a19:4Nug 1:27; 5:2
b19:5Nug 2:24; Efe 5:31
c19:7Luve 24:1-4; Md 5:31
f19:17Luvi 18:5; Lk 10:28
g19:18ʼIfo 20:13-16; Luve 5:17-20
h19:19ʼIfo 20:12; Luvi 19:18
i19:26Iob 42:2

Matthew 19

Ieisu ena veʼita saʼila weaqina

(Maki 10:1-12)

Tuta nana Ieisu baʼe veʼita diavona luʼovoia, ʼinega diʼwe Galili nogei ta lugu diʼwe Iudia gamonaya, ta taha diʼwe ʼinaya toatoa goʼila Iolidani diʼwenaya. ʼInega qabu qiduadi Ieisu iʼabibodea, ta omoʼe ʼinaya tovevihiqa qabudi giveaqiaqiedi.

Ta Falisiavo imai Ieisu ʼinaya sabi sitonovina, ʼinega ivetalaʼaiea ivonaya, “Nage ana fata taha ʼoloto taunega ena ʼiu kavokavovo ʼinega moqanena navesaʼilidi?”

a  Ta Ieisu edi vona veʼevivia vonaya, “Niʼa oalamania Buki Nugwenugweina ʼinaya iʼwayavia tuta ʼebeveʼale ʼunu ʼinaya Toʼivaʼavaʼata tomotau magilafudi viaqidi meʼolotona ta wese mevavinena”, b  ta vonaya,

“Baʼe ʼiuna ʼinega ʼoloto tamana wese inana nanogedi ta moqanena maega ina luvetuba, ʼinega magilafudi ʼwafidi naveʼaidega.
Lova edi toa kavona magilafudi ʼidewani, ta ʼesi baʼitagana ʼwafidi niʼa veʼaidega, ʼinega tolaʼai Yaubada niʼa luvetubea ge taha toga navetoasiʼiei.”
c  ʼInega Falisi ivonaya, “Tolaʼai weaqina Mosese ena luvine aʼuya vonigo ʼoloto taha ana fata leta ʼinaya ena noga naʼwayavia ta moqanena naneidi ʼinega nasaʼiledi?”

Ta Ieisu vonedi, “Emi vedeba ʼiʼwana weaqina Mosese awafelemi be moqanemiavo ona vesaʼilidi. Ta lova tuta ana ʼebeveʼale ʼinaya gebu wese taha awafela daʼenoʼeno saʼila weaqina. d  Ta yavonemi, ʼeguma taha ʼoloto moqanena ge taha luveifana ida viaqi ta tua moqanena navesaʼilidi ta navaqi ukamana mali vavine ʼinaya, e ʼinega ʼoloto nana luabu ilivuna niʼa viaqia.”

10 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo ivoneaya, “ʼEguma vaqi ana luvine baʼe ʼidewani ʼinega luaqiaqiea be ge taha toga navaqi.”

11 Ta Ieisu vonedi, “Veʼita baʼe gebu tomotau qabudi adi fata be ina ʼawahaqiaqiedi, ta ʼesi tomeqabu Yaubada alamani niʼa neidi baʼe yani diavona weaqina, e taudi adi fata veʼita nana ina ʼawahaqiaqiedi. 12 Tomotau vaina ge ida vaqi edi ʼiu taha taha ʼidiega. Nage taha ʼoloto tubu veiveifana ʼinega ge ana fata navaqi, ta wese taha ʼoloto ge ana fata navaqi mana vaina tomotau yani niʼa iviaqia ʼwafina ʼinaya. Ta wese taha ʼoloto taunega vaqi nogea, mana nuanuana Yaubada weaqina navetofewa. ʼInega ʼeguma taha toga baʼe vona nana naʼawahaqiaqiedi e ʼinega ona awafelea be naʼawahaqiaqiedi.”

Ieisu gogama vona veyolubedi

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 ʼInega tomotau gogama imiedi Ieisu ʼinaya nuanuadi nagitonovidi be weaqidi nanoqi Yaubada ʼinaya. Ta ana toʼabibodayavo tomotau diavona gogama imiedia iawatayedi. 14  e  Ta Ieisu vonedi vonaya, “Gogama ona awafeledi be ina mai ʼiguya, ta ge ona ʼetobodedi, mana gogama baʼe ʼedewanina mahala ena ʼEbeluvine taudi weaqidi.” 15 ʼInega Ieisu gogama diavona gitonovidi ta vona veyolubedi, ʼinega ʼabaga nana nogei ta tauya.

Taha ʼoloto kaikaiwabuna weaqina

(Maki 10:17-31; Luke 18:18-30)

16 ʼAbiboda ʼoloto taha mai Ieisu ʼinaya ta vonaya, “Toveʼita, tolaʼai aqiaqina ena viaqi be ʼinega yawai vataya ena ʼewei?”

17  f  Ta Ieisu vonaya, “Tolaʼai weaqina uvevetalaʼaiegu ilivu aqiaqina ana viaqa weaqina? Mana Yaubada ana ʼaidega aqiaqi otaqina toatoa, ta ʼeguma nuanuau yawai vataya una lobea ʼinega tauna ena luvineavo una ʼabibodedi.”

18  g  ʼInega ʼoloto nana vetalaʼaiea vonaya, “Isana ʼai luvine?”

ʼInega Ieisu vonea, “Ge una luveʼaliga, ge una luabu, ge una vanawala, ta wese kotu ana tuta ʼinaya iau ge uʼavega una veʼewa kavovoi.
19  h  Ta tamau be inau una ʼamayabedi, be wese emwavo una veyolubedi ʼidewani tauʼu uveveyolubeu.”

20 ʼInega ʼoloto nana vonaya, “Luvine baʼe qabudi niʼa yaʼabiboda aqiaqiedi, ta tolaʼai wese ena viaqi?”

21 ʼInega Ieisu voneaya, “ʼEguma nuanuau eu ilivu navetunutunuqa aqiaqi ʼinega una ʼevivi eu ʼabagaya be eu kulufa qabudi una vegimwaneyedi. Ta mane nana una ʼewei una vewilaʼayea lukwalukwa ʼidia, ta ʼinega una mai una ʼabibodegu, be ʼinega kaikaiwabu mahalaya una lobea.”

22 ʼOloto nana Ieisu ena vona baʼe noqolia ʼinega me ena nuavita ʼevivi tauya, mana ena kulufayavo vegagaledi.

23 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo vonedi, “Yavona aqiaqiemi, taudi tovekaikaiwabu edi lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya vitana. 24 Ta wese yavonemi yubai kameli ena lugu saima vetoana ʼinega vitana, ta taudi tovekaikaiwabu edi lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya vita otaqina.”

25 Ieisu ana toʼabibodayavo ena vona baʼe inoqolia ʼinega nuadi voqana qiduana ta ivonaya, “ʼEguma vonahaqiaqi baʼe ʼidewanina, ʼinega togama ana fata ʼetoyavua nalobei?”

26  i  Ta Ieisu ʼitedi ta vonaya, “Yani baʼe tomotau ge adi fata, ta Yaubada ʼinaya yani qabuna ana fata!”

27 ʼInega Fita vonaya, “Kaiwabu, ta imaʼa maʼoda, mana ema kulufayavo qabudi niʼau anogedi ta aʼabiʼabibodeu?”

28  j  Ta Ieisu vonedia, “Vonahaqiaqi, nawale bwaʼobwaʼo ana givevauvau ʼinaya yaʼa Tomotau Natuna agu galiva kaikaiwabuna ʼinaya ena toabui. Ta omiʼa agu toʼabibodayavo ami galiva tuwelo ʼidia wese ona toabui, be me Isileli edi gade tuwelo ona luvinedi.

29 “ʼEguma tomeqabu omiʼa emi vanueavo nage taimiavo nage novumiavo nage tamamiavo be inamiavo nage natumiavo nage ami talaqayavo onogedi yaʼa weaqigu, ʼinega baʼe yani diavona niʼa onogedia nawale ona loba ʼeviviedi ma ana luvetomana, ta wese yawaimi vataya maega. 30  k  Ta tomeqabu baʼitaga inugwenugweta nawale ʼeala ʼidiega ina ʼabiboda, ta taudi baʼitaga iʼabiʼabiboda nawale ina nugweta.

Copyright information for `MOX