John 16

“Baʼe egu vona diavona niʼa yavonemi weaqidi be yaqisa ge ona tauya gei. a  Ta ina ʼwavi ʼifoqeyemi edi vanue tafwalolo ʼidiega, ta wese yavona aqiaqiemi nawale taha tuta maimai ʼinaya ina luveʼaligimi, ta toluveʼaliga dina ina nuaia vonigo edi luveʼaliga ʼinega Yaubada ena nuanua be ena fewa ida viaviaqi. b  Baʼe yani diavona ina viaqidi, mana Tamagu be yaʼa ge ida alamanima. Egu vona ʼimia baʼe ʼidewani be yaqisa tuta nana baʼe yani diavona ona lobedi ʼinega ona nuaveʼavinia vonigo yaʼa niʼa yamaduvonemi vita nana weaqina. Ta baʼe yani diavona weaqina lova ge eda vonemi mana yaʼa omiʼa maega katoatoa.

Niboana Gwalagwalana ena fewa

“Ta baʼitagana yatautauya agu Tovetune ʼinaya, ta ge taha toga ʼimiega davetalaʼaiegu maʼinaya yatautauya. Ta ʼesi egu vona diavona weaqidi nuami vita qiduana. c  Ta yavona aqiaqiemi, yaʼa omiʼa emi toa aqiaqina weaqina yatautauya. Mana ʼeguma ge ena tauya, ʼinega ami Toiula ge wese namai, ta ʼesi ʼeguma yatautauya ʼinega ena vetunei namai ʼimia. Ta tutana Toiula nana namai ʼinega tauna totoa bwaʼobwaʼo edi luveifana naveʼita ʼifoqeyea ʼidia, ta wese naveʼitedi taudi Yaubada ena ilivu tunutunuqina ge ida alamania, ta wese naveʼitedi Yaubada ena luvine weaqina toveilivu veifa ʼidia. Ta totoa bwaʼobwaʼo edi luveifana ʼiuna mana ge ida vetumaqanegu. 10 Ta wese Yaubada ena ilivu tunutunuqina ge ida alamania, mana yaʼa yatautauya Tamagu ʼinaya, ta omiʼa ge wese ona ʼitegu. 11  d  Ta wese luvine tunutunuqina weaqina ge ida alamania, mana Yaubada bwaʼobwaʼo ana toluvine niʼa luvinea.

12  e  “Nuanuagu wese yani qabuna weaqidi ena vonemi, ta baʼitagana ge ami fata be nuami naʼeqaʼui vona diavona weaqidi. 13 Ta tuta nana vonahaqiaqi Niboanina namai, ʼinega wese vonahaqiaqi qabuna naveʼitemi. Tauna ge taunega navonavona, ta ʼesi tolaʼai noqonoqolia Yaubada ʼinega nasimana ʼifoqeyea ʼimia, ta wese navonemi tuta maimai weaqina. 14 Ta tauna egu aqiaqi otaqina naveʼitayea ʼimia, mana vona diavona ʼiguyega nanoqonoqolidi, ta navonavonayedi ʼimia. 15 Yani qabuna Tamagu ʼinaya ʼenoʼeno wese yaʼa egu yaniavo. E baʼe ʼinega niʼa yamaduvonemi toyani ʼiguyega Niboana ʼeweʼewea wese naveʼifoqeyea ʼimia.”

Nuavita nagivilea qaiawa ʼinaya

16  f  Ta wese Ieisu ana toʼabibodayavo vonedia, “Yaʼa tuta goyona ena nogemi, ta omiʼa ge wese ona ʼitegu. ʼInega tuta kukusana ʼabibodanaya wese ona ʼita ʼeviviegu.”

17 ʼInega toʼabiboda dina taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “Maʼoda vonavona ʼaiqa tuta nana vonedaya, ‘Yaʼa tuta goyona ena nogemi, ta omiʼa ge wese ona ʼitegu. ʼInega tuta kukusana ʼabibodanaya wese ona ʼita ʼeviviegu.’ Ta wese voneda vonaya, ‘Mana yaʼa yatautauya Tamagu ʼinaya.’” 18 Ta wese taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “Ieisu ena vona, ‘tuta goyona’, maʼoda ana alamani? Itaʼa ge wese nuada daʼeqaʼui.”

19 Ieisu niʼa alamania taudi nuanuadi ina vetalaʼaiea, ʼinega vonedi vonaya, “Nage omiʼa ovevetalaʼai nuanimia egu vona weaqina? Mana niʼa yavonemi tuta goyona ʼinaya ena nogemi, ta ge ona ʼitegu. ʼInega tuta kukusana ʼabibodanaya ona ʼita ʼeviviegu. 20 Yavona aqiaqiemi, omiʼa ona duvoyavoya ta ona nuavita, ta ʼesi totoa bwaʼobwaʼo qabudi ina qaiawa. Omiʼa ona dou, ta dou nana nagivilea ona qaiawa.

21 “Tovenatuna visiqa ilulutonovia edi uweta ana tuta ʼinaya, ta ʼesi gwama ena viʼoi ʼabibodanaya visiqa nana inuafania ta iqaiqaiawa natudi weaqina, mana taudi tomotau vauvauna niʼa iveʼifoqeyea bwaʼobwaʼo ʼinaya. 22 Ta omiʼa wese tovenatuna nana ʼidewani, mana baʼitagana onuavita qiduana, ta nawale yaʼa omiʼa maega kana veloba ʼevivi, e ʼinega wese ona qaiawa aqiaqi. Ta baʼe qaiawa nana ge taha toga ana fata be naʼewa yavulei ʼimiega. 23  g  Ta omoʼe tuta nana ʼinaya ge wese ona venoqiegu yani taha taha weaqina, mana ami fata be tunutunuqina ona tauya Tamagu ʼinaya ta agu wawega ona venoqiea yani nana weaqina ta tauna naveʼiemi. 24 Lova ge taha tuta oda venoqiegu yani taha taha weaqina agu wawega, ta ʼesi baʼitagana luaqiaqiemi be ona venoqi agu wawega. ʼInega emi venoqiavo naveʼiedi be yaqisa ge taha toga ana fata emi qaiawa naʼewa yavulei ʼimiega.

25 “Egu vona diavona baʼena vona sesebai ʼinega yavonayedi ʼimia, ta nawale taha tuta ʼinaya vona tunutunuqina ʼinega ena vonemi Tamagu weaqina. 26 ʼInega Tamagu ona venoqiea yaʼa agu wawega, ta ge wese ena venoqi weaqimi Tamagu ʼinaya, 27  h  mana Tamagu taunega veveyolubemi qiduana. Ta ena veyoluba qiduana ʼimia ʼiuna, mana omiʼa oveyolubegu ta wese ovetumaqana vonigo yaʼa Yaubada ʼinega yamai. 28 Lova Tamagu ʼinega yamai bwaʼobwaʼoya, ta baʼitagana baʼe bwaʼobwaʼo yanogenogea ta yaʼevivi yatautauya Tamagu ʼinaya.”

29 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo ivonea ivonaya, “Baʼitagana ge vona sesebai ʼinega uda vonavona ʼimaya, ta ʼesi vona tunutunuqina ʼinega. 30 Ta wese baʼitagana niʼa ahalamania oʼa yani qabuna ualamani aqiaqiedi. ʼInega ʼeguma tomotau taha yani weaqina nuanuadi ina vetalaʼaieu, ta nawale ge ida voneu, ʼinega oʼa vetalaʼai nana niʼa umadualamania. Ta baʼe ʼinega avetumaqaneu oʼa Yaubada ʼinega umai.”

31 ʼInega Ieisu vonedia, “Baʼitagana omiʼa ovetumaqana aqiaqiegu, waisa? 32  i  Vonahaqiaqi, taha tuta namai, ta tuta nana niʼa ʼifoqe, ʼinega omiʼa qabumi ona nogegu ta ona veʼiyavula emi ʼabagayavo ʼidia. Ta yaʼa ge agu ʼaidega otaqa ena toa, mana yaʼa Tamagu maega atoatoa. 33  j  Baʼe yani diavona weaqina niʼa yavonemi be yaqisa eda veʼaidega ʼinega nuadaumwala ona lulutonovia. Vonahaqiaqi, vita taha taha ona vebaedi emi toa baʼe bwaʼobwaʼo ʼinaya. Ta ʼesi me emi giwalifatu ona toatoa, mana yaʼa bwaʼobwaʼo ana tovewaiwaiavo niʼa yavewaiwai vaʼinedi.”

Copyright information for `MOX