John 13

Ieisu ana toʼabibodayavo ʼaqedi luʼutuya

Tuta goyona ʼinaya ʼAuvivia Sagalina naveʼale. Ta Ieisu niʼa alamania ena tuta niʼa ʼifoqe be bwaʼobwaʼo nanogea ta natuya Tamana ʼinaya. ʼInega nuanuana ena veyoluba qidua vaʼinena naveʼitayea ana toʼabibodayavo ʼidia. a  Lavilavi ʼinaya ivaʼauta ʼai veʼwani weaqina. Ta Seitani ena nuanua niʼa aʼuya Saimoni Isakaliota natuna Iudasa giwalinaya be Ieisu nasuluvea. b  Ta Ieisu niʼa alamania Tamana yani qabuna aʼuya ena luvine ʼayanaya. Ta wese niʼa alamania tauna mai Yaubada ʼinega, ta wese naʼevivi ʼinaya. ʼInega ʼai nana nuaninaya Ieisu yaʼitoto, ta ana kwakwalufai valilia ʼinega tawelo ʼewea ta tolobwanaya yoqonia. ʼAbiboda goʼila guiwaqia gaebaya ta ana toʼabibodayavo ʼaqedi luʼutuya, ta tawelo nana tolobwanaya ʼinega ʼaqedi talaveayedi.

ʼInega wese mai Saimoni Fita ʼinaya ʼaqena sabi ʼutuna, ʼinega Saimoni voneaya, “Kaiwabu, nage oʼa ʼaqegu una luʼutudi?”

Ta Ieisu veʼiea vonaya, “Baʼitagana ge nuau daʼeqaʼuya tolaʼai yaviaviaqia ʼiuya, ta ʼesi nawale una alamania.”

ʼInega Saimoni Fita vonaya, “Gebu, ge wese daluaqiaqieu be ʼaqegu una luʼutudi!”

Ta Ieisu veʼiea vonaya, “ʼEguma yaʼa ge ena ʼutuhu, ʼinega oʼa ge wese egu tomotau aqiaqi.”

ʼInega Fita voneaya, “Kaiwabu, ge ʼaqegumo una luʼutudi, ta ʼesi nimagu ta wese ʼunuʼunugu maega.”

10  c  Ta Ieisu voneaya, “ʼEguma taha tomotau niʼa uweta, ʼinega ʼwafina qabuna niʼa vevunavunaqa ta ʼesi ʼaqenamo naluʼutudi. Ta omiʼa qabumi vunavunaqimi, ta ʼesi taʼa mona ʼimiega ge wese vunavunaqina.” 11 Ieisu baʼe ʼidewani vona ʼaiqa, mana niʼau alamania togama nawale nasuluvea, ta baʼe ʼinega vonedi taʼa mona ʼidiega ge vunavunaqina.

12 ʼAqedi luʼutudi gumwala, ʼinega ana kwakwalufai ʼautaona ʼeviviea ta toabui ena ʼebetoaya. ʼInega vetalaʼaiedi vonaya, “Nage omiʼa nuami ʼeqaʼuya tolaʼai yaviaviaqia ʼimia? 13 Omiʼa ogabegu Toveʼita ta wese Kaiwabu. Ta aqiaqina be ʼidewana ona gabegu, mana yaʼa emi Toveʼita ta wese emi Kaiwabu. 14  d  ʼInega ʼeguma yaʼa emi Toveʼita ta wese emi Kaiwabu ʼaqemi niʼa yaluʼutudi, ʼinega omiʼa wese luaqiaqiemi be taumiega emiavo ʼaqedi ona luʼutudi. 15  e  Yaʼa ʼebeʼita taha niʼa yaveʼitemi be yaqisa omiʼa ona vetutumegu. 16  f  Yavona aqiaqiemi, ge taha tofewa kavovo ena kaiwabu daveqidua vaʼinei, ta wese ʼidewani ge taha tovaletuyana ana tovetune daveqidua vaʼinei. 17 Baʼe yani diavona niʼa oalamanidi, ta Yaubada navona veyolubemi ʼeguma ona viaviaqidi.

Ieisu ana suluva weaqina vonavona

(Madiu 26:20-25; Maki 14:17-21; Luke 22:21-23)

18  g  “Ta yaʼa ge eda vonavona qabumi weaqimi. Ta omiʼa vevenuaʼivinimi niʼa yahalamanimi. Ta baʼe ʼinega Buki Nugwenugweina ana aqiaqi naʼifoqe, vonaya, ‘ʼOloto nana yaʼa maega aʼaiʼai, taunana niʼa vevoalanegu.’ 19  h  Baʼe yani nana weaqina yamaduvonemi, ta ʼabiboda naluʼifoqe aqiaqi, be yaqisa tuta nana niʼa ʼifoʼifoqe ona vetumaqanegu yaʼa tauguna weaqigu yavonavona. 20  i  Yavona aqiaqiemi, ʼeguma yaʼa taha toga ena vetunei ta tomotau ina ʼawahaqiaqiea, e ʼinega yaʼa wese iʼawahaqiaqiegu. Ta tomeqabu iʼawahaqiaqiegu taudi wese agu Tovetune iʼawahaqiaqiea.”

21 Ieisu ena vona baʼe ʼabibodanaya nuavita qiduana lutonovia giwalinaya ʼinega simana ʼifoqe vonedia, “Yavona aqiaqiemi, omiʼa tuwelo mina nuanimiega taha iami nawale nasuluvegu.”

22 ʼInega ana toʼabibodayavo iveʼita matana, ta inuanua togama weaqina Ieisu vonavona. 23 Ieisu ana toʼabiboda taha veveyolubea qiduana, ta baʼe toʼabiboda nana toatoa teboloya Ieisu diʼwenaya. 24 Ta Saimoni Fita nuanuana nahalamania togama weaqina Ieisu vonavona, e ʼinega Saimoni toʼabiboda nana lumataʼifilagatea be Ieisu navetalaʼaiea yani nana weaqina. 25 ʼInega toʼabiboda nana tununaqo Ieisu ʼinaya ta vetalaʼaiea vonaya, “Kaiwabu, togama ʼimega weaqina uvonavona?”

26 ʼInega Ieisu veʼiea vonaya, “Yaʼa beledi ena ʼewei ena ʼaubwaʼuya duʼwaya, ta togama weaqina yavonavona e taunana beledi nana ena neia.”

ʼInega Ieisu beledi ʼewei ta ʼaubwaʼuya ta veʼineiea Iudasa Isakaliota ʼinaya, tauna Saimoni natuna.
27  j  Ta tuta nana Iudasa beledi nana ʼewea, ʼinega Seitani lugu ʼinaya.

ʼInega Ieisu voneaya, “Tolaʼai ʼibaʼigo una viaqi, e ʼinega lukwayavonega una viaqia.”

28 Ta Ieisu ena vona Iudasa ʼinaya weaqina ge taha toga toʼai diavona ʼidiega danuaʼeqaʼui. 29 ʼInega vaidi inuaia vonigo Ieisu davonavona Iudasa ʼinaya ʼabwaga sabi gimwanena ʼAuvivia Sagalina weaqina, ta wese vaidi ivonaya be Ieisu davonavona ʼinaya natauya lukwalukwadi sabi iuladi, mana Iudasa toʼabiboda dina edi mane ʼitaʼitamakia. 30 Tuta nana Iudasa beledi nana ʼewea ʼinega tutuvila tauya. Ta niʼa velovanea.

Ieisu luvine vauvauna neidi

31  k  Iudasa ena tauya ʼabibodanaya Ieisu vonaya, “Baʼitagana Tomotau Natuna ena aqiaqi otaqa niʼa ʼifoqe, ta wese baʼitagana Yaubada ena aqiaqi otaqa niʼa ʼifoqe Tomotau Natuna ʼinega. 32  l  Ta ʼeguma Yaubada ena aqiaqi otaqa Tomotau Natuna ʼinega niʼa ʼifoqe, ʼinega Yaubada wese Tomotau Natuna ena aqiaqi otaqa tauna ʼinega naveʼitayea tomotau ʼidia. Ta baʼe yani nana Yaubada naviaqia lukwayavonega.
13.32Baʼe laba nana ana ʼebeveʼale ge daʼenoʼeno ʼwayavi nugwenugweidi ʼidia.
33  n  Natugwavo, tuta kukusana namo yaʼa omiʼa maega kana toa. Ta ʼinega omiʼa ona saligu, ta ona sali ʼwayoqegu. Lova tolaʼai me Diu yavonedi e baʼitagana omiʼa wese ʼidewani yavonavona ʼaiqemi yavonaya, ‘Maʼinaya yatautauya omiʼa ge ami fata be ona wai ʼinaya.’

34  o  “Taha luvine vauvauna yaneineimi ta ana alamani baʼe: Omiʼa taumiega ma emiavo ona veyolubemi. Omiʼa egu veyoluba qiduana ʼimia niʼa oalamani aqiaqiea, ta omiʼa wese mali tomotau ʼidewani ona veyoluba ʼaiqedi. 35 Ta ʼeguma taumiega ma emiavo ʼidewani ona veveyolubemi, ʼinega tomotau qabudi ina ʼitemi ta ina alamania omiʼa vonahaqiaqi agu toʼabibodayavo.”

Ieisu simana ʼifoqe Fita ena vegeqa weaqina

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Luke 22:31-34)

36 ʼInega Saimoni Fita vetalaʼaiea vonaya, “Kaiwabu, maʼinaya utautauya?”

Ta Ieisu veʼiea vonaya, “Baʼitagana toʼedia yatautauya oʼa ge au fata una ʼabibodegu, ta ʼesi nawale una ʼabibodegu.”

37 ʼInega wese vetalaʼaiea vonaya, “Kaiwabu, tolaʼai weaqina baʼitagana ge agu fata ena ʼabibodeu? Vonahaqiaqi, yaʼa agu fata yawaigu ena awafelea oʼa au ilafa weaqina.”

38 ʼInega Ieisu voneaya, “Nage oʼa niʼa uʼivaʼavaʼaiu be au fata una ʼaliga weaqigu, waisa? Ta ʼesi yavona aqiaqieu, oʼa tuta toi ʼidia una vegeqegu, ta ʼabiboda kamukamu nadou.”

Copyright information for `MOX