John 3

Nekodimo Ieisu lobea

a  Velovelovana taha ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Nekodimo tauya Ieisu ʼinaya sabi veqae. Tauna Falisi edi qabu ʼinega, ta wese me Diu edi toluvine taha. Mai Ieisu ʼinaya ʼinega vonaya, “Kaiwabu, ahalamania oʼa Toveʼita Yaubada ʼinega, mana ge taha toga ana fata be viaqa waiwaidi naviaqidi ʼidewana oʼa ʼeguma ge Yaubada maega.”

b  ʼInega Ieisu veʼiea vonaya, “Yavona aqiaqieu, ʼeguma ge una viʼoi ʼevivi ʼinega ge wese Yaubada ena ʼEbeluvine una ʼitei.”

Ta Nekodimo Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Maʼoda yaʼa ʼoloto agogu ta vonigo ena viʼoi ʼevivi? Vonahaqiaqi, ge wese ana fata be inagu gamodia ena lugu ta ina venatuna ʼeviviegu.”

c  Ta Ieisu vona ʼeviviea vonaya, “Yavona aqiaqi ʼiuya, ge taha toga ana fata nalugu Yaubada ena ʼEbeluvine gamonaya ʼeguma tomotau nana ge namaduviʼoi goʼila ta wese Niboana Gwalagwalana ʼidiega. d  Tomotau iviʼoi tomotau ʼinega, ta ʼesi niboanida ena viʼoi ʼevivi Yaubada Niboanina ʼinega. ʼInega ge una nuavoqana egu vona weaqina, mana niʼa yavoneu au luaqiaqi be una viʼoi ʼevivi. Yaubada Niboanina kavona yaqina ena toa, mana taunega luviluvinea. Yaqina nununuqa ada fata be kana noqolia, ta ge taha toga ana fata be nasimana aqiaqi toʼedega maimai nage maʼinaya tautauya. E ʼinega wese ʼidewani ge taha toga ana fata nagivesimatalia maʼoda tomotau iviʼoi ʼevivi ʼaiqa Niboana ʼinega.”

ʼInega Nekodimo Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Eu vona baʼe maʼoda ana alamani?”

10 Ta Ieisu vonaya, “Oʼa me Isileli edi toveʼita, ta egu vona baʼe weaqina nawale ge nuau daʼeqaʼui. 11 Yavona aqiaqi ʼiuya, yani diavona niʼa aʼitedi ta ahalamanidi, ʼinega asimasimanedi ʼimia, ta ema vonayavo ge oda vetumaqanedi. 12 ʼEguma vaina yani iʼifoʼifoqe bwaʼobwaʼoya ta weaqidi yasimasimana ʼimia ʼinega ge oda vetumaqanedi, ʼinega maʼoda ona vetumaqana ʼaiqa ʼeguma vaina yani iʼifoʼifoqe mahalaya weaqidi ena veʼita ʼimia? 13 Mana ge taha toga mahalaya davaneqa, ta ʼesi yaʼa Tomotau Natuna taugumo mahalega yawebui mai.

14  e  “Tuta lova ʼinaya diʼwe ʼavaʼavaya Mosese taha mwata silagaia, ta wese ʼidewani yaʼa Tomotau Natuna ina silagaigu, 15  f  be yaqisa tomeqabu ivetumaqanegu yawaidi vataya ina lobea. 16  g  Mana Yaubada tomotau qabudi bwaʼobwaʼoya veyoluba vaʼinedi, ʼinega Natuna ʼaidega otaqina awafelea be yaqisa tomeqabu ivetumaqanea gebu ina ʼaliga, ta ʼesi yawai vataya ina lobea. 17  h  Mana Yaubada Natuna ge davetunei bwaʼobwaʼo ana totoayavo sabi luvinedi, ta ʼesi vetunei mai totoa bwaʼobwaʼo sabi ʼetoyavuidi.

18  i  “Ta tomeqabu Yaubada Natuna ivetumaqanea ge wese luvine ina lobei, ta ʼesi tomeqabu ge ida vetumaqanea niʼa ilugu luvine ʼinaya, mana taudi ge ida vetumaqana Yaubada Natuna ana ʼaidega otaqa ʼinaya. 19  j  Baʼe luvine nana ʼiuna, mana simatala mahalega niʼa mai bwaʼobwaʼoya, ta tomotau simatala nana ge nuadi daʼewea, ta ʼesi nuanuadi qiduana velovelovana, mana edi ilivu luveifa otaqina. 20 ʼInega tomeqabu ilivu luveifana iviaviaqia taudi simatala ivevoalanea. Taudi ge nuanuadi ina toa simatala ʼinaya, mana imwaniniva simatala nana edi ilivu luveifana naveʼita ʼifoqeyea. 21 Ta tomeqabu ilivu tunutunuqina iviaviaqia imaimai simatala nana ʼinaya, be yaqisa tomotau qabudi edi ilivu ina ʼita aqiaqiea ta ina alamania taudi Yaubada ena nuanua ʼinega ilivu diavona iviaviaqidi.”

Ioni Togivebabitaiso ena simana Ieisu weaqina

22  k  Ta baʼe yani diavona ʼabibodanaya Ieisu ana toʼabibodayavo maega Ielusalema inogea ta itauya diʼwe agona Iudia ʼinaya. Ta omode itoatoa vaina ʼaubena ʼidia, ta tomotau givebabitaisodi. 23 Ta wese Ioni tomotau givebabitaisodi Ainoni ʼinaya Selimi diʼwenaya, mana omoʼe ʼinaya goʼila agona. ʼInega tomotau qabudi imaimai ʼinaya sabi babitaiso. 24 ʼAbiboda be Ioni ina aʼuluguyea vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ta nugweta baʼe yani nana viaqia.

25 Ta omoʼe tuta nana ʼinaya taha Diu ʼolotona Ioni ana toʼabibodayavo maega iveʼaeʼaetoga tomotau edi ilivu vevunavunaqa goʼilega weaqina. 26 ʼInega Ioni ana toʼabibodayavo itauya ʼinaya, ta ivoneaya, “Toveʼita, una nuaia, lova Iolidani mali diʼwenaya taha ʼoloto maega oveloba, ta ʼimaya usimana ʼifoqe ʼoloto nana weaqina. E tauna baʼitagana tomotau gigivebabitaisodi, ta tomotau ʼeala itautauya ʼinaya sabi babitaiso.”

27 Ta Ioni vonedi vonaya, “Yaubada ena venuaʼivina ʼinega tomotau ʼaidega ʼaidega edi fewa neidi. 28  l  Ta omiʼa niʼa oalamania lova yamaduvonemi yaʼa gebu Keliso nana. Ta wese niʼa oalamania yaʼa Yaubada vetune nugwetegu Keliso nana ena mai sabi ʼivaʼavaʼaina. E ʼinega tolaʼai niʼa onoqolia ʼiguyega ami fata ona simana ʼifoqeyea tomotau ʼidia. 29 Gabuinoqa mevavinena natauya gabuinoqa meʼolotona ʼinaya sabi vaqi. Ta gabuinoqa meʼolotona iana tovotovolo diʼwenaya baʼebaʼe ta vivineneqa, ta tuta nana bonana nanoqolia, e ʼinega naqaiawa qiduana. Ta wese yaʼa ʼidewana yaqaiqaiawa qiduana, mana baʼitagana Ieisu ena viaqa valena niʼa yanoqolia. 30 ʼInega tauna ana wawa naveʼenaʼi, ta yaʼa agu wawa navegoyo.”

Tauna mahalega mai Yaubada ena vona simasimanea

31  m  Ta wese Ioni vonaya, “Tauna debanega maimai tomotau qabudi veqidua vaʼinedi. Ta togama bwaʼobwaʼoyega ʼifoqe e tauna wese bwaʼobwaʼo tomotauna, ta bwaʼobwaʼo ana nuanuayavo weaqidi vonavona. Ta tauna mahalega webui mai tomotau qabudi adi toludebana, 32  n  ta tolaʼai niʼau ʼitedi ta noqolidi weaqidi simasimana ʼifoqe, ta ge taha toga vona nana davetumaqanea. 33 Ta tomeqabu ena simana ivetumaqanea, e taudina Yaubada iʼawahaqiaqiea vonigo tauna ma ana vetumaqana. 34 Mana Ieisu mai Yaubada ena luvetune ʼinega, ta ena vona simasimanea, mana Yaubada Niboanina ʼinega niʼa luveagatunaʼi aqiaqiea. 35  o  Yaubada Natuna veyolubea, ʼinega ena luvine be ena waiwai neia be yaqisa yani qabuna ʼayanaya ina toatoa. 36  p  ʼInega tomeqabu tauna ivetumaqanea yawai vataya ina lobea. Ta tomeqabu inogenogea ge wese yawai vataya ina lobei. Ta ʼesi Yaubada ana diavilavila ʼidia ge nahawala.”

Copyright information for `MOX