Matthew 14

Ioni Togivebabitaiso ena ʼaliga

(Maki 6:14-29; Luke 9:7-9)

Lova Elodi Ioni kafia ta vanue ʼebeyoqona ʼinaya aʼuya. Ta Ioni ana kafi ʼiuna taha vavine adi wawa Elodiasa, taudi Elodi tuana Filifi moqanena. Ta Elodi luabuyedi ʼinega vaqidi ta Ioni Elodi voneaya, “Baʼe ge ilivu aqiaqina mana tuau moqanena uvaqidi, ʼinega oʼa luvine ubwegea!” a  Omoʼe ʼiuna ʼinega Elodi nuanuana vonigo Ioni naluveʼaligia, ta tomotau qabudi Ioni iʼawatovesimasimanea ʼinega Elodi gaululu tomotau weaqidi ʼinega Ioni ge daluveʼaligi ta ʼesi aʼuluguyea vanue ʼebeyoqonaya.

ʼAbiboda Elodi ena viʼoi ana ʼaubena ana ʼebenuaveʼavina sagalina ʼinaya tomotau niʼa ivaʼauta, ta Elodiasa natudi mevavinena qabu matadia ouou, ta ena ou weaqina Elodi qaiqaiawa. b  ʼInega Elodi iahaba nana ʼinaya vona fofofola vonaya, “Tolaʼai eu nuanua e ana fata ena neiu”, ta wese ʼawatamatamana baʼe vona nana weaqina.

ʼInega Elodiasa natudi ʼinaya iveʼawahayahaya edi nuanua weaqina, ta ʼinega iahabana Elodi voneaya, “Nuanuagu Ioni Togivebabitaiso ʼunuʼununa ma gaebana una neigu.” ʼInega Elodi nuana vita qiduana, ta niʼa tamada ʼinanea ta wese tolusagali ena vona fofofola niʼa inoqolia ʼinega iahaba nana ena vona awafelea. Ta ena tofewayavo luvetunedi itauya vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ta Ioni magana idaʼea. Ta ʼunuʼununa gaebaya iaʼuya ʼinega iahabana ʼinaya imiea ʼewea, ta ʼinega inana neidi. 10 Ta Ioni ana toʼabibodayavo imai ʼinega Ioni ʼwafina iʼewei itavunia. Ta ʼabiboda itauya Ieisu ʼinaya, ʼinega yani qabuna ivonayea Ioni weaqina.

11 Ta tuta nana toluvine Elodi Ieisu Valena noqolia, 12 ʼinega ena tofewayavo vonedia, “Omoʼe ʼoloto nana ana ʼita tauna Ioni Togivebabitaiso ta ʼaligega niʼa yaʼitoto ʼevivi, mana me ena waiwai yani ʼebenuavoqana viaviaqidi.”

Qabu qiduadi Ieisu veʼainidi

(Maki 6:45-52; Ioni 6:15-21)

13 Ieisu Ioni Togivebabitaiso ena ʼaliga valena noqolia, ʼinega ʼabaga nogea ta wagaya gelu tauya diʼwe tomotau geqana ʼinaya. Ta tomotau Ieisu ena tauya valena inoqolia, ʼinega ʼabaga taha taha ʼidiega ʼaqediega itauya ʼinaya. 14 Ta tuta nana Ieisu wagega vawebui balabalaya ʼinega qabu qidua vaʼinedi ʼitedi ta nuakolokoloyedi. ʼInega tovevihiqa qabudi giveaqiaqiedi.

15 Niʼa velavilaviea ʼinega ana toʼabibodayavo imai Ieisu ʼinaya ivonea ivonaya, “Kaiwabu, diʼwe baʼena tomotau geqana, tuta goyona naboinia ʼinega qabu baʼe una vetunedi ina tauya, ta adi ʼabwaga ina gimwane omoʼe ʼabaganavo diʼwedega.”

16 Ta Ieisu vonedia, “Ge ina tauya, ta ʼesi omiʼa ʼabwaga ona neidi ina ʼai.”

17 ʼInega ivona ʼeviviea ivonaya, “Gebu, mana imaʼa ama ʼabwaga ge ʼeala, uʼitei beledi nima ʼaidegana ta wese ʼiqana magilafudimo.”

18 Ta ʼinega Ieisu vonaya, “Beledi ta wese ʼiqana oneigu!” 19  c  ʼInega tomotau qabudi vonedi libia ina toabui ta beledi nima ʼaidegana ta ʼiqana magilafudi ʼewedi ta ʼita vane mahalaya, ʼinega ʼabwaga dina weaqidi lukaiwa. Ta ʼabiboda beledi gitomwedi ta ana toʼabibodayavo neidi, ʼinega beledi nana tomotau ʼidia ivewilaʼayea. 20 ʼInega qabudi iʼai ta gamodi ʼelukoko. ʼAi gumwala, ʼinega toʼabiboda diavona ʼawagigi ivaʼauqidi, ta kwalisi tuwelo iluveagatunaʼidi. 21 Toʼai diavona gamodiega ʼoloto dimo iavodi adi yau 5,000 ʼidewani, ta vivine be wese gogama qabudi ge adi avomo.

Ieisu mwadeʼwa debanega tauya

(Maki 6:45-52; Ioni 6:15-21)

22 ʼInega ana toʼabibodayavo luvetunedi wagaya ina igelu ina nugweta ta ina vaukamana mali diʼwea. Ta tauna nawale tomotau qabudi vevematamagilafuyedi ina ʼevivi edi ʼabagaya. 23  d  ʼInega toʼabiboda dina wagaya igelu ta Ieisu qabu dina vetunedi itauya. ʼAbibodanaya tauna ana ʼaidega bwanagaya ʼwatovu sabi venoqi Yaubada ʼinaya. ʼInega niʼa velovelovanea ta Ieisu ana ʼaidega toatoa. 24 Ta toʼabiboda dina edi waga niʼa inevayei itete malavetaya, ʼinega nufula qiduana ilobea. ʼInega edi waga ʼubuibuinia ta wese yaqina ʼauʼiaʼiawedi.

25 Ta manu bodobodoya Ieisu mwadeʼwa debanega mai ana toʼabibodayavo diʼwedia ʼifoqe. 26  e  Omoʼe ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo iʼitea mwadeʼwa debanega maimai ʼinega imwaniniva qiduana idiula ta ivonaya, “Ieii, oʼitei otala omoʼe maimai!”

27 Ta Ieisu vonedia, “Ge ona mwaniniva, yaʼa baʼe taugu emi Kaiwabu.”

28 ʼInega Fita vonaya, “Kaiwabu, ʼeguma vonahaqiaqi oʼa tauʼuna e ʼinega una gabegu ta mwadeʼwa debanega ena wai ʼiuya.”

29 Ta Ieisu voneaya, “Umai!” ʼinega Fita wagega vawebui ta mwadeʼwa debanega veʼale natauya Ieisu ʼinaya.

30 Tuta nana tautauya ta nufula qiduana ʼitea ʼinega mwaniniva ta mwadeʼwaya veʼale damana ʼinega gaba vonaya, “Kaiwabu, uiulegu!”

31  f  ʼInega Ieisu lukwayavonega nimana siʼotoia Fita kafia ta voneaya, “Eu vetumaqana goyona, tolaʼai weaqina uvenuana magilafu?” 32 ʼInega magilafudi wagaya igelu ta yaqina ʼavalaulihia.

33 Ta toʼabiboda dina wagaya itoatoa ihiwaʼodu Ieisu ʼinaya ta ivonaya, “Vonahaqiaqi, oʼa Yaubada Natu Otaqina.”

Ieisu tovevihiqa qabudi giveaqiaqiedi Genasaleta ʼinaya

(Maki 6:53-56)

34 ʼInega ivaukamana iʼifoqe ʼabaga Genasaleta ʼinaya ta wagega ivawebui bwaʼobwaʼoya. 35 Ta ʼabaga nana ana totoayavo Ieisu iʼita ʼinanea, ʼinega valena iyawala dadanea ʼabaga qabudi ʼidia, ta totoa ʼabaga edi tovevihiqayavo qabudi imiedi ʼinaya. 36  g  Ta Ieisu inoqiea ivonaya, “Kaiwabu, nage ana fata tovevihiqa baʼe au kaleko matavusina ina gitonovia?” Tuata Ieisu awafeledi, ʼinega aiqabu ana kaleko igitonovia e iveaqiaqi.

Copyright information for `MOX