18  j  Nage taha toga ʼimiega ena nuanua dumadumana ta navonaya, “Taha toga me ena vetumaqana, ta wese taha toga viaqa aqiaqina ana toviaqa.” E ʼinega ena voneaya, “ʼEguma taha tomotau ena vetumaqana ʼinega gebu viaqa aqiaqina daʼifoʼifoqe, ʼinega yaʼa maʼoda ena vetumaqana ena alamani ʼaiqei?” Ta yaʼa egu vetumaqana yaveveʼita ʼifoqeyea egu viaqa aqiaqidi ʼinega. 19 Oʼa uvetumaqana uvonaya, “Yaubada ʼaidega otaqina toatoa!” E benaʼe vonahaqiaqi, ta ge una nuafania niboana luveifadi taudi wese ʼidewana edi vetumaqana, ta me edi mwaniniva itatatava matanaya. 20 Oʼa kwavakwavau! Yavona aqiaqieu, ana ʼita nawale nuau ge daʼeqaʼuya, mana ʼeguma uvetumaqana namo ta viaqa aqiaqina ge una viaviaqidi, ʼinega eu vetumaqana yani kavokavovo.

21  k  ʼEbevetalatutula baʼe ona noqolia: Tubuda Ebelamo ena viaqa tunutunuqina Yaubada ʼitea ʼinega ʼawahaqiaqiea, mana natuna Aisake awafelea vonigo dagubayea Yaubada ʼinaya. 22  l  Baʼe ʼinega una alamania Ebelamo ena vetumaqana be ena viaqa iveʼaidega, ta ena viaqa aqiaqina ʼinega ena vetumaqana veʼifoqeyea. 23  m  ʼInega Buki Nugwenugweina ena simana ana aqiaqi ʼifoqe vonaya, “Ebelamo Yaubada vetumaqanea, ta ena vetumaqana ʼinega Yaubada ʼawatunutunuqea.” Ta wese ʼawaianea, 24 ʼinega kana alamani aqiaqiea Yaubada tomotau naʼawahaqiaqieda eda viaqa aqiaqidi ʼidiega ta ge eda vetumaqana namo ʼinega.

25  n  ʼEbevetalatutula taha wese kana ʼitea: ʼAbaga Ieliko ʼinaya lova taha vavine tokodada ana wawa Leabi toatoa. Vavine nana Iosua ena tolufonufonu magilafudi iuledi ta ena vanuea aʼukwaivedi fole ida veilaqe, ta ʼabiboda vetunedi iʼevivi mali ʼedega. Ta baʼe viaqa nana ʼinega Yaubada vavine nana ʼawahaqiaqiea.

26 Ta wese kana nuaia ʼwafida weaqina, mana ʼeguma niboanida gebu ʼinaya datoatoa e ʼinega ʼwafi nana kavona ʼaliʼaligina. Ta wese ʼidewana eda vetumaqana weaqina, mana ʼeguma vetumaqana ʼinega viaqa aqiaqina ge naʼifoqe e ʼinega kavona vetumaqana nana ʼaliʼaligina.

Copyright information for `MOX