Matthew 18

Togama ana wawa ʼenaʼina mahala ena ʼEbeluvine gamonaya?

(Maki 9:33-37; Luke 9:46-48)

a  ʼAubena omoʼe ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo imai ta ivetalaʼaiea ivonaya, “Kaiwabu, togama ana wawa ʼenaʼina mahala ena ʼEbeluvine gamonaya?”

ʼInega Ieisu taha gwama gabei mai ta nuanidia vetovoloi, b  vonedia, “Yavona aqiaqiemi, omiʼa ʼeguma ona nuawebui gwama baʼena ʼidewani, ʼinega omiʼa ami wawa naveʼenaʼi mahala ena ʼEbeluvine gamonaya. Ta ʼeguma ge ona nuawebui gogama goyogoyodi ʼidewani, e nawale ge wese ona lugu ʼEbeluvine nana ʼinaya. c  ʼInega ʼeguma togama taha gwama kavona baʼe gwama nana naʼebeʼewea yaʼa agu wawega, e tauna yaʼa wese ʼebeʼewegu.

Sitonova luveifana ana viaqa weaqina

(Maki 9:42-48; Luke 17:1-2)

“Ta ʼeguma taha tomotau baʼe gwama nana ʼidewani nagivebeʼuyea be ena vetumaqana ʼiguya nanogea, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be dabo agona ʼebefiaqa maganaya ina yoqoni, ta ma dabona ina felawebuiea malavetaya nadamana nawebui. Omiʼa totoa bwaʼobwaʼo nuakolokolomi, mana ʼebebeʼu ʼeala ʼenoʼenova. Vonahaqiaqi, sitonova tuta qabuna ʼifoʼifoqe, ta ʼeguma taha ʼoloto enavo sitonovega nagivebeʼudi e nawale ʼoloto nana veilaqe qiduana nalobea.

d  “Ta ʼeguma nimau nage ʼaqeu ina givebeʼuyeu ʼinega una daʼa yavuledi. Mana ge taha ana luveifana ʼeguma nimau nage ʼaqeu daʼadaʼadi ta yawai vataya una lobea, ta ʼesi ge taha au luaqiaqi ʼeguma ma bubuyau ina felawebuieu ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya. Matau wese ʼidewani ʼeguma nagivebeʼuyeu una bwaqi yavulea. Luaqiaqieu ʼeguma matau ʼaidegana ta yawai vataya una lobea, ta ge daluaqiaqieu ʼeguma matau magilafudi ta ina felawebuieu ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya.

10  e  “Gogama baʼe ʼidewanina gebu taha ʼidiega ona dikinekinei. Yavona aqiaqi ʼimia, gogama qabudi edi tovaleʼewayavo tuta qabuna mahalaya Tamagu ʼiawanaya itoatoa ta iʼiteʼitea.

Vona sesebai sifi luluveʼwaivina weaqina

(Luke 15:3-7)

11  f  “[Ta yaʼa Tomotau Natuna yamai luluveʼwaividi sabi ʼetoyavuidi.] 12 Ta ona nuaia ʼeguma taha ʼoloto ena sifiavo adi yau 100 ta ʼaigedana ʼidiega naluveʼwaiva, ʼinega maʼoda naviaqa ʼaiqa? Yavona aqiaqiemi, nawale 99 dina bwanaga veanaya navalovedi ina toatoa ta natauya luluveʼwaivi nana sabi salina. 13 Ta yavona aqiaqiemi, tuta nana naloba ʼeviviea ʼinega naqaiawa qiduana, ta ʼabiboda 99 dina, mana taudi aqiaqidi itoatoa. 14 ʼInega ona alamani aqiaqiea, Tamami mahalaya ge nuanuana gogama baʼe ʼidiega taha naluveʼwaiva tomotau edi sitonova ʼinega.

Luveifana ana givetunuqa weaqina

15  g  “ʼEguma iau luveifana naviaqia ʼiuya, ʼinega una tauya ʼinaya ta magilafumi ami ʼaidega ena luveifana ona givetunuqia. Ta ʼeguma eu vona nanoqolia ʼinega niʼa maega oveiana ʼevivi. 16  h  Ta ʼeguma ge nuana be eu vona nanoqoli ʼinega tomotau ʼaidegina nage magilafudi una ʼebeʼewedi ta maega ona tauya iau ʼinaya. ʼInega oʼa eu veʼewa iau ʼinaya una simana ʼifoqeyea togivetunuqa magilafudina matadia, ʼinega taudi adi fata veʼewa nana ina alamani aqiaqiei be ina ʼawahaqiaqieu. 17 Ta ʼeguma ge nuanuana emi vona nanoqoli ʼinega iau nana ona tauyea ʼekalesia ʼidia ta vita nana weaqina ona vematamagilafuyedi. Ta ʼeguma ge nuanuana edi vona nanoqoli ʼinega ona nogea natoa ʼifoqe ʼidewani takesi ana toʼewayavo, nage aiqabu ge Yaubada ida vetumaqanea.

18  i  “Yavona aqiaqi ʼimia, ʼeguma tolaʼai bwaʼobwaʼoya oyoqoyoqonidi ʼinega yani diavona nawale wese mahalaya Yaubada nayoqonidi. Ta wese ʼeguma tolaʼai bwaʼobwaʼoya oyavuyavuidi nawale yani diavona wese mahalaya Yaubada nayavuidi.

19  j  “Ta wese yavonemi, ʼeguma bwaʼobwaʼoya tomotau magilafumi taha yani weaqina nuanua ʼaideganega ona venoqi Yaubada ʼinaya, e ʼinega Tamagu mahalaya emi nuanua naveʼiea. 20 Mana ʼeguma tomotau magilafudi nage toidi agu wawega ina toavaʼauta, ʼinega yaʼa wese nuanidia yatoatoa.”

Nuataqo weaqina

21 ʼInega Fita mai ta Ieisu vonea vonaya, “Kaiwabu, ʼeguma iagu tuta qabuna ʼiguya luveifana viaviaqia ʼinega ʼevisa tuta ena nuataqoi, nage tuta seveni ana yau?”

22  k  Ta Ieisu vonaya, “Ge seveni ana yau, ta ʼesi tuta qabuna una nuanuataqoya, 23 mana nuataqo ilivu nana baʼe ʼidewani mahala ena ʼEbeluvine ʼinaya, ovivineneqa! Toluvine qiduana taha nuanuana ena tofewayavo adi aga ana buki naʼitea ʼinega nahalamani aqiaqiea ʼevisa mane lova iʼewei ʼinega.

24 “Ta buki nana ʼiteʼitei, ʼinega ena tofewa taha imiea ʼinaya, ta tofewa nana ana aga ʼevisa milioni ʼidewani. 25 Ta ge ana fata naveʼiei, ʼinega ena kaiwabu luvinea vonaya, ‘Oʼa eu susuyavo maega emi kulufa qabuna ona vegimwaneyedi be mane nana una neigu au aga weaqina!’ 26 Ta tofewa nana me ena nuavita tuqatuqanega sobadi venoqi ʼinaya vonaya, ‘Kaiwabu, tua uda nuakolokoloyegu ta nawale aga nana ena vemaisa ʼeviviea ʼiuya.’ 27 ʼInega kaiwabu nana nuakolokoloyea ta ana aga qabuna nuataqoya, ta ʼinega awafelea webui tauya.

28 “Tofewa nana niʼa webui, ʼinega iana taha ʼita lobea, ta tauna ana aga goyona kavona ʼaubena ʼaidegana ana veʼia lova ʼinega ʼewea. ʼInega maganaya kafi givegaululuya ta voneaya, ‘Oʼa au aga baʼitagana una veʼiea ʼiguya!’ 29 ʼInega iana tuqatuqanega sobadi ta venoqiea vonaya, ‘Tua uda nuakolokoloyegu ta nawale aga nana ena vemaisa ʼeviviea ʼiuya.’ 30 Ta ena venoqi ge danoqolia ta ʼesi vanue ʼebeyoqona ʼinaya aʼuluguyea be omoʼe ʼinaya natoa ana laba ana aga qabuna naluʼovoia.

31 “Ta wese vaidi tofewa baʼe ilivuna iʼitea ʼinega nuadi vita qiduana. ʼInega itauya edi kaiwabuna ʼinaya ta yani qabuna niʼa iʼitea isimana ʼifoqeyea. 32 ʼInega kaiwabu nana ena tofewa gabei mai ta voneaya, ‘Oʼa tofewa veifa otaqiu, mana uvenoqiegu vonigo au aga qabuna ena nuataqodi, ta eu nuanua niʼa yaviaqia. 33 ʼInega oʼa wese luaqiaqieu ʼeguma iau nana uda nuakolokoloyea be ana aga ʼiuya uda nuataqoi ʼidewani yaʼa niʼa yaviaqia ʼiuya, waisa?’ 34  l  ʼInega kaiwabu nana diana vilei ta vanue ʼebeyoqona ana toʼitamakiavo luvinedi baʼe tofewa nana vanue nana ʼinaya wese ina aʼuluguyea, ta ina luvematasabuya ana laba ana aga nana qabuna navemaisa ʼovoia.” 35  m  ʼInega Ieisu ena vona luʼovoia vonaya, “Tamagu mahalaya wese baʼe ʼidewani naviaqa ʼaiqa ʼimia ʼeguma emiavo ge ona nuakolokoloyedi be edi luveifayavo ona nuataqodi.”

Copyright information for `MOX