Matthew 15

Me Diu tubudiavo edi ilivu weaqina

(Maki 7:1-13)

ʼAbibodanaya Falisi ta wese luvine ana toveʼitayavo ʼabaga Ielusalema ʼinega imai Ieisu ʼinaya ta ivoneaya, “Tolaʼai weaqina au toʼabibodayavo ʼai ana tuta ʼinaya nimadi ge ida ʼutuʼutudi ta ʼabwaga iʼaiʼai, benaʼena viaqa nana ʼinega tubudavo edi ilivu iqeuqeunia?”

Ta Ieisu vonedia, “Omiʼa Yaubada ena luvine oqeuqeunia, mana tubumiavo edi ilivu oʼabiʼabibodea. a  Yaubada ena luvine magilafuna baʼe vonaya,

‘Inau ta tamau una ʼamayabedi’,
ta wese vonaya,
‘ʼEguma togama tamana nage inana navona veʼalatedi
luaqiaqiea be ona luveʼaligia’.
“Ta omiʼa ovonaya ʼeguma taha toga tamana ta wese inana navonedi navonaya, ‘Yaʼa egu kulufayavo niʼau yahawafeledi Yaubada ʼinaya, ʼinega gebu agu fata ena iulemi’. Ta baʼe vona nana ʼinega ovonaya be ina be tama adi ʼitamaki gebu yani qiduana ʼiuya. Baʼe ʼidewanina tubumiavo edi luvine oʼabibodea, ta Yaubada ena luvine obwegebwegea. Vonahaqiaqi, omiʼa toʼeuʼauʼava! Lova tovesimasimana Aisea weaqimi simanayea, vonaya,

b  ‘Tomotau baʼe ʼawadiega iʼamayabegu
ta giwalidiega itoa luluvai ʼiguyega.
Ta wese ʼiguya itafwalolo kavovo,
mana edi veʼita luvine weaqina ge yaʼa ʼiguyega
ta ʼesi tomotau edi nuenuega ʼifoqe.’”

Ieisu ena veʼita toyani tomotau nagivebwavudi

(Maki 7:14-23)

10 ʼInega Ieisu qabu qiduana gabedi imai vonedi vonaya, “Vona baʼe ona noqolia ʼinega nuami naʼeqaʼuya! 11  c  ʼAbwaga ʼawadega kaʼaiʼainidi gebu ana fata nagivebwavuda, ta ʼesi eda vonayavo ʼawadega iʼifoqe mai ana fata ina givebwavuda.”

12 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo imai ʼinaya ta ivoneaya, “Kaiwabu, nage Falisiavo uʼitedi eu vona baʼe weaqina diadi vilea?”

13 Ta Ieisu vonaya, “Tamagu mahalaya toatoa ʼaiwe diavona ge daʼwadidi nawale ena tovaleʼewayavo ina abu yavuledi. 14  d  Ta Falisiavo ona nogedi, mana taudi tovanugweta matadi kwayakwayana. Ta ʼeguma matakwaya taha iana wese matana kwayakwayana navanugwetea e ʼinega nawale magilafudina gulia ina beʼu.”

15 ʼInega Fita vetalaʼaiea vonaya, “Vona sesebai baʼe ana alamani una givesimatalia ʼimaya.”

16 Ta Ieisu vonaya, “Nage omiʼa wese nawale nuami ge dasimatala? 17 Mana tolaʼai ʼawadega kaʼaiʼaini ta lugulugu gamodaya e yani nana ʼabiboda tautauya avuqainaya. 18 Ta vonahaqiaqi, tolaʼai tomotau giwalidiega ʼifoʼifoqe ta ʼawadiega ivonavonayea, e baʼe vona diavona ʼidiega ana fata taudiega ina givebwavudi. 19 Mana giwalidiega nuanua luveifadi ʼifoʼifoqe ʼidewana luveʼaliga be, luabu be, velamoʼeno kavokavovo be, vanawala be, ʼeuʼauʼava ta wese awagila. 20 Baʼe yani diavona tomotau gigivebwavudi, ta ʼeguma nimada ge kana ʼutudi ʼai ana tuta ʼinaya ge ana fata nagivebwavuda.”

Kenani vavinedi edi vetumaqana

(Maki 7:24-30)

21 Ieisu ena viaqayavo ʼabibodanaya diʼwe nana nogea ta tauya diʼwe Taia ta Saidoni ʼidia. 22 Ta diʼwe nana ʼinega Kenani vavinedi taha iʼifoqe imai Ieisu ʼinaya ta igaba ivonaya, “Kaiwabu, oʼa kini Deibida tubuna uda nuakolokoloyegu, mana niboana luveifana natugu mevavinena ʼwahalia ta gigiveluveifa aqiaqiea.”

23 Ta Ieisu vavine dina edi gaba ge taha vona ʼinega daveʼevivia. ʼInega ana toʼabibodayavo imai ta Ieisu ivoneaya, “Vavine dina una vonedi ina tauya, mana edi vegabagaba ʼinega igivesiniqaiqaiema.”

24  e  Ta Ieisu vonaya, “Yaubada vetunegu yamai sifi luluveʼwaividi Isileli ena ʼebeluvine gamonaya adi ʼaidega weaqidi.”

25 ʼInega vavine dina imai Ieisu matanaya tuqatuqadiega isobadi ta ivonaya, “Kaiwabu uda iulegu!”

26 Ta Ieisu vonaya, “Ge daluaqiaqiei be gogama adi ʼabwaga kana ʼewei ʼidiega ta kana felei kedewa ʼidia.”

27 Ta vavine dina ivonaya, “Kaiwabu, eu vona baʼe vonahaqiaqi, ta ʼabwaga salimuguna avuavuta kaiwabu ena ʼebeʼaiega ʼinega ena kedewayavo iʼaiʼainia?”

28 ʼInega Ieisu vavine dina edi vona veʼevivia vonaya, “Vavine, emi vetumaqana waiwaina, ʼinega emi venoqi ana veʼia naʼifoqe.” Ta tuta baʼe ʼinaya vavine dina natudi veaqiaqi ʼevivi.

Tovevihiqa qabudi Ieisu giveaqiaqiedi

29 ʼInega Ieisu diʼwe nana nogei ta lavu Galili balabalanega luvivila ta ʼwatovu bwanagaya ta oade toabui. 30 Ta qabu qiduadi wese iʼwatovu ta edi tovevihiqayavo imiedi taudi ʼaqedi luveifana be, matadi kwayakwayana be, tovenakunaku ta wese tovevihiqa ʼeala Ieisu matanaya iaʼudi. Ta qabudi giveaqiaqiedi. 31  f  ʼInega qabu diavona nuadi voqana qiduana, mana tovenakunaku ivonavona be, ʼaqedi luveifana itautauya ta matadi kwayakwayana wese iʼita ʼevivi. ʼInega qabu diavona me Isileli edi Yaubada iawatuboya.

Ieisu qabu qiduadi veʼainidi

(Maki 8:1-10)

32  g  ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo gabedi imai ta vonedia, “Qabu baʼena yanuakolokoloyedi mana niʼa ʼaubena toi baʼidia maega atoatoa ta ge adi ʼabwagamo. ʼInega ge nuanuagu ma botanidi ena vetunedi ina ʼevivi fole nawale ʼedaya ʼai weaqina ina ʼelutava.”

33 Ta ana toʼabibodayavo ivoneaya, “Diʼwe baʼena tomotau geqana, ta maʼoda qabu qiduadi baʼe adi ʼabwaga kana loba ʼaiqei, be tolaʼaiega kana veʼainidi?”

34 ʼInega Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, “ʼEvisa beledi ʼimia ʼenoʼeno?”

ʼInega ivoneaya, “Beledi seveni ta wese vaina ʼiqana goyogoyodi maega.”

35 ʼInega Ieisu qabu diavona vonedi bwaʼobwaʼoya ina toabui. 36 Ta beledi seveni dina be wese ʼiqana dina ʼewedi ta vona lukaiwa Yaubada ʼinaya weaqidi. ʼInega gitomwedi ta neidi ana toʼabibodayavo ʼidia, ʼinega ivewilaʼayea qabu diavona ʼidia, 37 ta iʼai ana laba gamodi ʼelukoko. ʼAbibodanaya Ieisu ana toʼabibodayavo ʼabwaga ʼawagigidi ivaʼauqidi, ta kwalisi seveni iluveagatunaʼidi. 38 Toʼai diavona ʼoloto dimo adi yau 4,000, ta vivine be gogama ge adi avomo. 39 Ieisu qabu dina vetunedi itauya, ʼinega wagaya gelu ta tauya diʼwe Magadana ʼinaya.

Copyright information for `MOX