John 2

Vaqi ʼabwagana ʼabaga Kena ʼinaya

ʼAubena magilafuna ʼabibodanaya taha vaqi ʼabwagana iviaviaqia ʼabaga Kena ʼinaya diʼwe Galili gamonaya, ta Ieisu inana wese ilugu ʼai nana gamonaya. Ta Ieisu ma ana toʼabibodayavo wese iʼebeʼewedi vaqi nana ʼinaya. Ta tomotau dina edi ʼai nuaninaya adi goʼila ʼoine niʼa gumwala, ʼinega Ieisu inana ivoneaya, “Natugu, ʼoine qabuna niʼa iluʼovoia.”

a  ʼInega Ieisu vonedia, “Inagu, ge ana fata ona luvinegu be tolaʼai ena viaqi, mana egu viaqayavo adi tuta nawale ge daveʼale.”

ʼInega Ieisu inana tofewa kavovo ivonedi ivonaya, “Tolaʼai Ieisu navonayea ʼimia, e ʼedewani ona viaqia.”

Ta diʼwedia ʼulena viaviaqidi daboyega goʼila weaqina adi yau sikisi itovotovolo, ta ʼulena taha taha ʼinaya ana fata goʼila kavona anidedi (100) lita ina luveagatunaʼia. Ta baʼe ʼulena diavona me Diu ivefewedi edi ilivu adi givevunavunaqa weaqina. ʼInega Ieisu tofewa kavovo dina vonedi vonaya, “ʼUlena qabudi goʼilega ona luveagatunaʼidi!” Ta tuta nana ʼawadi yayea ʼinega wese vonedia, “Goyona ogoini ta vaqi nana ana tovanugweta oneia.” Ta ena vona imatayagea.

ʼInega tovanugweta nana numa tonovia ta goʼila nana niʼa veʼoine. Ta ge dahalamania maʼinega ʼifoqe, ta ʼesi tofewa kavovo dimo ialamania. ʼInega tovanugweta nana tovaqi meʼolotona gabea mai ʼinaya. 10 ʼInega voneaya, “Itaʼa eda ilivu vonigo ʼoine aqiaqina tomotau kana nei nugwetedi, ta ʼabiboda tuta nana niʼa tufwana ikwava ʼinega ʼoine kavokavovo kana neidi. Ta oʼa ʼoine aqiaqi otaqina ʼiuya ʼenoʼeno ana laba baʼitagana uveʼifoqeyea?”

11 Baʼe viaqa nana ʼinega Ieisu ena fewa ʼebenuavoqana nugwenugweina giveʼifoqeyea ʼabaga Kena ʼinaya diʼwe Galili gamonaya. Ta baʼe ʼinega ena waiwai veʼitayea tomotau ʼidia, ta ana toʼabibodayavo ivetumaqanea. 12  b  Ta baʼe vaqi nana ʼabibodanaya Ieisu ma inana ta ma tainavo ta wese ana toʼabibodayavo maega itauya ʼabaga Kafaneumi ʼinaya. Ta ʼaubena ge daveʼeala ʼidia omoʼe ʼinaya itoatoa.

Ieisu tovegimwane ʼwavinidi Vanue Gwalagwalana ʼinega

(Madiu 21:12-13; Maki 11:15-17; Luke 19:45-46)

13  c  Me Diu edi ʼaubena ʼAuvivia Sagalina weaqina niʼa vadiʼwediʼwea. ʼInega Ieisu ʼwatovu Ielusalema ʼinaya. 14 ʼInega Vanue Gwalagwalana gamonaya lugu ta tovegimwane ʼitedi taudi bulumakau be, sifi be malasi ivevegimwaneyedi. Ta wese mane ana tovesenisi itoatoa. 15 ʼInega Ieisu taunega ʼebevunuqa wayoyega metea, ta tomotau be yubai Vanue Gwalagwalana ʼinega ʼwavinidi, ta wese tovesenisi edi mane ana ʼebeaʼu ʼelubuinidi ta edi mane vetueyavulea. 16 Ta malasi ana tovegimwane lugwaeyedi vonaya, “Emi manuyavo qabudi ona ʼewa ʼifoqeyedi, ta Tamagu ena vanue ge ona vefewei kavona emi ʼebevegimwane ʼidewani.”

17  d  Ta ana toʼabibodayavo taha vona Buki Nugwenugweina gamonaya inuaveʼavinia vonaya, “Yaubada ye, eu vanue aqiaqi otaqina baʼe nuagu ʼewea, ta kavona ʼaiwe daʼalaʼalata giwaliguya tuta nana yanuanua weaqina.”

18 ʼInega me Diu adi tovanugwetayavo imai ta Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Togama eu luvine be eu waiwai neiu be ʼinega baʼe ʼidewani au fata una viaqa ʼaiqa? Ta nuanuama taha yani ʼebenuavoqana una viaqia be yaqisa tauʼu una veʼita ʼifoqeyeu oʼa vonahaqiaqi Yaubada ʼinega eu luvine niʼa uʼewea.”

19  e  Ta Ieisu veʼiedi vonaya, “ʼEguma omiʼa Vanue Gwalagwalana baʼena ona qeu yavulea, e ʼinega yaʼa ʼaubena toi ʼidia ena yoqona ʼeviviea.” 20 ʼInega bonadi qiduanega iveʼiea ivonaya, “Maʼoda oʼa? Nage ge uda alamania baʼe vanue nana yaʼwala 46 gamonaya iyoqona ʼovoia! Ta oʼa uvonaya vonigo ʼaubena toi namo ʼinaya una yoqona ʼeviviea.”

21  f  Ta baʼe vona diavona ʼidiega Ieisu ge davonavona Vanue Gwalagwala otaqina weaqina, ta ʼesi vona sesebai ʼwafina weaqina vonavona. 22  g  Ta Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ana tuta ʼinaya ana toʼabibodayavo ena vona baʼe Vanue Gwalagwalana weaqina inuaveʼavinia ta nuadi ʼeqaʼuya. E ʼinega ena simana qabudi ta wese Yaubada ena vona Buki Nugwenugweina ʼinaya ivetumaqana aqiaqiedi.

23  h  Ta tutana Ieisu nawale toatoa Ielusalema ʼinaya ʼAuvivia Sagalina weaqina, e ʼinega tomotau qabudi ena viaqa ʼebenuavoqana iʼitedi, ʼinega ivetumaqanea vonigo tauna Keliso Toʼetoyavua. 24 Ta Ieisu ge davetumaqanedi, mana qabudi edi nuanua niʼau alamania. ʼInega ge taha toga daluaqiaqiei be nasimana Ieisu ʼinaya tomotau edi nuanuayavo giwalidia weaqina, mana tauna tomotau edi ilivu niʼa madualamania.

Copyright information for `MOX