John 9

Ieisu matakwaya taha giveaqiaqiea

Ieisu nawale tautauya ʼinega matakwaya taha ʼitea. Ta ʼoloto nana matana kwayakwayana viʼoi. a  ʼInega ana toʼabibodayavo ivetalaʼaiea ivonaya, “Toveʼita, ʼoloto baʼena ena tuta viʼoi ʼinega matana ʼedewani. Ta una givesimatalia ʼimaya, togama ena luveifana ʼinega vita nana lobea, nage taunega, nage inana be tamana edi luveifana ʼinega?”

b  Ta Ieisu vonedia, “Gebu tauna ena luveifana ʼinega ta wese ge inana nage tamana ʼidiega. Ta ʼesi baʼe yani nana ʼifoqe be yaqisa tomotau Yaubada ena viaqa waiwaidi ina ʼitedi benaʼe ʼoloto nana ʼinega. Itaʼa qabuda luaqiaqieda be ʼaubena qabuna agu Tovetune ena fewa kana viaqia, mana tuta goyona navelovanea ta ge taha toga ana fata nafewa. c  Ta yaʼa nawale baʼade bwaʼobwaʼoya yatoatoa, ta egu toa nana ʼinaya yaʼa totoa bwaʼobwaʼo edi simatala.”

d  ʼAbibodanaya Ieisu gidaʼwa bwaʼobwaʼoya, ta wayavilea bwaʼobwaʼo maega ta vemwatefula, ʼinega ʼoloto nana matana ʼeʼabiʼabidi. ʼInega voneaya, “Una tauya qawana Sailoama ʼinaya ta matau una ʼutudi!” (Ta wawa nana ana givila Vetune). Tuata ʼoloto nana tauya ta matana luʼutudi, ʼabo ʼeluʼeaedi, ta ana fata naʼita, ʼinega ʼevivi tauya ʼabagaya.

Lova totoa ʼabaga ta wese mali tomotau ʼoloto nana tuta qabuna iʼiteʼitea toatoa ta vevenoqinoqi iula weaqina. Ta baʼitagana iʼita ʼeviviea ʼinega taudiega nuanidia ivonaya, “Ana ʼita kavona tauna tovenoqinoqi nana, waisa?”

Ta vaidi tomotau ivonaya, “Vonahaqiaqi, taunana!”

Ta wese vaidi ivonaya, “Ana ʼita kavona tauna, ta ʼesi tauna mali tomotau!”

Ta ʼoloto nana taunega vona ʼifoqeyea, vonaya, “E, yaʼa baʼe tauguna!”

10 ʼInega ivetalaʼaiea ivonaya, “Maʼoda ʼinega matau ʼeluʼeaedi?” 11 Ta veʼiedi vonaya, “ʼOloto nana ana wawa Ieisu mwatefula viaqia ta matagu ʼeʼabiʼabidi. ʼInega vonegu be ena tauya Sailoama ʼinaya sabi ʼutudi. Tuata yatauya ta yaʼutudi, ʼinega agu fata ena ʼita.”

12 ʼInega wese ivetalaʼaiea ivonaya, “Maʼinaya ʼoloto nana?”

Ta tauna vonedia, “Avodi.”

Falisiavo ʼoloto nana ena veaqiaqi ana alamani isali aqiaqiea

13 Ieisu ʼaubena Sabate ʼinaya mwatefula nana viaqia ta ʼoloto nana matana giveaqiaqiea. ʼInegana baʼe tomotau diavona ʼoloto nana lova matana kwayakwayana itauyea Falisiavo ʼidia. 15 ʼInega taudi wese ʼoloto nana ivetalaʼaiea maʼoda ʼinega matana ʼeaha ʼaiqei. ʼInega tauna vonedi vonaya, “Mwatefulega matagu ʼeʼabiʼabidi, ʼinega ʼiawagu yaʼutuya, ta baʼitagana agu fata ena ʼita.”

16 ʼInega vaidi Falisi ivonaya, “Baʼe toviaqa nana tauna ge wese Yaubada ʼinega damai, mana luvine Sabate weaqina ge damatayagea!”

Ta wese vaidi ivonaya, “Maʼoda ʼinega ana fata viaqa waiwaina be ʼebenuavoqana baʼe ʼidewani naviaqia ʼeguma tauna taha toluveifana?” ʼInega taudiega nuanidia vetoatoasiʼi ʼifoqe.

17  e  ʼInega Falisi ʼoloto nana wese ivetalaʼaiea ivonaya, “Ta oʼa maʼoda unuanua ʼaiqa matau ana togiaha weaqina? Tauna togama?”

ʼInega veʼiedi vonaya, “Tauna taha tovesimasimana.”

18 Ta taudi me Diu dina nawale ivenuana magilafu ʼoloto nana weaqina, ta ivonaya be tauna lova ge wese matana dakwaya ta baʼitagana matana daʼeaei, ʼinega inana be tamana adi vale ivetunea ta imai. 19 ʼInega me Diu ivetalaʼaiedi ivonaya, “Nage baʼe ʼoloto nana natumi? Nage tauna viʼoi matana kwayakwayana? Ta ʼeguma matana kwayakwayana viʼoi, ʼinega maʼodana baʼitagana ʼitaʼita?”

20 ʼInega inana be tamana iveʼiedi ivonaya, “Vonahaqiaqi, taunana natuma, ta wese ahalamani aqiaqiea tauna matana kwayakwayana viʼoiea. 21 Ta imaʼa ge ada alamania maʼoda ʼinega baʼitagana ʼitaʼita nage togama matana giaea. Ta ʼesi taumiega ona vetalaʼaiea, mana niʼa vekilakai ta ana fata taunega weaqina navona.” 22 Ta inana be tamana baʼe ʼidewani ivona ʼaiqa mana me Diu imwaninivedi. Ta edi mwaniniva ʼiuna, mana me Diu niʼa isimana ʼifoqe ʼeguma taha toga navona ʼifoqe vonigo Ieisu tauna Toʼetoyavua, e ʼinega tomotau nana ina aʼuʼifoqeyea vanue tafwalolo ʼinega. 23 E baʼe ʼiu nana ʼinega inana be tamana ivonaya, “Taumiega ona vetalaʼaiea, mana niʼa vekilakai ta ana fata taunega weaqina nasimana.”

24 Ta wese tuta vemagilafuna me Diu ʼoloto nana tauna lova matana kwayakwayana igaba ʼeviviea ta ivoneaya, “Una ʼawatamatamana Yaubada ana wawega be una vonahaqiaqi ʼimaya. Mana imaʼa niʼa ahalamania vonigo Ieisu tauna taha toluveifana.”

25 Ta ʼoloto nana veʼiedi vonaya, “Yaʼa ge eda alamania ʼeguma tauna toluveifana nage gebu. Ta ʼesi taha yani yahalamani aqiaqiea vonigo lova matagu kwayakwayana, ta baʼitagana yani qabuna yaʼita aqiaqiedi!”

26 ʼInega ivetalaʼaiea ivonaya, “Tolaʼai viaqi ʼiuya? Maʼoda giveaqiaqi ʼaiqeu?”

27 ʼInega veʼiedi vonaya, “Yaʼa niʼa yamaduvonemi ta omiʼa ge oda noqolia. ʼInega tolaʼai weaqina nuanuami wese egu simana ona noqola ʼeviviei? Ana ʼita kavona omiʼa wese nuanuami be ona vetoʼabiboda ʼinaya, waisa?”

28 ʼInega me Diu iʼawaluveifea vona koyadi ʼidiega, ta ivonaya, “Oʼa tauʼuna ʼoloto nana ana toʼabiboda! Ta imaʼa Mosese ana toʼabiboda! 29 Imaʼa niʼa ahalamania vonigo lova Yaubada Mosese maega iveqae, ta baʼe ʼoloto nana weaqina ge taha ada alamania, ta wese ge ada alamania maʼinega mai.”

30 Ta ʼoloto nana vonedi vonaya, “Emi vona benaʼe ʼebenuavoqana, mana omiʼa ge oda alamania maʼinega mai, ta tua tauna matagu giaea. 31  f  Itaʼa niʼa kahalamania vonigo Yaubada toluveifadi edi vona ge danoqolia. Ta ʼesi tomeqabu ihiwaiwaʼodu ʼinaya ta ena nuanua iviaviaqia edi vona noqonoqolia. 32 Bwaʼobwaʼo ana ʼebeveʼale ʼinega be ana laba baʼitagana ge taha toga ana fata be matakwaya taha matana dagiaei ʼeguma taunana matana veifana ʼidewani viʼoiea. 33 ʼInega ʼeguma baʼe ʼoloto nana ge damai Yaubada ʼinega, e ʼinega ge wese ana fata baʼe yani nana daviaqi!”

34  g  Ta ena vona baʼena me Diu iveʼiea ivonaya, “Oʼa luluveifau eu viʼoi ʼinega ana laba baʼitagana! Nage unuaia vonigo oʼa au fata taha yani una veʼitema, waisa?” ʼInega ʼoloto nana iʼwavinia vanue tafwaloloyega.

Vona sesebai matakwaya ta wese ma matadi weaqidi

35 Ieisu ʼoloto nana valena noqolia vonigo Falisiavo niʼa iʼwavina ʼifoqeyea vanue tafwaloloyega. Ta tuta nana lobea ʼinega vetalaʼaiea vonaya, “Nage oʼa Tomotau Natuna uvetumaqanea?”

36 ʼInega ʼoloto nana veʼiea vonaya, “Kaiwabu, tauna togama? Ta ʼeguma una vonegu ʼinega egu vetumaqana ena aʼuya ʼinaya!”

37 ʼInega Ieisu voneaya, “Tawa uʼiteʼitea, mana tuta baʼe ʼinaya tauna maega oveveqae.”

38 ʼInega ʼoloto nana iwaʼodu Ieisu ʼiawanaya ta voneaya, “Kaiwabu, yavetumaqana aqiaqieu!”

39 Ta Ieisu voneaya, “Yaʼa yamai bwaʼobwaʼoya tomotau sabi luvinedi. ʼInega matadi kwayakwayana ina ʼita, ta ma matadi ena veʼitedi taudi kavona matadi kwayakwayana ʼidewani.”

40  h  Ta Falisiavo vaidi diʼwenaya itovotovolo Ieisu ena vona baʼe inoqolia ta ivonea ivonaya, “Tolaʼai uvonevonei, nage imaʼa matakwayakwayama, waisa?”

41 ʼInega Ieisu veʼiedi vonaya, “ʼEguma omiʼa matami kwayakwayana ʼinega ge wese ami ʼebeveʼewamo luveifana weaqina. Ta ʼesi omiʼa ovonaya be vonigo ma matami, ʼinega emi luveifana nawale ʼenoʼeno ʼimia.”

Copyright information for `MOX