b2:24Luve 23:25
c2:251Sam 21:1-6
d2:26Luvi 24:5-9
e2:27Luve 5:14

Mark 2

Ieisu ʼoloto belubeluna giveaqiaqiea

(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)

ʼAubena vaina gumwala ʼinega Ieisu ʼevivi mai Kafaneumi ʼinaya. Ta valena tomotau niʼa inoqolia vanuea toatoa. ʼInega tomotau qabudi ivaʼauta vanue nana gamonaya ta wese masuʼedaninaya, ta Ieisu Yaubada ena vona lugaihiea ʼidia. Ta ʼabaga nana ʼinaya taha ʼoloto toatoa duʼuna qabudi belubeluna, ta enavo adi yau foa iʼavalei imiea Ieisu ʼinaya. Ta ge adi fata iadi ida luguyei mana qabu qidua vaʼinedi vanue nana iluveagatunaʼia. ʼInega iʼavalei ivaneqea vanue debanaya ʼabo ʼubu iqaʼuya ta ma ʼivina wayoyega ivekalilia webui Ieisu ʼiawanaya. Ta Ieisu toʼavala dina edi vetumaqana ʼitea, ʼinega ʼoloto belubelu nana ʼinaya vonaya, “Natugu, eu luveifayavo niʼa yanuataqodi!”

Ta vaina luvine ana toveʼitayavo Ieisu diʼwenaya itoatoa ena vona inoqolia ta taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “Maʼoda baʼe ʼoloto nana vonavona ʼaiqa? Vonahaqiaqi, taunega givaneyea kavona Yaubada ʼidewani. Mana Yaubada ana ʼaidega otaqa ana fata luveifana nanuataqodi.”

Ta Ieisu nuanega edi nuanua niʼa alamania ʼinega vonedi vonaya, “Tolaʼai weaqina benaʼe ʼidewani onuanua ʼaiqa? Ta isana maʼoda ena vona ʼaiqa ʼoloto belubeluna baʼe ʼinaya? Nage ena vonaya, ‘Eu ilivu luveifana niʼau yanuataqodi’, nage ena vonaya, ‘Uyaʼitoto, eu ʼebana uʼavala utauya?’ 10 Ta nuanuagu ona alamania yaʼa Tomotau Natuna me egu luvine waiwaina bwaʼobwaʼoya, ʼinega luaqiaqiegu be tomotau edi ilivu luveifana ena nuataqodi.” ʼInega Ieisu belubelu nana vonea vonaya, 11 “Yavoneu, uyaʼitoto eu ʼebana uʼavalei ta utauya eu ʼabagaya.”

12 ʼInega yaʼitoto ta ena ʼebana ʼewei, ta qabu matadiega ʼifoqe tauya. E omoʼe ʼinaya tomotau qabudi nuadi voqana ta Yaubada iawatuboya ivonaya, “Lova baʼe yanina ge taha tuta kada ʼitea.”

Ieisu Libai gabea

(Madiu 9:9-13; Luke 5:27-32)

13 ʼInega Ieisu ʼevivi lavu Galili ʼinaya, ta balabalaya toatoa. E ʼinega tomotau qabudi imai ʼinaya ta itoa vivilia, ʼinega veʼale veʼitedi. 14 Veʼitedi gumwala ʼinega tautauya, ta taha takesi ana toʼewa ʼitea vanue ʼebefewa ʼinaya toatoa. Ana wawa Libai, tauna Alifio natuna, ta Ieisu voneaya, “Umai uʼabibodegu!” ʼInega Libai yaʼitoto ta Ieisu ʼabibodea.

15 Ta tuta nana Ieisu ma ana toʼabibodayavo ilugu Libai ena vanuea sabi ʼai, ʼinega takesi ana toʼewayavo ʼeala be wese toveilivu veifa maega itoabui ta iʼai, mana baʼe tomotau diavona qabudi Ieisu iʼabibodea. 16  a  ʼInega Falisi taudi luvine ana toveʼitayavo Ieisu iʼitea, ʼinega ana toʼabibodayavo ivetalaʼaiedi ivonaya, “Tolaʼai weaqina emi toveʼita takesi ana toʼewayavo be wese toluveifadi maega iʼaiʼai?”

17 Ta Ieisu edi vona baʼe noqolia ʼinega vonedi vonaya, “Taudi aqiaqidi ge nuanuadi togiveaqiaqi, ta ʼesi tovevihiqa nuanuadi togiveaqiaqi. Yaʼa ge eda mai tunutunuqidi weaqidi ta ʼesi yamai toluveifadi sabi iuladi.”

Vedede ana vetalaʼai weaqina

(Madiu 9:14-17; Luke 5:33-39)

18 Ioni Togivebabitaiso ana toʼabibodayavo ta wese Falisiavo vaina tuta ivedede edi tafwalolo weaqina. ʼInega vaina tomotau imai Ieisu ʼinaya ta ivetalaʼaiea ivonaya, “Tolaʼai weaqina oʼa au toʼabibodayavo ge ida vedede, mana Ioni ana toʼabibodayavo ta wese Falisiavo adi toʼabibodayavo ivevedede?”

19 ʼInega Ieisu vona sesebaiega vonedi vonaya, “Tolaʼai ana aqiaqi ʼeguma vaqi ana toyoʼoyavo ina vedede tuta nana tovaqi meʼolotona maega itoatoa? Ge taha wese ana aqiaqi! Mana tauna ma enavo qabudi ina qaiawa. 20 Ta nawale tuta maimai ʼinaya tovaqi nana ina kafia be ina tauyea, ʼinega enavo me edi nuavita ina vedede.”

21 Ta wese vona sesebaiega vonedi vonaya, “Ge ana fata be kaleko vauvauna matavusinega kaleko ʼituʼituwaina kana bwabwadei. Ge daluaqiaqiea, mana nawale kana ʼutuya ʼinega bwabwada vauvauna nabwagogoma, ta kaleko ʼituʼituwainana ena eabu nagiveʼenaʼia. 22 Ta wese ge taha toga ʼoine vauvauna naiwaqa ukamanei wage ʼituʼituwaina yubai ʼwafidiega ʼinaya, mana nawale nanabahabuya, e ʼinega ʼoine nana ta wese wage nana ina luveifa. Ta ʼesi luaqiaqiea be ʼoine vauvauna kana iwaqia wage vauvauna yubai ʼwafidiega gamonaya.”

Ieisu tauna Sabate ana Kaiwabu

(Madiu 12:1-8; Luke 6:1-5)

23 Sabate taha ʼinaya Ieisu ma ana toʼabibodayavo vaoqa gamonega itautauya ta witi vuaqina ma walona iʼegigoluya ta iʼaiʼai. 24  b  Ta Falisi iʼitedi ʼinega Ieisu ivonea ivonaya, “Tolaʼai weaqina au toʼabibodayavo ifewafewa ta Sabate ana luvine iludewa kavokavovoyei?”

25  c  ʼInega Ieisu veʼiedi vonaya, “Nage ge oda avoi Buki Nugwenugweina ʼinaya tolaʼai Deibida ma enavo iviaqia tuta nana botana gegoyo ilutonovia? 26  d  Yaubada ena vanuea lugu ta beledi gwalagwalana ʼewei ʼabo ʼai. Ta beledi nana ma ana luvine toveguba dimo adi luaqiaqi be ina ʼainia. Ta tua mana ibotana, ʼinega Deibida beledi nana ʼewei ta wese enavo neidi ʼabo iʼai. Ta baʼe yani nana iviaqia lova toveguba edi tovanugweta Abiata ena tutaya.”

27  e  ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Yaubada Sabate viaqia tomotau weaqidi, ta tomotau ge daviaqidi Sabate weaqina. 28 Ta yavona aqiaqiemi, yaʼa Tomotau Natuna yani qabuna yaluviluvinedi, ta wese yaʼa Sabate ana Kaiwabu.”

Copyright information for `MOX