Luke 14

Ieisu Sabatea taha ʼoloto giveaqiaqiea

Sabate taha ʼinaya Ieisu tauya sabi ʼai Falisiavo edi tovanugweta taha ena vanuea. Ta tutana lugulugu ʼinega tomotau qabudi Ieisu ivevekova aqiaqiea. Ta Ieisu ʼiawanaya taha tovevihiqa toatoa vayovayoqa ʼinega ʼwafina qabuna ʼelulolonea. a  ʼInega Ieisu luvine ana toalamaniavo be Falisiavo vetalaʼaiedi vonedia, “Maʼoda onuanua ʼaiqa, nage ana fata ʼaubena Sabate ʼinaya tovevihiqa kana giveaqiaqiedi nage gebu?”

Ta tomotau qabudi igenuʼwana, ʼinega Ieisu tovevihiqa nana nimanega gitonovia ʼabo giveaqiaqiea, ʼinega luvetunei tauya. b  ʼInega Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, “ʼEguma taha toga ʼimiega natuna meʼolotona nage ena bulumakau Sabate ʼinaya nabeʼu gulia e ʼinega ona lihi vaneyea, waisa?”

Ta taudi ge taha tolaʼai wese ida vonei.

Ge taha ʼebetoa aqiaqina taumiega ona venuaʼivinei

ʼAi nana gamonaya Ieisu totoa vaʼauta vaina ʼitedi nuanuadi ʼebetoa aqiaqina ʼinaya ina toabui, ʼinega taha vona sesebai neidi vonaya, c  “ʼEguma taha toga nagabeu vaqi ʼabwagana weaqina ge una toabui tovekaikaiwabu edi ʼebetoaya, mana nawale nage taha ʼoloto qiduana namai. ʼInega ʼeguma niʼa utoabui nawale toniʼabwaga namai navoneu, ‘Uyaʼitoto mana ʼoloto kaikaiwabuna baʼe ʼinaya natoabui!’ ʼInega oʼa me eu iniyauyau una ʼevivi masuʼedanaya ta una toabui. 10 Ta ʼesi ʼeguma taha toga nagabeu ʼai weaqina, ʼinega ʼebetoa kavokavovo ʼinaya una toabui, ʼinega toniʼabwaga namai naʼiteu ʼinega navoneu, ‘Iagu, utoa vanemai ʼebetoa aqiaqinaya.’ ʼInega me eu qaiawa una toa vane tomotau qabudi matadia ta ina ʼawahaqiaqieu. 11  d  Baʼe ʼinega kana alamania, ʼeguma taha toga taunega ana wawa nagivaneqea e nawale Yaubada nahaʼuwebuiea, ta ʼeguma taha toga taunega ana wawa nahaʼuwebuiea nawale Yaubada nagivaneqea.”

12 ʼInega Ieisu Falisi nana voneaya, “Tutana ʼai una viaqia ʼinega ge emwavo nage taimwavo nage eu gadeavo nage tovekaikaiwabu daisidi una gabedi ʼai nana ʼinaya, mana taudi nawale ina gaba ʼevivieu sabi ʼai, ʼinega au ʼabwaga ina veʼiea. 13 Ta ʼesi tuta nana ʼabwaga una viaqia ʼinega wese taudi lukwalukwadi be, belubeludi be, ʼaqedi veifana ta wese matadi kwayakwayana una gabedi ina ʼai. 14  e  ʼInega veyoluba qiduana una lobea, mana taudi ge adi fata be eu veyoluba nana ina veʼiei ʼiuya, ta ʼesi Yaubada ʼinega au veʼia una lobea tuta nana tunutunuqidi ina yaʼitoto ʼaligega.”

ʼAbwaga qiduana vona sesebaina

(Madiu 22:1-10)

15  f  Ta nawale iʼaiʼai ʼinega totoa vaʼauta taha ʼidiega Ieisu ena vona baʼe noqolia ʼinega voneaya, “Vonahaqiaqi, tomeqabu ina lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya ʼai qiduana weaqina taudi ina qaiawa qiduana.”

16 ʼInega Ieisu ʼoloto nana voneaya, “Taha kaiwabu ʼabwaga qiduana ʼivaʼavaʼaia ta tomotau qabudi veʼaionidi. 17 Ta ʼabwaga ana ʼivaʼavaʼata niʼa luʼovoia, ʼinega ena tofewa vetunea taudi lova niʼa vematamagilafuyedi ʼidia, ʼinega vonedi vonaya, ‘Ona mai kana tauya, mana toniʼabwaga yani qabuna niʼa ʼivaʼavaʼaia omiʼa weaqimi!’ 18 Ta tomotau diavona inoga ta vona taha taha ineia, ta taha vonaya, ‘Yaʼa bwaʼobwaʼo vauvauna yagimwanea, ʼinega nuanuagu ena tauya ena ʼitea. Kaiwa qiduana, ta ana ʼita ge ena wai.’ 19 Ta taha wese vonaya, ‘Kaiwa qiduana, ta ana ʼita yaʼa ge ena wai, mana bulumakau ʼalabwatadi adi yau teni niʼa yagimwanedi, ʼinega yatautauya be ena vefewa tonovidi.’ 20  g  Ta wese taha vonaya, ‘Yaʼa vauvaugu yavaqi ʼinega ge ana fata ena wai.’

21 “ʼInega tofewa nana ʼevivi ʼabo ena kaiwabu ʼinaya simana voneaya, ‘Qabudi inoga.’ ʼInega toniʼabwaga gamosoala ta ena tofewa voneaya, ‘Ulukwayavoni utauya ʼabaga qiduana ana ʼedayavo ʼidia be tomotau una lobedi lukwalukwadi nage belubeludi nage ʼaqedi veifana nage matadi kwayakwayana e qabudi una ʼebeʼewedi una miedi ina ʼai.’ 22 ʼInega tofewa nana ena kaiwabu ena nuanua viaqia, ta ʼabiboda ʼevivi mai ta voneaya, ‘Tomotau dina yagabedi niʼa imai, ta eu vanue ge ida luveagatunaʼia.’ 23 ʼInega kaiwabu nana wese voneaya, ‘ʼEda qiduqiduadi ta goyogoyodi ʼidia una tauya ta tomotau una vonedi be ina mai, ta ʼinega egu vanue ina luveagatunaʼia. 24 Yavona aqiaqiemi, tomotau dina yamadugabedi ta inogaya ge taha ʼidiega nalugu be ʼabwaga nana nagudatonovi.’”

Ieisu ana ʼabiboda weaqina

(Madiu 10:37-38)

25 Yoʼo qiduadi Ieisu maega itautauya, ʼinega tunugivila ʼidia vonaya, 26  h  “ʼEguma taha toga nuanuana naʼabibodegu ʼinega namaduveyolubegu qiduana ta ʼabiboda tamana be, inana be, moqanena be, natunavo be, tainavo ta novunavo wese naveyolubedi. Ta wese ʼeguma yawaina navegagalea ʼinega tauna ge ana fata naʼabibodegu. 27 Ta ʼeguma taha toga ge nuanuana taunega ana ʼetoluai naʼavalei be vita nalobei ʼidewana yaʼa, e ʼinega tauna ge ana fata naʼabibodegu.

28 “Ta wese ʼedewana ʼeguma taha toga nuanuana be vanue qiduana nayoqonia, e nugweta ana maisa ta wese yani qabuna naʼivaʼavaʼaidi vanue nana ana yoqona weaqina. 29 Mana ʼeguma ʼoqola namo navetovolodi ta ge vanue qabuna naluʼovoi, ʼinega nawale tomotau ina ʼitea ʼabo ʼoloto nana ina givenuʼwea, 30 ta ina vonaya, ‘ʼOloto baʼe lova ʼoqola ʼevetovolodi, ta ge ana fata vanue qabuna daluʼovoi, mana ena mane ge damaduʼivaʼavaʼaia vanue nana ana yoqona weaqina.’

31 “Ta wese ʼeguma taha kini me ena toluavia adi yau 10,000 ina tauya sabi luavia taha wese kini maega, ta omoʼe kini nana me ena toluavia adi yau 20,000. ʼInega 10,000 dina edi kini maʼoda nanuanua ʼaiqa? Nugweta natoabui ta nanuanua ʼeguma adi fata 20,000 dina ina vewaiwai vaʼinedi, waisa? 32 Ta ʼeguma ge ana fata, e ʼinega vaina tomotau navetunedi ina tauya 20,000 dina edi kini ʼinaya nawale luluvaia itoatoa, be ʼinega ina venoqi ʼinaya toadaumwala weaqina.”

33 ʼInega Ieisu ena vona luʼovoia ʼidia vonaya, “ʼEguma nuanuau be una ʼabibodegu e nugweta yani qabuna ʼiuya ʼenoʼeno una ʼabifeledi.”

Mwadeʼwa weaqina

(Madiu 5:13; Maki 9:50)

34 “Mwadeʼwa yani aqiaqina, ta ʼeguma nagibwa ʼinega ge wese ana fata navedibidibi ʼevivi. 35 Ta wese ge ana fata be bwaʼobwaʼo ena waiwai nagiveʼenaʼia nage nagiveaqiaqiei, ʼinega luaqiaqiea be kana guiwaqa yavulea. ʼEguma ma taniqami vona baʼe ona noqolia!”

Copyright information for `MOX