John 21

Ieisu ʼifoqe ana toʼabiboda adi yau seveni ʼidia

Ta baʼe yani diavona ʼabibodanaya Ieisu wese ʼifoqe ana toʼabibodayavo ʼidia lavu Taibilia ʼinaya. Ta ena ʼifoqe ana alamani baʼe ʼidewani: Ieisu ana toʼabibodayavo vaidi omoʼe lavu nana ʼinaya itoatoa, taudi Saimoni Fita ma enavo Tomasi tauna igabea Didimasi be, Nataniela tauna Kena ʼolotona diʼwe Galili gamonaya. Ta Sebedi natunavo ta wese toʼabiboda magilafudi maega itoatoa.

a  Ta Saimoni Fita vonaya, “Yaʼa yatautauya sabi gomana.”

ʼInega enavo sikisi dina ivoneaya, “Imaʼa nuanuama wese ana wai!” ʼInega wagega itauya, ta velovelovana ʼinega ana laba manu bodobodoya ge taha ʼiqana ida ʼonei.

ʼInega mahala vulihia Ieisu tovotovolo balabalaya, ta toʼabiboda dina tomotau nana iʼitea ta ge ida alamania vonigo tauna Ieisu.

ʼInega gabedi vonaya, “Ei egwavo, nage ʼevisa ʼiqana oʼonedi?”

Ta ivona veʼiea, “Gebuʼe!”

ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Emi gomana ona felea ʼataqimiega, ʼinega ʼiqana ʼeaʼealidi ona ʼonedi!” ʼInega vona nana imatayagea ta ge adi fata gomana nana ina lihi vaneyei wagaya, mana ʼiqana gomana iluveagatunaʼia.

b  ʼInega toʼabiboda nana Ieisu veyolubea qiduana Fita ʼinaya vonaya, “Tauna eda Kaiwabu!” Ta tuta nana Fita iana ena vona noqolia vonaya, “Tauna eda Kaiwabu!” e ʼinega ana kwakwalufai ʼewea, (mana tuta nana nawale igomagomana ana kaleko vataʼia). Ta tuta nana niʼa alamania Ieisu toatoa ʼinega Fita ana kwakwalufai ʼautaonea ʼwafinaya ta fifiea lavuya ta tauya balabalaya.

Ta toʼabiboda dina nawale wagaya itoatoa kavona 90 mita balebalega ʼidewani, ta edi gomana ma ʼiqanina ilihilihia. Niʼa ivawebui balabalaya, ta ʼinega ʼaiwe ʼalaganidolina iʼitea ma ʼiqanina, ta wese vaina beledi ʼenoʼeno. 10 Ta Ieisu vonedi vonaya, “Vaina ʼiqana niʼa oʼonedia omiedi baʼidia.”

11  c  ʼInega Saimoni Fita gelu wagaya ta gomana lihi webuiea balabalaya. Ta gomani nana gamonaya ʼiqana gegoyogoyo iluveagatunaʼia, adi yau 153. Vonahaqiaqi, gomana nana luluveagatunaʼina ʼiqana ʼinega, ta tua ge daeabui.

12 ʼInega Ieisu vonaya, “Omai, ami maseʼawai ona ʼewea!” Ta ge taha toga toʼabiboda dina ʼidiega davegiwalifatu be davetalaʼaiei davonaya, “Oʼa togama?”, mana niʼa ialamania tauna edi Kaiwabu. 13 ʼInega Ieisu vanaqo beledi ʼewea ta neidi, ta wese ʼidewani ʼiqana ʼewea ta neidi.

14  d  Ta ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ʼabibodanaya, baʼe ena ʼifoqe vetoina ana toʼabibodayavo ʼidia.

Ieisu ta Fita

15 ʼAi gumwala ʼinega Ieisu Saimoni Fita ʼinaya vonaya, “Oʼa Saimoni Ioni natuna, nage eu veyoluba weaqigu baʼe toʼabiboda dina edi veyoluba ʼiguya veqidua vaʼinedi?”

ʼInega Saimoni veʼiea vonaya, “ʼAo Kaiwabu, ʼidewani. Niʼa ualamania yaʼa yaveveyolubeu.”

ʼInega Ieisu voneaya, “Egu lamiavo una ʼitamakidi.”

16  e  Ta Ieisu ena vetalaʼai luʼeviviea ʼinaya vonaya, “Oʼa Saimoni Ioni natuna, nage uveveyolubegu?”

ʼInega Saimoni wese veʼiea vonaya, “ʼAo Kaiwabu, ʼidewanina. Niʼa ualamania yaveveyolubeu.”

Ta Ieisu voneaya, “Egu sifiavo una ʼitamakidi.”

17 Ta wese tuta vetoina Ieisu Saimoni vetalaʼaiea vonaya, “Oʼa Saimoni Ioni natuna, nage uveveyolubegu?”

Ta Fita nuana vita, mana tuta vetoina Ieisu vetalaʼaiea, “Nage uveveyolubegu?” Tuata voneaya, “Kaiwabu, yani qabuna niʼa ualamania, ʼinega wese ualahalamania yaʼa yaveveyolubeu!”

ʼInega Ieisu voneaya, “Egu sifiavo una ʼitamakidi!
18 Yavona aqiaqieu, lova eu tuta kilakai ʼinaya tuta qabuna uʼivaʼavaʼata ta tauʼu eu nuenuega utautauya dadana. Ta ʼesi nawale eu tuta vekofekofe ʼinaya nimau una siʼotoidi ta taha toga nayoqonidi, ta diʼwe nana ʼinaya ge nuanuau be una tauya, e ʼinaya natauyeu.” 19  f  Ieisu ena vona baʼena ʼinega veʼita ʼifoqeyea maʼoda nawale Fita naʼaliga ʼaiqa, ta ʼaliga nana ʼinega Yaubada ena aqiaqi otaqa naveʼifoqeyea. ʼInega Ieisu Fita voneaya, “Una ʼabibodegu!”

20  g  Itutuvila itautauya, ʼinega Fita tunugivila ta toʼabiboda taha ʼitea talatalaʼobedi. Ta Ieisu baʼe toʼabiboda nana veveyolubea qiduana. Baʼe taunana lova Kaiwabu ena ʼai ʼinaya tunuvahala Ieisu ʼinaya ta vetalaʼaiea, “Kaiwabu, togama nasuluveu?” 21 Ta tuta nana Fita baʼe toʼabiboda nana ʼitea ʼinega vonaya, “Kaiwabu, ta tauna maʼoda?”

22 Ta Ieisu veʼiea vonaya, “ʼEguma yaʼa egu nuanua tauna mayawaina natoatoa ana laba ena ʼevivi mai, e ʼinega oʼa ge eu yani, waisa? Ta ʼesi uʼabibodegumo!” 23 Ta Ieisu ena vona baʼe weaqina toʼabiboda iveʼale ivevonavona ivonaya be baʼe toʼabiboda nana ge wese naʼaliga. Ta Ieisu ge davona vonigo baʼe toʼabiboda nana ge wese naʼaliga, ta ʼesi niʼa vonaya, “ʼEguma yaʼa egu nuanua taunana mayawaina natoatoa ana laba ena ʼevivi mai, e ʼinega oʼa ge eu yani.”

24  h  Baʼe toʼabiboda nana tauna yani qabuna Ieisu weaqina simana ʼifoqeyedi, ta wese ʼwayavidi. Ta niʼa ahalamania tauna ena simana qabuna vonahaqiaqi.

25  i  Ta wese yani koyadi Ieisu viaqidi, ta ʼeguma viaqa diavona qabudi ida ʼwayavidi buki ʼidia, e ʼinega buki diavona bwaʼobwaʼo qabuna ge wese ana fata daluveaqedi.

Copyright information for `MOX