a11:5Ais 35:5-6; 61:1
b11:10Mal 3:1; Lk 1:76
f11:21-22Ais 23; Isi 26-28; Ioe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:2-4
g11:23Ais 14:13-15; Nug 19:24-28
k11:28Iel 31:25

Matthew 11

Ieisu ena lugaihi luʼovoia ana toʼabibodayavo tuwelo ʼidia, ʼinega diʼwe nana nogea ta luvivila ʼabaga taha taha ʼidia, ta omoʼe ʼinaya veveʼita ta wese lulugaihi.

Ioni Togivebabitaiso Ieisu Valena noqolia

(Luke 7:18-35)

Ioni Togivebabitaiso niʼau iaʼuya vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ta tuta nana Toʼetoyavua ena fewa valena noqolia, ʼinega vaina ana toʼabibodayavo vetunedi itauya Ieisu ʼinaya, ta ivetalaʼaiea ivonaya, “Imaʼa Toʼetoyavua Keliso abaʼebaʼeyea. Nage oʼa tauʼu Toʼetoyavuauna, nage mali ʼoloto weaqina ana baʼebaʼe?”

ʼInega edi vona Ieisu veʼevivia vonaya, “Ona ʼevivi Ioni ʼinaya ta yani diavona niʼau oʼitedi ta onoqolidi ona veqaeyea ʼinaya, ʼidewani a  matadi kwayakwayana niʼau iʼitaʼita aqiaqi ta wese ʼaqedi veifana niʼau iveaqiaqi iyabayaba, wese ʼwagoʼwagoidi ʼwafidi veaqiaqi ʼevivi, ta taniqadi kwavakwavana niʼau vona inoqonoqolia, ta toʼaliga iyawaha ʼevivi, ta wese lukwalukwadi vale aqiaqina niʼau inoqolia. ʼInega ona tauya Ioni ʼinaya ta ona vonea ge wese navenuana magilafu yaʼa togama, mana ʼeguma taha toga ena vetumaqana weaqigu gebu nadawalili ʼinega tauna naqaiawa.”

Tuta nana Ioni ana toʼabibodayavo iʼevivi itautauya, ʼinega Ieisu qabu diavona Ioni weaqina simana ʼidia vonaya, “Lova qabumi diʼwe ʼavaʼavaya otauya Ioni sabi noqolina, ta tolaʼai ovonaya be oda ʼitei? Nage otauya taha ʼoloto dawalilina kavona didiala yaqina dayueyuei sabi ʼitana? Ana ʼita gebu. Nage otauya taha ʼoloto ana kaleko kaikaiwabuna sabi ʼitana? Gebu, mana taudi adi kaleko kaikaiwabuna toluvine qiduqiduadi edi vanuea itoatoa. Ta tolaʼai weaqina otauya diʼwe ʼavaʼavaya? Nage onuaia vonigo tovesimasimana taha oda ʼitei? Vonahaqiaqi, ʼoloto nana niʼa oʼitea tovesimasimanayavo qabudi veqidua vaʼinedi. 10  b  Ioni nana weaqina lova Yaubada ena vona Buki Nugwenugweina ʼinaya baʼe ʼidewani simanea vonaya,

‘Baʼe egu tovaletuyana ena vetunea natauya ta eu ʼeda naqadalia.’”
11 ʼInega Ieisu wese vonaya, “Vonahaqiaqi, Ioni Togivebabitaiso tauna totoa bwaʼobwaʼo qabudi veqidua vaʼinedi, ta taudi ge adi wawa ʼenaʼina mahala ena ʼEbeluvine gamonaya Ioni iveqidua vaʼinea. 12  c  Ta Ioni Togivebabitaiso ena tuta ʼinega be ana laba baʼitagana tomotau nuanuadi edi waiwaiega mahala ena ʼEbeluvine ina ʼewea. 13 Lova tovesimasimanayavo qabudi edi vonayavo be Mosese ena luvineavo ʼidiega ivetalasimasimanea ʼEbeluvine nana weaqina ana laba Ioni mai. 14  d  Ta ʼeguma nuanuami be tovesimasimanayavo edi vona ona ʼawahaqiaqiea ʼinega ona alamani aqiaqiea Ioni tauna Ilaitia. Mana taudi tovesimasimana diavona ena mai weaqina lova isimanea. 15 ʼInega ʼeguma ma teniqami vona baʼe ona noqolidi!

16 “ʼInega omiʼa lagata baʼe maʼoda ena vetalatutula ʼaiqa weaqimi? Nage ena vonaya vonigo omiʼa ʼidewana gogama ʼebevegimwane ana ʼabaga gamonaya ilahalaha ta ediavo ʼidia igabagaba ivonavonaya,

17 ‘Emavo, maʼoda ʼinega alavulavua ta ge oda ouou.
Ta wese aʼewaʼewabamu ta ge oda doudou.’
18 Vetalatutula baʼe ana alamani, Ioni mai ta ge daʼai ta wese ge danuma, ta ʼinega omiʼa ovonaya, ‘Niboana veifana lugu Ioni ʼinaya.’ 19  e  Ta yaʼa Tomotau Natuna yamai be yaʼaiʼai ta yanumanuma ta wese weaqigu olugwae ovonavonaya, ‘ʼOloto baʼena toʼai ta tonuma vaʼine, ta wese takesi ana toʼewayavo be wese luveluveifadi veiaianedi.’ Nawale tomotau Yaubada ena alamani aqiaqi ina ʼitea vuaqa aqiaqina ʼinega.”

Vaina ʼabaga luveifadi adi luvematasabu

(Luke 10:13-15)

20 Ieisu ʼabaga taha taha ʼidia viaqa waiwaidi viaqidi, ta ʼabaga diavona adi totoayavo ge ida nuagivila edi luveifayavo ʼidiega, ʼinega lugwaeyedi vonaya, 21  f  “Omiʼa me Kolesini be wese me Bedesaida nuakolokolomi, mana ʼebenuavoqana diavona niʼau yaviaqidi ʼimia ta ge oda nuagivila. Ta ʼeguma me Taia be wese me Saidoni baʼe viaqa diavona lova eda viaqidi matadia e ʼinega ida nuagivila ta edi vaiqavu ʼinega taudiega ida veʼitayedi tawa edi ilivu luveifana ʼidiega niʼa inuagivila. 22 Ta yavona aqiaqiemi, vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya nawale me Taia be wese me Saidoni Yaubada naluvematasabudi, ta omiʼa luvematasabu qidua vaʼinena ona lobea. 23  g  Ta me Kafaneumi omiʼa maʼoda? Vonigo taumiega ogivaneyemi mahalaya, wa? Ta ge ami fata! Ta ʼesi nawale toʼaliga edi ʼabagaya ina aʼuwebuiemi, mana ʼebenuavoqana dina niʼau yaviaqidi ʼimia ge oda nuagivila ʼidiega. Ta ʼeguma lova me Sodoma ʼidia baʼe viaqa diavona eda viaqidi ida nuagivila, ʼinega Yaubada ge daluveawalidi ta baʼitagana edi ʼabaga nawale kada ʼitea daʼenoʼeno. 24  h  ʼInega vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya Yaubada nawale me Sodoma naluvematasabudi, ta omiʼa luvematasabu qidua vaʼinena ona lobea.”

Toa aqiaqina Ieisu ʼinega

(Luke 10:21-22)

25  i  Baʼe vona diavona ʼabibodanaya Ieisu venoqi vonaya, “Kaiwa Tamagu, oʼa mahala ta bwaʼobwaʼo adi Toluvine, alamani baʼe uaʼukwaivea toalamaniavo ta tonuaʼeqaʼu ʼidia, ta ʼesi tomotau kavokavovo alamani nana niʼa ugiveʼifoqeyea ʼidia. 26 Tamagu, vonahaqiaqi baʼe eu nuanua aqiaqina.” 27  j  Ta wese vonaya, “Yani qabuna Tamagu niʼa aʼuya nimaguya. Ge taha toga dahalamanigu ta Tamagu ana ʼaidegamo. Ta wese ge taha toga Tamagu dahalamania, ta yaʼa agu ʼaidega. Ta wese ʼeguma tomeqabu Tamagu nuanuadi ina alamania ʼinega yaʼa alamani nana ena giveʼifoqeyea ʼidia.

28  k  “Ta omiʼa emi ʼonena vitana ona mai ʼiguya be veyawai ena neimi. 29 Egu ʼebeʼavala baiʼwana ona ʼewei ona ʼavalayea, ta ona vetutumegu mana yaʼa tonuawebui ta egu ilivu nuvana, ʼinega veyawai ʼiguyega ona lobea yawaimi weaqina. 30  l  Mana egu baiʼwana ge vitana, ta wese egu ʼonena meaqana.”

Copyright information for `MOX