John 5

Ieisu taha ʼoloto belubeluna giveaqiaqiea qawana Betesaida ʼinaya

Vaina tuta ʼabibodanaya Ieisu ʼwatovu ʼabaga qiduana Ielusalema ʼinaya me Diu edi ʼebenuaveʼavina taha weaqina. Ta Ielusalema gamonaya taha ʼawa ana wawa Sifi edi ʼEbelugu diʼwenaya qawana taha ʼenoʼeno, ta qawana nana me Diu bonadiega igabea Betesaida. Ta diʼwe nana ʼinaya vanue ʼebeveyawai adi yau faibi iʼenoʼeno qawana nana nanavinaya. Ta vanue diavona ʼidia tovevihiqa ʼeala iʼenoʼeno taudi matadi kwayakwayana be belubeludi ta wese ʼaqedi veifana. Ta omoʼe ʼinaya ibaʼebaʼe qawana nana ena nidoa weaqina, mana totuta ʼinaya Kaiwabu ena tovaleʼewa naʼifoqe nanidoea, ʼinega togama namaduvawebui qawana nana gamonaya naveaqiaqi.

Ta taha ʼoloto tovevihiqa dina ʼidiega yaʼwala 38 ʼidia me ena vihiqa toatoa. ʼInega Ieisu ʼifoqe, ta tuta nana Ieisu ʼoloto nana ʼitea ta wese noqolia yaʼwala kuena ʼidia me ena vihiqa toatoa, ʼinega vetalaʼaiea vonaya, “Nage nuanuau una veaqiaqi?”

ʼInega tovevihiqa nana vonaya, “Kaiwabu, ge taha agu toiulamo be nahaʼuwebuiegu tuta nana qawana baʼe veʼale nidonidoa. Ta yaʼa yatoho waiwai be vonigo tauguyega ena webui, ta ge agu fata, ta ʼesi tuta qabuna tovevihiqa taha taha ivavayabugu iwebuwebui.”

a  ʼInega Ieisu ʼoloto nana voneaya, “Uyaʼitoto, eu ʼebana uʼewei ta utauya!” Omoʼe tuta nana ʼinaya ʼoloto nana veaqiaqi, ʼinega ena ʼebana ʼewei ta tutuvila tauya. Ta baʼe yani nana ʼifoqe ʼaubena Sabate ʼinaya.

10  b  Ta me Diu adi tovanugwetayavo ʼoloto nana iʼitea ʼinega ivoneaya, “Nage eda luvine ge uda alamania vonigo ʼaubena Sabate ʼinaya ge daluaqiaqieu be eu ʼebana una ʼavalei?”

11 ʼInega edi vona veʼiea vonaya, “Agu togiveaqiaqi voneguya, ‘Eu ʼebana uʼavala utauya!’”

12 Ta wese ivetalaʼaiea ivonaya, “Isana toʼoloto baʼe ʼidewana vona ʼaiqeu?”

13 Ta toveaqiaqi nana ge dahalamania togama giveaqiaqiea, mana qabu qiduana itoatoa, ta Ieisu niʼau vaʼwaiva qabu diavona nuanidiega.

14 Ta ʼabibodanaya Ieisu ʼoloto nana lobea Vanue Gwalagwalana gamonaya ta voneaya, “Uʼitei, niʼau uveaqiaqi, ta ge wese una luveifa ʼevivi. Mana ʼeguma luveifana una viaqa ʼeviviea e ʼinega luveifana qidua vaʼinena naʼifoqe ʼiuya.” 15 ʼInega ʼoloto nana tauya me Diu adi tovanugwetayavo ʼidia ta simana ʼifoqe ana togiveaqiaqi weaqina vonigo tauna Ieisu.

16 Baʼe ʼiuna ʼinega me Diu Ieisu ivevoalanea, mana ʼaubena Sabate ʼinaya fewa nana viaqia.

17 ʼInega Ieisu me Diu vonedi vonaya, “Tamagu tuta qabuna fewafewa, ʼinega yaʼa wese ʼidewani yafewafewa.” 18  c  Ta Ieisu ena vona baʼe weaqina me Diu itoho waiwai be maʼoda ʼinega ina luveʼaliga ʼaiqei. Mana Sabate ana luvine veyawai weaqina niʼa qeunia, ta wese vonaya vonigo Yaubada tauna Tama otaqina. Ta baʼe ʼinega kavona taunega davonaya be vonigo Yaubada maega ida velelelea.

Ieisu vonedi tauna Yaubada Natuna

19  d  ʼInega Ieisu tomotau diavona vonedi vonaya, “Yavona aqiaqiemi, yaʼa Natuna ge agu fata be taha yani taugumo ena viaqi, ta ʼesi Tamagu ena viaqayavo yaʼiteʼitedi ʼinega yaviaviaqidi, mana tolaʼai Tamagu viaviaqia e yaʼa Natuna wese yaviaviaqia. 20 Tamagu yaʼa Natuna veveyolubegu qiduana, ta ena viaqa qabudi veveʼitegu. Baʼitagana viaqa taha waiwaina niʼa oʼitea, ta yavona aqiaqiemi, nawale Tamagu wese vaina viaqa qidua vaʼinedi naveʼitegu, ta viaqa diavona weaqidi nuami navoqana qiduana, 21 mana Tamagu toʼaliga gigiveyaʼitoto ʼeviviedi ta yawaidi neineidi, ta wese ʼidewani yaʼa Natuna taugu egu venuaʼivina ʼinega tomotau yawaidi ena neidi.

22  e  “Ta wese tomotau adi luvine ge ina ʼewei Tamagu ʼinega, ta ʼesi ena luvine niʼa neigu be yaʼa agu ʼaidega tomotau qabudi ena luvinedi, 23  f  be yaqisa tomotau qabudi yaʼa Natuna ina ʼamayabegu ʼidewani Tamagu iʼamayabea. Ta ʼeguma taha toga ge nuanuana naʼamayabegu ʼinega tomotau nana ʼinaya ge wese ʼamayaba daʼenoʼeno agu Tovetune Tamagu weaqina.

24  g  “ʼInega yavona aqiaqiemi, tomeqabu egu vona inoqonoqolidi ta wese agu Tovetune ivevetumaqanea e taudi yawaidi vataya ina lobea. Ta wese luvine luvematasabu weaqina ge ina lobei, mana ʼaliga ena diʼwe ʼinega niʼa ivaukamana yawai vauvauna ʼinaya. 25 Ta ona alamani aqiaqiea taha tuta maimai, ta vonahaqiaqi tuta nana niʼa ʼifoqe mai, be ʼinega toʼaliga yaʼa Yaubada Natuna bonagu ina noqolia. Ta taudi bonagu inoqolia ta iʼawahaqiaqiea mayawaidi ina toatoa, 26 mana Tamagu taunega yawai ʼiuna, ʼinega wese ʼidewani Tamagu ena waiwai niʼa neigu be yaqisa yaʼa wese tomotau yawaidi ʼiuna. 27 Ta wese ena luvine neigu tomotau qabudi sabi luvinedi, mana yaʼa Tomotau Natuna.

28 “ʼInega ge ona nuavoqana baʼe yani diavona weaqidi, mana tuta maimai ʼinaya toʼaliga qabudi debaʼunuyega bonagu ina noqolia. 29  h  ʼInega ina ʼifoqe mai, ta tomeqabu viaqa aqiaqina iviaqia taudi ina yaʼitoto ta yawai vataya ina lobea, ta tomeqabu viaqa luveifana iviaqidi taudi ina yaʼitoto ta luvematasabu ina lobea. 30  i  Yaʼa ge taha yani tauguyega eda viaqia, ta ʼesi Yaubada ena nuanua ʼinega tomotau yaluluvinedi, ʼinega egu luvine tunutunuqina matanaya. Mana ge nuanuagu be taugu egu nuanua ena viaqidi, ta ʼesi nuanuagu agu Tovetune ena nuanua ena viaqia.

Ieisu ana tosimanayavo

31 “ʼEguma tauguyega weaqigu ena simana ʼifoqe ʼimia, ʼinega egu vonayavo ge taha adi aqiaqimo. 32 Ta ʼesi Tamagu simasimana ʼifoqe weaqigu, ta yahalamani aqiaqiea ena simana qabudi weaqigu vonahaqiaqi.

33 “Lova omiʼa vaina tomotau kavona tovaleʼewa ovetunedi Ioni Togivebabitaiso ʼinaya, ta tauna ena simana qabuna weaqigu wese vonahaqiaqi.”

34 Ta wese Ieisu vonedi vonaya, “Yaʼa tomotau edi vona weaqigu ge eda ʼawahaqiaqiei, ta tua Ioni ena simana weaqigu niʼa yavonemi be yaqisa ʼetoyavua ona lobea. 35 Ta Ioni nana ena vona weaqigu kavona odamu dadidiyayata, ta omiʼa tuta kukusana namo oawafelemi simatala nana ʼinaya ta weaqina oqaiawa. 36  j  Ioni ena simana weaqigu yani aqiaqina, ta yaʼa egu veʼita be egu viaqa ʼebenuavoqana Ioni ena simana veqidua vaʼinedi, mana Tamagu agu veyoveyoa neigu ʼinega yani diavona yaviaviaqidi. Ta viaqa diavona taudiega iveʼita ʼifoqeyea vonigo yaʼa Tamagu vetunegu yamai.

37  k  “Ta wese Tamagu taunega simana weaqigu, ta omiʼa ge taha tuta bonana oda noqolia nage ʼiawana oda ʼitea, 38 ta wese ena vona giwalimia ge daʼenoʼeno, mana ge oda vetumaqanegu vonigo yaʼa Yaubada ena luvetune ʼinega yamai weaqimi.

39  l  “Omiʼa tuta qabuna Buki Nugwenugweina oavoavoya, mana ovonaya vonigo buki diavona ʼidiega yawaimi vataya ona ʼewea. Baʼe buki diavona isimasimana weaqigu, 40 ta tua nawale ge nuanuami ona mai ʼiguya yawai vataya sabi ʼewana. 41 Yaʼa ge eda nuanua qiduana tomotau edi ʼawahaqiaqi ʼiguya weaqina, 42 mana niʼau yahalamani aqiaqiemi omiʼa Yaubada ana veyoluba ge taha daʼenoʼeno giwalimia.

43 “Yaʼa Tamagu ana wawega yamai, ta ge oda ʼawahaqiaqiegu. Ta ʼesi ʼeguma taha toga tauna ana wawega namai ʼimia, ʼinega tauna oʼawaʼawa aqiaqiea. 44 Baʼe ʼinega ge ana fata be ona vetumaqanegu, mana omiʼa nuanuami ma emiavo taumiega ona veawahawatuboyemi, ta awatubo aqiaqi Yaubada ana ʼaidega otaqa ʼinaya ge oda nuanua weaqina.

45 “Ta ge ona nuanua vonigo yaʼa ena veʼewemi Tamagu matanaya. Omiʼa oluluʼita vane Mosese ena iula ʼimia weaqina, ta vonahaqiaqi baʼe Mosese nana omiʼa ami toveʼewa. 46  m  Ta ʼeguma Mosese ovetumaqana aqiaqiea ʼinega yaʼa wese ʼidewana ona vetumaqanegu, mana tauna lova Buki Nugwenugweina ʼinaya weaqigu ʼwayavia. 47 Ta ʼeguma ena ʼwayavi nana ge oda vetumaqanea, ʼinega maʼoda egu vona ona vetumaqana ʼaiqei?”

Copyright information for `MOX