James 3

Meada kana ʼitamakidi

Egwavo, ʼevisa  mimo ona vetoveʼita Yaubada ena vona weaqina ʼekalesia gamonaya, mana veʼita veyoveyoa taha qiduana. Niʼa kalamania nawale vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya Yaubada tomotau qabuda naluvineda eda vona be eda viaqa ʼidiega. Ta Yaubada toveʼita qabudi edi fewa ʼinaya vevekova aqiaqiedi, ta veʼita nana ʼinega ena nuanua tunutunuqina ʼinega naluvinedi. Vonahaqiaqi, qabuda luveifana kaviaviaqia, ta ʼeguma taha toga meanega ge taha vona luveifana daʼifoʼifoqe, e ʼinega tauna ʼoloto tunutunuqina ta ana fata ʼwafina qabuna naluvinea.

ʼEbevetalatutula taha kana ʼitea yubai osi weaqidi, mana osi adi ʼebegivetunuqa ana kainumu ma wayona ʼawadia kana aʼuya. Ta vonahaqiaqi, kainumu nana yani goyona, ta yubai nana qiduana, ta tua ana fata kainumu nana ʼinega kana sivetunuqi toʼedia natauya.

Taha wese ʼebevetalatutula kana nuaia: Waga yani qiduana ta ana fwaloa yani goyosikwana. Ta maʼinaya tofwaloa nuanuana natauya, e fwaloa nana ʼinega nagivetunuqi natauya. Ta wese ʼeguma yaqina nage nufula qiduana navunuvunuqa ana fata fwaloa nana ʼinega nagivetunuqi natauya. ʼIdewana wese meada yani goyona duʼuda qabudi ʼidiega, ta ana fata tomotau nagiveluveifa otaqidi ena vonavane ʼinega.

Ta wese ʼidewani ʼaiwe saesaelina meana goyona ʼinega kiweli kana tuinia, ta ana fata kiweli qiduana naʼala ʼovoia.
a  Meada kavona ʼaiwe saesaelina goyona, ta ena luveifana ana waiwai ʼinega ana fata eda toa qabuna nagiveluveifea. Meada nana ena ilivu luveifana veveukamea duʼuda qabuna ʼidia. E ʼinega ena ʼebeveʼale kavona ʼaiwe saesaelina goyona ʼabaga ʼalaʼalata vatayana ʼinega ʼifoʼifoqe.

Itaʼa tomotau ada fata vaina yubai kana ʼivegumegumeidi taudi ʼidewana bawe waqiwaqi be, manu be, yubai kawakawalidi, ta wese mwadeʼwa ana yubaiavo kana ʼewedi kana ʼitamakidi ʼinega kana luvinedi. b  Ta meada ge taha toga ana fata naʼivegumegumei be naluvinei, mana tuva badabadana meada niʼa luveagatunaʼia, ʼinega ana ʼivegumegumeta vitana. Vonahaqiaqi, vaina tuta meadana ʼinega Tamada eda Kaiwabu kahawahawatuboya, ta wese vaina tuta meadana ʼinega tomotau Yaubada ʼivaʼavaʼaidi tauna ana ʼita ʼidewani kavonavona veʼalatedi. 10 ʼInega oʼitei, meada ʼaidega nana ʼinega awatubo be wese vona veʼalata iʼifoʼifoqe. Egwavo, baʼe ilivu nana ana ʼita ge wese aqiaqina. 11 Ta kana nuaia salufa weaqina, mana salufa ʼawana ʼaidegana ʼinega ge wese ana fata goʼila aqiaqina be goʼila badabadana ʼaideganega ina ʼifoqe. 12 Egwavo, wese ʼidewani ʼaiwe vuaqidi, mana ʼalaʼai ʼinega ge ana fata mwakikoi vuaqina naʼifoqe, ta wese ʼidewani naqoʼai ge ana fata ʼalaʼai vuaqina ʼinega naʼifoqe. Ta wese ʼidewani ge ada fata be goʼila aqiaqina kana goinia salufa volavolana ʼinega.

Alamani Yaubada ʼinega

13 Togama toalamani aqiaqi otaqina omiʼa nuanimiega? Yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga ʼimiega taunega navonaya, “Yaʼa me egu alamani aqiaqi ta Yaubada ena nuanua yahalamani aqiaqiedi.” E ʼinega tauna ena ilivu nuvana ʼinega ena vona ta wese ena viaqa qabudi ʼidiega naveʼebeʼita aqiaqi tomotau qabudi ʼidia ena alamani weaqina. Ta ʼeguma baʼe ʼedewani naviaqia, e ʼinega tomotau nana toalamani aqiaqi otaqina! 14 Ta ʼesi ʼeguma taha toga veʼifiʼifi giwalinaya ʼenoʼeno ta wese taunega ana wawa ena veqidua weaqina nuanua, e ʼinega tomotau nana taunega veveʼita ʼifoqeyea ena vonavane ena alamani qiduana weaqina ge vonahaqiaqi, ta ʼesi tauna touʼava. 15 Vonahaqiaqi, baʼe ilivu diavona ge ida veʼaidega Yaubada ena alamani qiduana maega, ta ʼesi iʼifoʼifoqe totoa bwaʼobwaʼo edi ilivu ʼinega ta wese Seitani ena nuanua ʼinega. 16 Mana ʼeguma veʼifiʼifi be nuavane ilivu diavona kana viaqidi nawale wese vevoalana naʼifoqe ta ilivu luveifadi taha taha wese kana viaqidi.

17 Ta ʼeguma taha toga ena alamani mahalega mai ʼinega Yaubada ena venuahaʼu ʼinega ilivu aqiaqidi ta vunavunaqidi viaviaqia. Baʼe alamani nana ʼinega ge wese vevoalana naʼifoqe, ta ʼesi alamani nana ʼinega kana veaqiaqi ta nuadaumwala be nuawebui ʼinega edavo maega kana veiaiana aqiaqi. Ta wese baʼe alamani nana vuaqina ʼinega edavo kana nuakolokoloyedi be maega kana veiuiula, ta wese edavo edi nuanua kana ʼamayabea. Ta wese ʼeguma taha toga toalamani aqiaqi ʼinega ge taha uʼava ʼinaya daʼenoʼeno, ta ʼesi tauna tomotau qabudi ilivu ʼaideganega veveilivu aqiaqiedi. 18  c  ʼEguma toadaumwala vewanina kana ʼwadia ʼekalesia ʼinaya e ʼabibodanaya ilivu aqiaqidi be tunutunuqidi kana bolimania toʼekalesia ʼidiega.

Copyright information for `MOX