Luke 5

Ieisu ana toʼabibodayavo gabedi

(Madiu 4:18-22; Maki 1:16-20)

a  Taha tuta ʼinaya Ieisu tovotovolo lavu Genasaleta nanavinaya ta yoʼo qabudi imai itoa vivilia ta Yaubada ena vona ivivineneqea. ʼInega Ieisu waga magilafudi ʼitedi balabalaya mana togomana niʼa ivawebui ta edi gomana iʼutuʼutudi. ʼInega Ieisu taha waga geluya, ta toniwaga Saimoni vonei natalateteyea goyona balebalega. ʼInega Ieisu toabui ta tomotau qabudi veʼitedi waga nana ʼinega.

Tuta nana ena veʼita luʼovoia ʼinega Ieisu Saimoni vonea vonaya, “Una talatete qawanaya eu gomana una bwaʼuya ta ʼiqana una ʼonedi.”

b  Ta Saimoni voneaya, “Kaiwabu, velovelovana kuena gamonaya agomana ʼwayoqa, ge taha ʼiqana ada ʼonei! Ta oʼa eu vona weaqina gomana ena bwaʼu ʼeviviedi.”

Ibwaʼuya ʼinega ʼiqana ʼeala vaʼinedi iʼonedi ta gomana dina tuta goyona ida abuya. ʼInega ediavo edi waga diʼwedia iluʼwayedi ina mai ina iuledi. ʼInega imai ta waga magilafudi iluveagatunaʼidi be tuta goyona ida damana. Ta tutana Saimoni Fita ʼiqana adi yau ʼitedi, ʼinega Ieisu ʼaqenaya tuqatuqanega sobadi ta voneaya, “Kaiwabu unogegu, mana yaʼa ʼoloto luveifagu.”

Fita baʼe ʼidewana vona ʼaiqa mana enavo maega nuadi voqana qiduana ʼiqana niʼa iʼonedi weaqidi, 10 ta Saimoni Fita enavo Iemesa be Ioni taudi Sebedi natunavo wese inuavoqana. ʼInega Ieisu Fita vonea vonaya, “Ge giwaliu nahaʼala, baʼe ʼitaga ʼinega wese ʼidewani tomotau una ʼona ʼaiqedi.”

11  c  ʼInega edi waga ilihi vaneyedi ʼawaboqea, ta edi kulufayavo qabudi inogedi ta Ieisu iʼabibodea.

Ieisu ʼoloto taha ʼwagoʼwagoina giveaqiaqiea

(Madiu 8:1-4; Maki 1:40-45)

12 Ta tutana Ieisu toatoa taha ʼabaga ʼinaya, ʼinega taha ʼoloto ʼwagoʼwagoina mai. Ta tuta nana Ieisu ʼitea ʼinega givelukabwebwe ʼaqenaya ta venoqiea vonaya, “Kaiwabu, ʼeguma eu nuanua una giveaqiaqiegu, mana oʼa au fata!”

13 Ta Ieisu nimana siʼotoia ta ʼoloto nana ʼwafina gitonovia voneaya, “E ʼidewani, eu nuanua ena viaqia, uvevunavunaqa ta uveaqiaqi!” ʼInega ʼoloto nana ana ʼwagota lukwayavonega ʼevutuqia. 14  d  ʼInega Ieisu ʼoloto nana vematamagilafuyea voneaya, “Ge taha toga una vonevonei, ta una tauya toveguba ʼinaya be una veʼitayeu. Ta ʼinega eu guba una aʼuya Yaubada ʼinaya eu veaqiaqi weaqina ʼidewana ada luvine Mosese ʼinega ʼebeʼita tomotau ʼidia. ʼInega ina alamania niʼa uveaqiaqi ʼevivi.”

15 Ta Ieisu Valena veqidua vaʼine ta tomotau qabudi imai ena vona sabi noqolina, ta wese nuanuadi adi vihiqayavo nagiveaqiaqiedi. 16 Ta Ieisu vaina tuta tomotau ʼidiega tautauya taha diʼwe tomotau geqana ʼinaya ta vevenoqi Yaubada ʼinaya.

Ieisu ʼoloto belubeluna giveaqiaqiea

(Madiu 9:1-8; Maki 2:1-12)

17 Taha ʼaubena ʼinaya Ieisu qabu veveʼitedi. Ta vaina Falisiavo be luvine ana toveʼitayavo imai ʼabaga Ielusalema ʼinega ta wese diʼwe Galili be Iudia ʼidiega, ta tomotau qabudi maega itoatoa ta ivivineneqa. Ta tutana ʼinaya Ieisu tovevihiqa giveaqiaqiedi Kaiwabu ena waiwaiega.

18 ʼInega vaina tomotau taha ʼoloto belubeluna ma ʼivina iʼavalei imiea nuanuadi ina luguyea Ieisu ʼiawanaya ina aʼuya. 19 Ta ge adi fata mana qabu qidua vaʼinedi itoatoa, ʼinega tovevihiqa nana iʼavalei ivaneqea vanue debanaya, ta ana ʼubu iqeuni ta ʼinega ma ʼivina ivekeuli webui tomotau qabudi nuanidia ta Ieisu ʼiawanaya iaʼuya. 20  e  Ta Ieisu toʼavala dina edi vetumaqana ʼitea, ʼinega tovevihiqa nana voneaya, “Iagu, eu luveifayavo niʼa yanuataqodi.”

21 Ta luvine ana toveʼitayavo be Falisiavo taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “Baʼe toʼoloto, vonigo taunega ana wawa givaneqea kavona tauna Yaubada ʼidewani. Mana Yaubada ana ʼaidega otaqa ana fata luveifana nanuataqodi.”

22 Edi nuanua Ieisu niʼau alamania ʼinega vonedi vonaya, “Tolaʼai weaqina giwalimiega ʼidewani onuanua ʼaiqa? 23 Ta isana maʼoda ena vona ʼaiqa ʼoloto baʼe ʼinaya, nage ena vonaya, ‘Eu ilivu luveifana niʼau yanuataqodi’, nage ena vonaya, ‘Uyaʼitoto utauya’? 24  f  Ta nuanuagu ona alamania yaʼa Tomotau Natuna me egu luvine waiwaina bwaʼobwaʼoya, ʼinega agu fata tomotau edi ilivu luveifana ena nuataqodi.” ʼInega Ieisu belubelu nana voneaya, “Yavoneu, uyaʼitoto eu ʼebana uʼavalei ta utauya eu ʼabagaya.”

25 ʼInega lukwayavonega yaʼitoto tomotau qabudi ʼiawadia ena ʼebeʼeno ʼavalei ta tauya ena ʼabagaya, ta me ena qaiawa Yaubada awahawatuboya. 26 Ta tomotau qabudi nuadi voqana ʼenaʼina ta me edi ʼamayaba Yaubada iawatuboya ta ivonaya, “Baʼitagana taha yani ʼebenuavoqana niʼa kaʼitea.”

Ieisu Libai gabea

(Madiu 9:9-13; Maki 2:13:17)

27 Ta ʼabiboda Ieisu vanuega ʼifoqe ta taha takesi ana toʼewa ana wawa Libai ʼitea ena ʼebefewa ana vanue ʼinaya toatoa, ʼinega voneaya, “Umai, uʼabibodegu!” 28 ʼInega Libai yaʼitoto ta yani qabuna nogedi ʼabo Ieisu ʼabibodea.

29 ʼInega Libai ʼabwaga qiduana ʼivaʼavaʼaia ena vanuea Ieisu weaqina. Ta takesi ana toʼewayavo ʼeala be wese vaina tomotau maega imai ena vanuea, ta qabudi iʼai. 30  g  Ta Falisi be wese luvine ana toveʼitayavo qabudi maega itoatoa. Taudi Ieisu ana toʼabibodayavo ilugwaeyedi ivonedia, “Tolaʼai weaqina takesi ana toʼewayavo be wese toluveifadi maega oʼaiʼai ta onumanuma?”

31 ʼInega Ieisu edi vona veʼiea vonaya, “Taudi aqiaqidi ge nuanuadi togiveaqiaqi, ta ʼesi tovevihiqa nuanuadi togiveaqiaqi. 32 Yaʼa ge eda mai tunutunuqidi weaqidi, ta ʼesi yamai toluveifadi sabi iuladi be yaqisa ina nuagivila.”

Ieisu ena vona vedede weaqina

(Madiu 9:14-17; Maki 2:18-22)

33 ʼInega Ieisu ivonea ivonaya, “Ioni ana toʼabibodayavo vaina tuta ivevedede ta ivevenoqi Yaubada ʼinaya. ʼIdewani wese Falisiavo adi toʼabibodayavo iviaviaqia. Ta maʼoda ʼinega oʼa au toʼabibodayavo ge ida vedede, ta ʼesi iʼaiʼai be inumanuma kavokavovo?”

34  h  ʼInega Ieisu vona sesebaiega vona ʼeviviedi vonaya, “Ge wese daluaqiaqiea ʼeguma vaqi ana qabuyavo ina vedede tuta nana tovaqi meʼolotona maega itoatoa, waisa? 35 Ta nawale tuta maimai ʼinaya tovaqi nana ana aviayavo ina kafia ta ina tauyea, ʼinega enavo me edi nuavita ina vedede.”

36 Ta wese taha vona sesebai neidi vonedia, “Ge ana fata kaleko vauvauna matavusinega kaleko ʼituʼituwaina kana bwabwadei, mana nawale kaleko nana kana ʼutuya ʼinega matavusi vauvaunana nabwagogoma ta kaleko ʼituʼituwaina naeabu ʼeviviea, ta wese matavusina vauvaunana naeabu kavovoya. 37 Ta wese ge taha toga ʼoine vauvauna naiwaqa ukamanei wage nugwenugweina yubai ʼwafidiega ʼinaya, mana nawale ʼoine vauvauna wage nana nanabahabuya ta ʼinega ʼoine nana naguiwaqa. 38 Ta ʼesi luaqiaqiea be ʼoine vauvauna kana iwaqia wage vauvauna yubai ʼwafidiega gamonaya. 39 Ta wese ʼeguma taha toga ʼoine nugwenugweina numanuma nawale ge ʼoine vauvauna nuanuana ta navonaya, ‘ʼOine nugwenugweina ana numa aqiaqi otaqina.’”

Copyright information for `MOX