Luke 21

Wadaʼe taha ena nei kavovo

(Maki 12:41-44)

Tutana Ieisu tunuvane ʼinega tovekaikaiwabu ʼitedi edi nei kavovo mane ana ʼebeaʼu ʼinaya iaʼuaʼudi. ʼInega taha wadaʼe ʼitea ʼwatovu ta ena nei kavovo mane goyogoyona magilafuna aʼuya. a  ʼInega Ieisu vonaya, “Yavona aqiaqiemi, yoʼo dina ʼidiega wadaʼe omoʼe ena nei kavovo veqidua vaʼinedi, mana tovekaikaiwabu edi mane ʼenaʼina nawale ʼenoʼeno, ta wadaʼe omoʼe lukwalukwana ena mane niʼa aʼuʼovoia, ʼinega ge taha wese ena tufwa daʼenoʼeno be ʼinega ana ʼabwaga nagimwanei.”

Tuta vitana nawale naʼifoqe

(Madiu 24:1-2; Maki 13:1-2)

Ta Ieisu ana toʼabibodayavo vaina ʼidiega Vanue Gwalagwalana ana ʼita aqiaqina iʼitea ʼinega Ieisu ivoneaya, “Kaiwabu, Vanue Gwalagwalana ana ʼita aqiaqi otaqina, mana dabo adi ʼita aqiaqidi ʼidiega iviaqia. Ta wese tomotau edi kulufa aqiaqina iawafelea Yaubada ʼinaya ta ʼidiega vanue nana iveʼivalia.”

Ta Ieisu ʼidia vonaya,
b  “Vanue nana baʼitagana oʼiteʼitea, ta tuta maimai ʼinaya ada aviayavo ina qeu yavulea ta ge wese taha ana dabo naluveʼavina be ona ʼita ʼeviviei.”

Tuta vitana be vevoalana

(Madiu 24:3-14; Maki 13:3-13)

ʼInega Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Toveʼita, uvonema totuta ʼinaya yani qabuna baʼe naʼifoqe, ta toʼebeʼita ana ʼitei be ʼinega ana alamania yani nana niʼa uvonayedi ina ʼifoqe?”

ʼInega Ieisu vonedia, “Ona ʼitamakimi, mana nawale tomotau qabudi agu wawega ina mai ta ina vanugweta veifemi ta ina vonaya, ‘Yaʼa baʼe toʼetoyavua!’ ta wese ina vonaya, ‘Toʼetoyavua ena tuta niʼa ʼifoqe mai!’ Ta ge ona vetumaqanedi. Ta wese tutana vedavi valedi ona noqolidi ge giwalimi nahaʼala mana yani baʼe ina maduʼifoqe, ta bwaʼobwaʼo ana ʼebeluʼovoa ana tuta nawale.”

10 Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Nawale mali qabu be mali qabu maega ina luavia, ta wese mali ʼebeluvine be mali ʼebeluvine maega ina luavia. 11 Ta tuta nana ʼinaya mwaniʼiniʼi be kulaka ta wese vihiqa qiduana ina ʼifoqe diʼwe qabudi ʼidia. Ta wese ʼebeʼita qiduadi ta ʼebemwaniniva mahalega ina ʼifoqe. 12 Baʼe yani diavona ina ʼifoqe, ta nugweta taudi ge ida vetumaqanegu ina salimi nuanuadi ina veilivu veifemi. Ta vanue tafwalolo be wese vanue ʼebeyoqona ʼidia ʼiʼimega ina tauyemi sabi vetalaʼaiemi. Ta wese ina tauyemi toluvineavo be kiniavo matadia yaʼa agu wawa weaqina. 13 Ta omoʼe tuta nana ʼinaya Valegu Aqiaqina ona simanea ʼidia. 14  c  Ta ge ona nuanua edi veʼewa ʼimia weaqina be ʼinega maʼoda ona vona ʼaiqa ʼidia, 15  d  mana yaʼa emi vona tunutunuqidi ta wese alamani aqiaqi ena neimi. ʼInega ami aviayavo ge adi fata ina vona ʼeviviemi nage uʼavega ina ʼawaluveifemi. 16  e  Ta tuta nana ʼinaya wese tamamiavo be, inamiavo be, taimiavo be, emi qabuyavo ta wese emiavo ina suluvemi, ta vaina ʼimiega ina luveʼaligimi. 17 Ta wese tomotau qabudi ina vevoalanemi mana omiʼa agu tovetumaqanayavo. 18 Vonahaqiaqi, nuanuadi ʼwafimi qabuna ina giveluveifea, ta ge adi fata. Ta wese ge adi fata debami ʼaidegana ina ʼewa yavulei. 19 ʼInega omiʼa ona tovoloʼiʼita be ʼinega yawai vataya ona lobea.

Ielusalema ana giveluveifa

(Madiu 24:15-21; Maki 13:14-19)

20 “Ta tutana toluavia ona ʼitedi Ielusalema niʼa ivavivilia, ʼinega niʼa oalamania ʼabaga nana ana tuta luveawala niʼa ʼifoqe. 21 ʼInega diʼwe Iudia ana totoayavo luaqiaqiedi be ina dena bwanaga ʼidia. Ta Ielusalema ana totoayavo luaqiaqiedi be ʼabagega ina ʼifoqe, ta wese taudi talaqaya ifewafewa gebu ina lugu ʼevivi ʼabagaya. 22  f  Mana omoʼe tuta nana ʼinaya luvematasabu ana tuta, ʼidewani lova Buki Nugwenugweina maduvonayea ana aqiaqi naʼifoqe. 23 Tuta omoʼe ʼinaya tovegamwegamweʼi be tovesusuyavo nuakolokolodi, mana diʼwe baʼena ana totoayavo tuta vita otaqina ina lobea, be omoʼe ʼinaya nawale Yaubada ena gamosoala ʼinega luvematasabu qiduana ina lobea. 24  g  Omoʼe tutana ʼinaya taudi ge me Diu tomotau ina luveʼaligidi ta wese vaina ina kafidi be diʼwe taha taha ʼidia ina tauyedi. Ta wese ina vewaiwai be Ielusalema ina luvinea ana laba taudi edi tuta nagumwala.

Ieisu ena ʼevivi mai weaqina

(Madiu 24:29-31; Maki 13:24-27)

25  h  “Ta wese ʼebeʼita naʼifoqe babaʼau be waiʼena ta wese ʼwadiʼwadima ʼidiega. Be wese nufula agoagodi butudi ena nunuqa ʼinega totoa bwaʼobwaʼo qabudi ina mwaniniva ta ina tafefwai. 26 ʼInega tomotau me edi mwaniniva ta wese me edi nuavoqana qiduana itoatoa tuta nana yani luveifana iʼitea bwaʼobwaʼoya ʼifoʼifoqe, mana yani qabudi waiwaidi mahalaya ina ʼeludedela ta ina avuta. 27  i  Yaʼa Tomotau Natuna tuta omoʼe ʼinaya bwaʼobwaʼo ana totoayavo qabudi ina ʼitegu gawatega ena webui mai me egu waiwai ta wese me egu simatala qiduana. 28 Ta tutana yani qabuna baʼe naveʼale be ona ʼitedi, ʼinega ge ona mwaniniva ta ʼesi me emi giwalifatu ona luʼita vane, mana ami ʼetoyavua niʼa vadiʼwemi.”

Mafa vona sesebaina

(Madiu 24:32-35; Maki 13:28-31)

29 ʼInega Ieisu taha vona sesebai neidi vonedia, “Mafa ta wese vaina ʼaiwe adi tuta ona nuaidi. 30 Tutana ʼaiwe ʼwaedi ona ʼitedi igalugalu ʼevivi ʼinega niʼa oalamania tuta goyona ive naveʼale. 31 Ta wese ʼidewani tutana baʼe ʼebeʼita diavona ona ʼitedi ʼinega ona alamania Yaubada ena ʼEbeluvine tuta goyona naʼifoqe.

32 “Yavona aqiaqiemi, lagata baʼe ge ona awala ana laba baʼe ʼebeʼita diavona nugweta ina ʼifoqe. 33 Mahala be bwaʼobwaʼo ina awala ta yaʼa egu vonayavo gebu taha tuta ina awala.

ʼItamaki be ʼivaʼavaʼata weaqina

34 “Ona ʼitamaki aqiaqiemi, ta ge ona qaiawa kavokavovo toyafwauta ʼidewani, be ge goʼila waiwaina ana numa ʼinaya ona awafelemi. Ta wese emi toa bwaʼobwaʼoya weaqina ge ona nuanua ʼenaʼina. Mana ʼeguma ʼedewani ona viaqia ʼinega nawale Yaubada ena ʼaubena qiduana ʼinaya naluveafemi be kavona siʼwa ʼinega nasiʼwemi ta ona veilaqe. 35 Mana ʼaubena nana luveafega naʼifoqe totoa bwaʼobwaʼo qabudi ʼidia. 36 ʼInega ona ʼivaʼavaʼata vataya! Ta tuta qabuna ona noqinoqi Yaubada ʼinaya be nagivewaiwaiemi, ʼinega ami fata ona tovoloʼiʼita yaʼa Tomotau Natuna ʼiawaguya.”

37 Ta ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia Ieisu Vanue Gwalagwalana ʼinaya veveʼita, ta lavilavi ʼaidega ʼaidega tautauya taha bwanaga ana wawa Olibe ʼinaya. 38 Ta tomotau qabudi ʼawaʼawai otaqaya imai Vanue Gwalagwalana ʼinaya Ieisu ena vona sabi vineneqina.

Copyright information for `MOX