John 8

Taha vavine ilobea velamoʼeno ilivuna viaqia

Ta Ieisu tauya bwanaga Olibe ʼinaya. Ta mahala vulihia ʼinega Ieisu ʼevivi lugu Vanue Gwalagwalana gamonaya, ta tomotau qabudi ivavivilia ta Ieisu toabui sabi veʼitadi. Tuta nana veveʼita, ʼinega luvine ana toveʼitayavo ta wese Falisiavo taha vavine imiea, mana niʼa ilobea luabu ilivuna ʼinaya, ta vavine nana ivetovoloya qabu dina matadia. ʼInega Ieisu ivonea ivonaya, “Toveʼita, vavine baʼe niʼau alobea luabu ilivuna ʼinaya. a  Ta Mosese ena luvine vonaya vonigo baʼe vivine diavona ʼidewani kana ʼauveʼaligidi daboyega. Ta oʼa, maʼoda una vona ʼaiqa baʼe yani nana weaqina?”

Ta edi vetalaʼai ʼiuna mana nuanuadi Ieisu ena vona ʼinega adi fata be ina veʼewea. Ta ʼesi Ieisu tunuwebui ta nimanega veʼale ʼwayaʼwayavi gelasaya. b  Ta nuanuadi navona ʼeviviedi ʼinega wese ivevetalaʼaiea, tuata Ieisu tunuvane vonedi vonaya, “ʼEguma taha toga ʼimiega ge taha luveifana daviaqia ʼinega oʼa dabo una maduinoqea ʼinaya.” Vonedi gumwala ʼinega wese tunuwebui ʼevivi ta gelasaya ʼwayaʼwayavi. Ena vona inoqolia, ʼinega ʼaideganega iveʼiyavula, ta veʼiyavula nana veʼale ʼevaʼevaledi ʼidiega ana laba qabudi iluʼovoa, ta Ieisu ana ʼaidega vavine nana maega ilutufwa, ta vavine nana nawale Ieisu ʼiawanaya tovotovolo.

10 Ieisu tunuvane ʼevivi ta vavine nana vetalaʼaiea, vonaya, “Vavine, maʼinaya au toveʼewayavona? Nage taha toga ʼidiega luvine neiu?”

11  c  ʼInega veʼiea vonaya, “Kaiwabu, ge taha.”

Ta Ieisu wese voneaya, “Yaʼa wese ʼidewani, ge taha luvine ʼiguyega una lobei. ʼInega una tauya, ta ge taha wese luveifana una viaviaqi.”]

Ieisu tauna tomotau edi simatala

12  d  ʼInega Ieisu wese vona ʼevivi tomotau ʼidia, vonaya, “Yaʼa totoa bwaʼobwaʼo edi simatala. ʼEguma taha toga naʼabibodegu ge wese velovelovana ʼinaya natautauya, ta ʼesi simatala nana yawaina weaqina niʼa ʼewea.”

13 Ta Falisiavo ivonaya, “Tauʼuyega weaqiu usimana ʼifoqe, ta ge taha toga davelueu, ʼinega eu vonayavo ge taha adi aqiaqimo.”

14  e  Ta Ieisu vona ʼeviviedi vonaya, “Ge taha tolaʼai ʼeguma tauguyega weaqigu yavonavona ʼifoqe, ta tua egu vona qabuna vonahaqiaqi, mana yahalamania toʼedega yamai, ta wese maʼinaya yatautauya. Ta omiʼa ge taha oda alamania toʼedega yamai ta maʼinaya yatautauya. 15  f  Omiʼa tomotau oluvinedi emi alamani ana ʼetofwafwa ʼinega, ta yaʼa ge taha toga eda luluvinei. 16  g  Ta ʼeguma taha toga eda luvinea, e ʼinega egu nuanua tunutunuqina ʼinega eda luvinea, mana ge agu ʼaidega eda toatoa, ta ʼesi agu Tovetune maega atoatoa. 17  h  Omiʼa ami luvine ʼwayaʼwayavina ʼinaya ovonaya vonigo ʼeguma tomotau magilafudi edi nuanua ʼaideganega ina simana e ʼinega oʼawahaqiaqiea. 18  i  ʼInega yaʼa tauguyega weaqigu yasimana ʼifoqe, ta egu simana nana ana tovelua tauna Tamagu agu Tovetune.”

19 ʼInega ivetalaʼaiea ivonaya, “Ta maʼinaya tamauna?”

Ta Ieisu veʼiedi vonaya, “Omiʼa ge oda alamanigu, ʼinega wese Tamagu ge oda alamania. Ta ʼeguma oda alamanigu ʼinega wese Tamagu oda alamania.”

20  j  Ieisu baʼe vona diavona neidi tuta nana veveʼita Vanue Gwalagwalana gamonaya taha sifaufa diʼwenaya, ta sifaufa nana ana wawa igabea nei kavovo ana ʼebeluveaqe. Ta omoʼe ʼinaya ge taha toga dakafia, mana ana kafi ana tuta nawale ge daʼifoqe.

Me Diu Ieisu ivemwageyea

21  k  Ta wese Ieisu vonedi vonaya, “Yaʼa yatautauya mali diʼwea, ta omiʼa ona saligu, ta emi luveifana weaqina ona ʼaliga. Ta maʼinaya yatautauya omiʼa ge ami fata ona wai ʼinaya.”

22 Ena vona baʼe weaqina me Diu taudiega nuanidia ivonaya, “Nage nuanuana taunega naluveʼaligia?”

Ta wese ivonaya, “ʼOloto nana wese vonedaya, ‘Maʼinaya yatautauya omiʼa ge ami fata ona wai ʼinaya.’ Ta baʼe vona nana maʼoda ana alamani?”

23  l  ʼInega Ieisu wese vonedia, “Omiʼa baʼinega omai, ta yaʼa debanega yamai. Omiʼa bwaʼobwaʼo ana tomotauyavo, ta yaʼa ge bwaʼobwaʼo ana tomotau. 24 Niʼa yavonemi omiʼa ona ʼaliga emi luveifana weaqina. Vonahaqiaqi, ʼeguma ge oda vetumaqanegu yaʼa baʼe taugu weaqigu yavonavona, e ʼinega emi luveifana weaqina ona ʼaliga.”

25 ʼInega ivetalaʼaiea ivonaya, “Oʼa togama?”

Ta Ieisu veʼiedi vonaya, “Tuta nana yaveʼale yagivesimatalia ʼimia taugu weaqigu be ana laba baʼitagana niʼa yavonemi yaʼa togama, ta wese yavona aqiaqiemi benaʼe yaʼa tauguna.
26 Agu fata be vona kuena eda ʼinanea omiʼa weaqimi, ta wese agu fata be yani taha taha weaqidi eda luvinemi. Ta baʼe yani diavona weaqina ge ena vonemi, ta ʼesi tolaʼai agu Tovetune niʼa vonegu ta yanoqolia e baʼe yani diavona weaqidi omiʼa totoa bwaʼobwaʼo ena vonemi. Ta Tovetune nana ma ana vetumaqana!”

27 Ta nuadi nawale ge daʼeqaʼui vonigo Ieisu Tamana weaqina vonavona ʼidia. 28  m  ʼInega vonedi vonaya, “Omiʼa tuta nana yaʼa Tomotau Natuna ona silagaigu ʼetoluai ʼinaya, e ʼinega nuami naʼeqaʼuya vonigo yaʼa baʼe taugu weaqigu yasimasimana. Ta wese ona alamania yaʼa ge taha yani eda viaviaqia taugu egu nuenuega, ta ʼesi egu vona qabuna Tamagu ena veʼita ʼiguya ʼinega yavonavonayedi. 29 Ta yaʼa agu Tovetune maega atoatoa. Tauna tuta qabuna diʼweguya, mana egu viaqa qabudi yaviaviaqidi sabi giveqaiawana.”

30 Ieisu nawale vonavona, ta vona diavona ʼidiega tomotau ʼeala edi vetumaqana iaʼuya tauna ʼinaya.

Ebelamo natunavo

31 ʼInega me Diu ʼidiega tomeqabu Ieisu ivetumaqanea taudina ʼidia vonaya, “ʼEguma egu veʼita tuta qabuna ovelumatamatayagedi, ʼinega omiʼa agu toʼabiboda aqiaqi. 32 ʼInega omiʼa vonahaqiaqi ona alamania, ta vonahaqiaqi nana naliʼamimi ta yavuyavuimi ona toatoa.”

33  n  ʼInega ivona veʼiea ivonaya, “Imaʼa Ebelamo tubunavo, ta ge taha tuta kavona yoqoyoqonima ada fewa kavovo mali qabu weaqidi. ʼInega tolaʼai weaqina uvonevonema vonigo toa yavuyavuina ana lobea?”

34  o  Ta Ieisu vona ʼeviviedi vonaya, “Yavona aqiaqiemi, tomeqabu luveifana iviaviaqidi, e taudi wese kavona tofewa kavovo luveifa nana ʼinaya, mana ge adi fata viaqa nana ina luaʼui. 35 Tofewa kavovo ge tuta qabuna datoatoa susu taha gamonaya, ta ʼesi natu otaqina meʼolotona tuta vataya ena susuyavo maega itoatoa. 36 ʼInega ʼeguma yaʼa Yaubada Natuna ena liʼamimi, e ʼinega toa yavuyavua otaqina ona lobea! 37 Niʼa yahalamania omiʼa Ebelamo tubunavo. Ta tua niʼa oʼivaʼavaʼata sabi luveʼaligigu, mana egu vona ge taha ena ʼebeʼenomo giwalimia. 38 Ta tolaʼai niʼa yaʼitea tuta nana yatoatoa Tamagu maega yasimasimanea ʼimia. Ta omiʼa tamami ena veʼita oʼabiʼabibodea ta oviaviaqia.”

39  p  Ta iveʼiea ivonaya, “Imaʼa tamama Ebelamo!”

ʼInega Ieisu vonedia, “ʼEguma omiʼa Ebelamo natunavo ʼinega ena viaqayavo wese oda vetutumedi.
40 Yaʼa vonahaqiaqi yanoqolidi Yaubada ʼinega ta niʼau yasimanedi ʼimia. Ta tua omiʼa emi waiwiaega otovotovoi sabi luveʼaligigu. Ta Ebelamo ge taha tuta baʼe ʼidewani daviaqa ʼaiqa. 41  q  Ta ʼesi omiʼa tamami ena viaqa ovevetutumedi.”

ʼInega ivonaya, “Imaʼa ge tamatama geqama. Ta tamama ʼaideganamo toatoa, e tauna Yaubada.”

42 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “ʼEguma omiʼa tamami Yaubada ʼinega oda veveyolubegu, mana yaʼa Yaubada ʼinega yamai ta baʼitagana omiʼa maega katoatoa. Yaʼa ge taugu egu nuenuega eda mai ʼimia, ta ʼesi Yaubada vetunegu. 43 Tolaʼai weaqina nuami ge daʼeqaʼui egu vonayavo weaqidi? ʼIuna mana vona diavona ge nuanuami ona noqolidi ta ona ʼawahaqiaqiedi. 44  r  Omiʼa tamami Seitani, ta nuanuami tauna ena nuanua ona viaqia. Tuta ana ʼebeveʼale ʼunu ʼinega tauna toluveʼaliga, ta wese Yaubada ena vonahaqiaqi vevevoalanea, mana ge taha ana tufwa vonahaqiaqi daʼenoʼeno ʼinaya. Tauna ena uʼavayavo bonanega vona ʼifoqeyedi, mana tauna tovemeahaqila aqiaqi ta wese tauna uʼava tamana.

45 “Ta ʼesi yaʼa vonahaqiaqi yavonavonayea, ʼinegana ge ami fata egu vonayavo ona ʼawahaqiaqiedi. 46  s  Nage taha toga ʼimiega ana fata vonahaqiaqi ʼinega naveʼewegu taha luveifana weaqina? Gebu! Ta ʼeguma yaʼa tuta qabuna vonahaqiaqi ʼinega yasimasimana ʼimia, ʼinega tolaʼai weaqina ge oda vetumaqanegu? 47  t  ʼEguma taha toga Yaubada ena tomotau, ʼinega tauna Yaubada ena vona noqonoqolia ta ʼabiʼabibodea. Ta omiʼa Yaubada ena vona ge oda noqolia, mana omiʼa gebu ena tomotauyavo!”

Me Diu Ieisu iveʼewea ʼinega taunega vataʼitaʼiea

48  u  ʼInega me Diu Ieisu ivona ʼeviviea ivonaya, “Oʼa Samelia ʼolotou ta niboana luveifana niʼa ʼwahaliu! Ema vona baʼena ge au fata be una vegeqei, waisa?”

49 ʼInega veʼiedi vonaya, “Yaʼa ge taha niboana luveifana daʼwahaligu, ta ʼesi yaʼa Tamagu yaʼamayabea, ta omiʼa ge oda ʼamayabegu. 50 Yaʼa ge eda salisali taugu agu awatubo weaqina, ta ʼesi taha toga salisali ana awatubo weaqina, ta tauna Toluvine nana. 51  v  Yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga egu vona kafiʼiʼihidi ta matamatayagedi, e omoʼe tomotau nana ge wese naʼaliga.”

52 Ta tuta nana Ieisu baʼe vona diavona veqaeyedi ʼinega me Diu iʼalabwau ivonaya, “Baʼitagana niʼa ahalamani aqiaqiea vonigo oʼa niboana luveifana ʼwahaliu ta luvekwaveu! Mana niʼa uvonema ʼeguma taha toga eu vona nakafiʼiʼihidi ʼinega ge wese ʼaliga naʼita lobei. Ta Ebelamo ʼaliga lobea, ta wese tovesimasimana qabudi ʼidewani. 53 ʼInega maʼoda, nage unuaia vonigo oʼa tamada Ebelamo uveqidua vaʼinea, waisa? Mana lova Ebelamo ʼaliga, ta tovesimasimana qabudi wese iʼaliga. Ta tolaʼai weaqina baʼe ʼidewani tauʼu ugivaneqeu, oʼa isana togama waisa?”

54 Ta Ieisu veʼiedi vonaya, “ʼEguma yaʼa taugu eda givaneqegu ʼinega givane nana ge taha ana aqiaqimo. Ta ʼesi Tamagu gigivaneqegu, tauna weaqina omiʼa ovonaya be emi Yaubada. 55 Ta omiʼa ge taha tuta tauna oda alamania, ta ʼesi yaʼa tauna yahalahalamania. ʼEguma yaʼa eda vona vonigo tauna ge eda alamania, ʼinega yaʼa taha touʼava ʼidewani omiʼa. Ta yaʼa tauna yahalahalamania, ta ena vona yamatamatayagea. 56 Omiʼa tamami Ebelamo lova me ena qaiawa lubaʼe egu tuta mai weaqina, ta tuta nana ʼitea ʼinega qaiawa.”

57 ʼInega me Diu iveʼiea ivonaya, “Oʼa au yaʼwala nawale ge 50 uda lobei, ʼinega maʼoda au fata be uvonevonema vonigo oʼa Ebelamo niʼa uʼitea?”

58  w  Ta Ieisu vonedia, “Yavona aqiaqiemi, lova tuta nana Ebelamo nawale ge daviʼoi, ta yaʼa yatoatoa.”

59 ʼInega dabo iʼewedi sabi ludabona, ta Ieisu vaʼwaiva ta Vanue Gwalagwalana ʼinega ʼifoqe.

Copyright information for `MOX