John 10

Sifi adi toʼitamaki aqiaqina me ena sifiavo

ʼInega Ieisu vonaya, “Yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga yubai sifi adi ʼali ge ana ʼawega nalugu ta ʼesi ana ʼali nana navane taonia, e taunana tovanawala ta toveilivu veifa. Ta ʼesi sifi adi toʼitamaki lugulugu ʼali nana ana ʼawega. ʼInega ʼawa ana toʼitamaki ʼawa nana nasiwaʼea weaqina. Ta ena sifiavo ʼaidega ʼaidega adi wawega nagabedi ta navanugwetedi ina ʼifoqe ʼali nana ʼinega. Ena sifiavo niʼa vaʼauʼauqidi gumwala, ʼinega vavamatanedi ta sifi diavona italatalaʼobea, mana bonana ialamani aqiaqiea. Ta ʼeguma taha toga sifi diavona navamatanedi ta ʼoloto nana ge ida alamania, e ʼinega ge wese ina talaʼobei, ta ʼesi ina denea, mana bonana ge ida alamania.” Ieisu baʼe ʼidewani vona sesebaiega vonedi, ta taudi nuadi ge daʼeqaʼui vona nana weaqina.

ʼInegana Ieisu wese vonedi vonaya, “Yavona aqiaqiemi, yaʼa baʼe taugu sifi adi ʼawa. a  Lova tomeqabu imadumai sifi dina ʼidia taudi tovanawala be toveilivu veifa, ta sifi diavona toluveifadi bonadi ge ida matayagea. Yaʼa ʼawa nana, ta tomeqabu ilugulugu ʼiguyega ʼetoyavua ina lobea. Taudi ina lugu ta wese ina ʼifoqe, ta adi ʼabwaga ina lobea. 10 Ta tovanawala nana ena mai ʼiuna, mana nuanuana navanawala be, naluveʼaliga ta wese nagiveluveifa. Ta ʼesi yaʼa yamai tomotau yawaidi sabi neidi be yaqisa edi toa naveaqiaqi otaqa.

11  b  “Yaʼa sifi adi toʼitamaki aqiaqigu. Ta toʼitamaki aqiaqina yawaina awafelea ena sifiavo weaqidi. 12  c  Ta ʼeguma mali ʼoloto vevemaisina namai sabi ʼitamakidi ta kedewa waqiwaqi naʼifoqe mai, ʼinega toʼitamaki nana sifi diavona nanogedi nadena, mana tauna ge tamadi. ʼInega waqiwaqi nana sifi dina natalaʼavudi ta nalelewanedi. 13 Vonahaqiaqi, ʼoloto nana nanogedi ta nadena, mana tauna niʼa maisa ʼewea ta ge danuanua sifi diavona weaqidi.

14 “Yaʼa sifi adi toʼitamaki aqiaqigu. Egu sifiavo yahalamani aqiaqiedi, ta wese sifi diavona ialamani aqiaqiegu, 15  d  ʼidewani Tamagu alamani aqiaqiegu, ta yaʼa wese Tamagu yahalamani aqiaqiea. Ta yaʼa yawaigu yahawafelea sifi diavona weaqidi. 16  e  Ta yaʼa egu sifiavo vaidi ge ida toatoa baʼe ʼali nana gamonaya. Luaqiaqiegu be baʼe sifi diavona wese ena miedi baʼe ʼali nana gamonaya, ʼinega taudi wese bonagu ina noqolia. ʼInega sifi qabudi ena gaba vaʼauqidi ʼaideganaya, ta wese adi toʼitamaki ʼaideganamo.

17  f  “Yaʼa Tamagu veveyolubegu qiduana, mana yaʼa me egu qaiawa yawaigu yahawafelea be yaqisa ena ʼewa ʼeviviea. 18 Ge taha toga ana fata be yawaigu naʼewei ʼiguyega. Ta ʼesi yaʼa yawaigu nana taugu egu nuenuega yahawafelea. Mana yaʼa taugu egu ʼabiluvine ʼinega yahawafelea, ta wese egu ʼabiluvine nana ʼinega yawaiguna ena ʼewa ʼeviviea. Ta baʼe yani diavona ena viaqidi Tamagu ena nuanua ʼinega.”

19 Ta Ieisu ena vona diavona baʼe ʼidiega veʼaeʼaetoga giveʼifoqeyea me Diu nuanidia.

20 ʼInega vaidi ʼidiega Ieisu weaqina ivonaya, “Niboana luveifana niʼa ʼwahalia ta luvekwavea. ʼInega ena vona ge wese kana noqoli!”

21 Ta wese vaidi iʼawahaqiaqiea ivonaya, “Ge taha toga ana fata baʼe ʼidewani navona ʼaiqa ʼeguma tauna niʼa vekwavakwava niboana luveifana ʼinega. Ta wese niboana luveifana ge ana fata be matakwaya taha matana nagiaei!”

Ieisu simana ʼifoqe vonigo tauna Yaubada Natuna

22 Gugaʼu ana tuta niʼa ʼifoqe, ta Vanue Gwalagwalana Sagalina ana wawa Anuka iviaqia Ielusalema ʼinaya. 23 Ta Ieisu tautauya vanue nana gamonaya taha diʼwe ana wawa Solomoni ena ʼEbevebasekwa ʼinaya. 24 Ta wese me Diu omoʼe ʼinaya itoatoa ta Ieisu ivavivilia ivoneaya, “Oʼa totutaya una vona aqiaqiema tauʼu weaqiu? Imaʼa nawale abaʼebaʼeyeu eu simana ʼifoqe weaqina, mana tomotau inuanua kavokavovo. Ta ʼeguma oʼa Toʼetoyavua nana, e ʼinega una simana aqiaqi ʼimaya!”

25 ʼInega Ieisu veʼiedi vonaya, “Yaʼa niʼa yavonemi, ta omiʼa egu vona ge oda vetumaqanea. Yaʼa viaqa ʼebenuavoqana yaviaviaqidi Tamagu ana wawega, ta viaqa diavona iveʼita ʼifoqeyea yaʼa togama. 26 Ta ge oda vetumaqanegu, mana omiʼa gebu egu sifiavo. 27 Yaʼa egu sifiavo bonagu inoqola aqiaqiea, ta yaʼa yahalahalamanidi, ta taudina iʼabiʼabibodegu. 28  g  Yaʼa yawai ʼenoʼeno vatayana yaneineidi, ta ge taha tuta ina ʼaliga. Ta wese ge taha toga ana fata naʼewa ʼeviviedi nimaguyega. 29 Tamagu sifi diavona niʼa neigu, ta tauna yani qabuna veqidua vaʼinedi, ʼinega ge taha toga ana fata naʼewedi Tamagu nimanega. 30 Ta Tamagu be yaʼa kavona ʼaidegama.”

31 Ta Ieisu ena vona baʼe weaqina me Diu wese dabo iʼewedi sabi ludabona. 32 Ta Ieisu vonedia, “Yaʼa Tamagu ena nuanua ʼinega viaqa aqiaqi otaqidi niʼa yaviaviaqidi. Ta ʼidiega, toviaqa weaqina nuanuami ona luveʼaligigu?”

33  h  ʼInega iveʼiea ivonaya, “Ge wese eu viaqa weaqina ana ludabou, ta ʼesi eu vona luveifana weaqina, mana oʼa tomotau otaqa, ta tauʼu uvonavane vonigo oʼa Yaubada.”

34  i  ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Omiʼa emi luvine ʼwayaʼwayavina ʼinaya Yaubada vaina ami tovanugwetayavo ʼidia vonaya, ‘Niʼa yavonemi omiʼa kavona vaina yaubadayavo.’ 35 Ta wese niʼa oalamania Yaubada ena vona ge ana fata be navedumaduma. Tovanugweta diavona Yaubada ena vona iʼewea, ta ʼeguma Yaubada ʼinanedi kavona vaina yaubadayavo ʼidewani, 36 ʼinega tolaʼai weaqina omiʼa ovonaya be yaʼa eda vonaveifa tuta nana yavonaya vonigo yaʼa Yaubada Natuna? Mana Yaubada yaʼa Gwalagwalagu vetunegu yamai omiʼa totoa bwaʼobwaʼo ʼimia sabi iulami. 37 Ta yavona aqiaqiemi, ge daluaqiaqiemi be ona vetumaqanegu ʼeguma yaʼa ge Tamagu ena nuanua ʼinega viaqa diavona eda viaqidi. 38  j  Ta ʼeguma yaʼa vaina yani ʼebenuavoqana nage viaqa waiwaidi yaviaviaqidi ta omiʼa ge oda vetumaqanegu, ʼinega luaqiaqiemi be viaqa diavona ona vetumaqanedi. Ta baʼe ʼinega ana fata ona alamania vonigo yaʼa be Tamagu ʼaidegama.”

39 ʼInega wese itovoi vonigo ida kafia, ta igiʼwaqiea ʼabo dena tauya.

40  k  ʼInega Ieisu ʼevivi tauya goʼila Iolidani mali diʼwenaya, lova diʼwe nana ʼinaya Ioni Togivebabitaiso tomotau givebabitaisodi, ta omoʼe ʼinaya toa. 41 Ta ena toa nana ʼinaya tomotau koyadi imai ʼinaya ta ivoneaya, “Ioni ge taha viaqa waiwaidi daviaqidi, ta ʼesi ena vonayavo Ieisu weaqina yani qabuna vonahaqiaqi.” 42 Ta tomai diavona ʼidiega wese qabudi ivetumaqana Ieisu ʼinaya.

Copyright information for `MOX