Mark 13

Tuta vitana nawale naʼifoqe

(Madiu 24:1-14; Luke 21:5-19)

Tutana Ieisu Vanue Gwalagwalanega ʼifoqe ʼinega ana toʼabiboda taha vonea vonaya, “Toveʼita uʼitei, vanue baʼe ana viaqa aqiaqi otaqina. Ta dabo qiduqiduadi ʼidiega iyoqonia!”

a  ʼInega Ieisu vonaya, “Baʼe yani diavona baʼitaga uʼiteʼitedi nawale ina qeuʼovoidi, ge taha ana dabo naluveʼavina be una ʼita ʼeviviei.”

ʼAbiboda Ieisu Olibe bwanagaya toabui ta ʼinega Vanue Gwalagwalana Ielusalema ʼinaya ʼita naqo ʼitea. ʼInega Fita be, Iemesa be, Ioni ta wese Anidulu adi ʼaidega imai Ieisu ʼinaya maega iveveqae, ʼinega ivoneaya, “Kaiwabu, una vonema, totutaya baʼe Vanue Gwalagwalana ina qeuni? Ta wese una vonema toʼebeʼita naʼifoqe matamaya be yaqisa yani diavona niʼa uvonayedi ana alamani aqiaqiedi adi tuta niʼa mai?”

ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Ona ʼitamakimi, mana nawale vaina tomotau ina uʼavemi tuta ʼebeluʼovoa weaqina! Agu wawega nawale tomotau ʼeala ina mai ina vonaya, ‘Yaʼa baʼe taugu toʼetoyavua nana!’ Ta tomotau qabudi ina uʼavedi, ta ina ʼabibodedi. Ta wese vale ona noqolidi avia luluvaia be diʼwedaya weaqidi. Ta ge ona mwaniniva mana baʼe yani diavona ina madunugweta ta ʼabibodanaya tuta ʼebeluʼovoa naʼifoqe. Mali qabu be mali qabu maega ina luavia, ta wese mali diʼwe be mali diʼwe maega ina luavia. Ta wese mwaniʼiniʼi be botana diʼwe taha taha ʼidia naʼifoqe. Baʼe yani diavona tuta vitana ana ʼebeveʼale.

b  “Ta ona ʼitamakimi, nawale tomotau ina kafimi ta ina tauyemi kotu weaqina. Ta wese vanue tafwalolo ʼinaya ina vunuqa dadanemi. Nawale agu wawa weaqina ina vetovolomi toluvineavo be wese kiniavo matadia. Ta omoʼe tuta nana ʼinaya Valegu Aqiaqina ona simanea ʼidia. 10 Ta yavona aqiaqiemi, nugweta Valegu Aqiaqina nayawala diʼwe qabuna ʼidia, ta ʼabiboda tuta ana ʼebeluʼovoa naʼifoqe. 11  c  Ta tuta nana ina vetovolomi vetalaʼai weaqina ge ona nuanua maʼoda ona vona ʼaiqa, mana omiʼa ge emi nuenuega ona vona, ta ʼesi Yaubada Niboanina Gwalagwalana ʼinega emi vona naneimi.

12  d  “Ta wese tuta maimai ʼidia tomotau edi gade gamonaya avia naʼifoqe. ʼInega taha ʼoloto taina nasuluvea ta ina luveʼaligia. Ta wese tama natuna nasuluvea ta ina luveʼaligia. Wese gogama inadiavo be tamadiavo ina vevoalanedi ta ina awafeledi ʼaliga ʼinaya. 13  e  Ta tomotau qabudi ina vevoalanemi mana omiʼa agu toʼabibodayavo. Ta tomeqabu ina tovoloʼiʼita ana laba tuta ana ʼebeluʼovoa ʼinaya yawai vataya ina lobea.”

Vita qiduana

(Madiu 24:15-18; Luke 21:20-24)

14  f  Wese Ieisu vonedi vonaya, “Tuta maimai ʼinaya taha yani bwavubwavuna ana ʼita ʼebegaululu ina aʼuya ʼabaga Gwalagwalana ʼinaya, ta ʼabaga nana ge daluaqiaqiei mana ʼebeiwaʼodu kavokavovo. (Ta tomeqabu baʼe vona nana ina avoya luaqiaqiedi be nuadi naʼeqaʼuya ana alamani weaqina.) ʼInega Iudia ana tomotauyavo luaqiaqiedi be ina dena bwanagaya. 15  g  Ta ʼeguma taha toga selovaya toatoa nalukwayavoi nadena, ta ge nalugu ʼevivi vanuea ena kulufa sabi ʼewana. 16 Ta wese ʼeguma taha toga vaoqaya fewafewa e ge naʼevivi vanuea ana kwakwalufai sabi ʼewana. 17  h  Tuta omoʼe ʼinaya vivine gamwegamweʼidi be tovesusuyavo nuakolokolodi.

18 “Ta ona venoqi Yaubada ʼinaya baʼe vita diavona ge ina ʼifoqe gugaʼu ana tutaya, 19  i  mana tuta ana ʼebeveʼale ʼinega be ana laba tuta baʼe ʼinaya ge taha wese vita ʼidewana daʼifoqe. Ta ʼabibodanaya vita baʼe ʼidewani ge wese naʼifoqe ʼevivi. 20 Vita omoʼe ana tutaya ʼeguma Yaubada ge nagivekusei nawale tomotau qabudi ina ʼaliga. Ta Yaubada tuta nana nagivekusea ena tomotau vevenuaʼivinidi weaqidi.

21 “Ta tuta omoʼe ʼinaya ʼeguma taha toga navoneu navonaya, ‘Uʼitei, baʼe Keliso!’ nage ‘Omoʼe tauna!’ ʼinega ena vona ge una vetumaqanei. 22  j  Mana vaina tomotau ʼeʼeuʼauʼavidi ina vonaya, ‘Yaʼa Keliso!’ ta wese ina vonaya, ‘Yaʼa baʼe taugu tovesimasimana nana!’ Taudi veʼita ʼebenuavoqana ina viaqidi, ta ʼeguma adi fata wese Yaubada ena tomotauyavo vevenuaʼivinidi ʼaqedi ina lihia. 23 ʼInega ona ʼitamaki aqiaqiemi! Baʼe yani diavona niʼa yamadusimanea ʼimia be yaqisa toʼeuʼauʼava dina ge ona vetumaqanedi.

Ieisu ena ʼevivi mai weaqina

(Madiu 24:29-31; Luke 21:25-28)

24  k  ‘Tuta vitana nagumwala ta ʼabiboda
vala navelovanea,
ta waiʼena ena simatala naʼweu,
25 ta ʼwadiʼwadima mahalega ina avuta,
ta wese yani qabuna waiwaidi mahalaya itoatoa
ina dedela.’
26  l  “ʼInega totoa bwaʼobwaʼoya yaʼa Tomotau Natuna ina ʼitegu gawatega ena mai me egu waiwai qiduana, ta wese me egu simatala aqiaqi otaqina. 27  m  ʼInega egu tovaleʼewayavo ena vetunedi be egu tomotau vevenuaʼivinidi ina vaʼauqidi mahalega ta wese bwaʼobwaʼo ena diʼwe qabuna ʼidiega.

ʼEbevetalatutula mafa

(Madiu 24:32-35; Luke 21:29-33)

28 “ʼEbevetalatutula mafa ʼinega ena veʼitemi. Tuta nana mafa ʼwaena vauvaudi galugalu ʼinega niʼa oalamania tuta goyona ive ana tuta naʼifoqe. 29 Ta wese ʼeguma baʼe ʼebeʼita diavona niʼa yavonemi ina ʼifoqe ʼimia, e ʼinega ona alamania yaʼa tuta goyona ena ʼevivi mai. 30 Vonahaqiaqi, lagata baʼe ge ona ʼaliga ana laba baʼe yani diavona ina ʼifoqe. 31 Mahala be bwaʼobwaʼo ina awala, ta yaʼa egu vona ge taha ana tufwa ʼidiega nahawala, ta ʼesi naʼeno vataya.

Ieisu ena ʼevivi mai ana tuta ge taha toga dahalamania

(Madiu 24:36-44)

32 “Ge taha toga dahalamania totuta nage toʼaubena ʼinaya ena ʼevivi ena mai, ta wese Yaubada ena tovaleʼewayavo mahalaya ge ida alamania, be wese yaʼa Tomotau Natuna ʼaubena nana ge eda alamania. Ta ʼesi Tamagu ana ʼaidega alahalamania. 33 ʼInega me emi ʼivaʼavaʼata ona toatoa ta ona ʼitamakimi, mana egu tuta ʼevivi ge oda alamania.”

34 ʼInega Ieisu ʼebevetalatutula taha wese neidi vonaya, “Egu ʼevivi mai kavona taha ʼoloto kaikaiwabuna ena vanue nanogei ta natauya mali diʼwe ʼinaya. Ta nugweta ena tofewayavo naluvinedi ta edi fewa navewilaʼayedi be ena vanue ina ʼitamakia. Ta wese vanue ana ʼebelugu ana toʼitamaki vonea vonaya, ‘Ge una ʼeno, ta ʼesi una vevekova!’ 35  n  ʼInega tuta qabuna ona ʼitamakimi, mana ge oda alamania totutaya ena ʼevivi mai, nage velovelovanaya nage tou gamonaya nage tuta nana kamukamu idoudou nage manu bodobodoya. 36 Ge nuagu ona ʼenoʼeno ta ena luveafemi tuta nana ena mai. 37 Tolaʼai yavonavonayedi ʼimia wese ʼidewani tomotau qabudi ʼidia yavonedi yavonaya, ‘Ona ʼitamaki aqiaqiemi!’”

Copyright information for `MOX