a2:2Naba 24:17
b2:6Mai 5:2; Ion 7:42
c2:11Same 72:10-15; Ais 60:6
d2:15Ose 11:1
e2:18Iel 31:15; Nug 35:19
g2:23Ais 11:1; 53:2; Lk 2:39; Ion 1:45

Matthew 2

Toalamani qiduqiduadi Ieisu ivayausia

Ta Ieisu viʼoi ʼabaga Bedeliema ʼinaya diʼwe Iudia ena ʼebeluvine gamonaya, Elodi ena tuta vetoluvine ʼinaya. ʼInega vaina toalamani qiduqiduadi babaʼau ena ʼebeyayaqega imai ʼabaga qiduana Ielusalema ʼinaya ivetalaʼaiea ivonaya, a  “Maʼinaya me Diu edi Kini vauvauna toatoa? Ahalamania tawa viʼoi mana ana ʼwadima aʼitea babaʼau ena ʼebeyayaqega vanemai. ʼInega amai sabi iwaʼodu ʼinaya.”

Ta tuta nana Elodi edi vona noqolia ʼinega nuana vita, ta wese me Ielusalema qabudi giwalidi aʼala baʼe vona nana weaqina. ʼInega Elodi toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo gaba vaʼauqidi imai, ʼinega vetalaʼaiedi vonaya, “Maʼinaya Toʼetoyavua nana naviʼoi?” Ena vetalaʼai iveʼiea ivonaya, “ʼAbaga Bedeliema diʼwe Iudia ʼinaya. Lova tovesimasimana ena simana Buki Nugwenugweina gamonaya vonaya,

b  ‘Bedeliema ʼabaga goyona gamonega nawale me Isileli edi Kini naʼifoqe, tauna egu tomotauyavo navanugwetedi. Baʼe weaqina Bedeliema ʼabaga kaikaiwabuna ta qiduana Iudia ʼabaganavo gamodiega.’”
Elodi edi vona noqolia ʼinega toalamani diavona gabedi imai ta ʼwaivega vetalaʼai aqiaqiedi totutaya ʼwadima nana ʼifoqe. ʼInega Elodi ena vetalaʼai ʼwadima nana weaqina iveʼiea, e ʼinega tauna luvinedi vonaya, “Ona tauya Bedeliema ʼinaya nuanuagu gwama nana ona sali aqiaqiei be ona lobea, e ʼinega ona mai ona vonegu, ʼinega yaʼa wese ena tauya ena iwaʼodu ʼinaya.” Elodi ena vona luʼovoia ʼinega iʼifoqe, ta lova ʼwadima nana iʼitea wese vanugwetedi itauya, ta toʼedia gwama nana ʼenoʼeno debanaya luaʼu. 10 Tuta nana toalamani diavona ʼwadima nana iʼitea iqaiawa gegoyo. 11  c  ʼInega ilugu vanuea ta gwama ma inana Meli iʼitedi, ʼinega ʼamayabega isobadi ta ihiwaʼodu ʼinaya. Ta ʼabiboda edi veyoluba kodeyega iʼewedi iaʼuya gwama nana ʼiawanaya. Ta kulufa diavona dabo kaikaiwabuna ana wawa goula, ta wese mulo be inisenisi.

12 ʼAbiboda Yaubada veʼwayoqega vematamagilafuyedi be ge ida ʼevivi Elodi ʼinaya, ta ʼesi mali ʼedega iʼevivi itauya edi ʼabagaya.

Iosefa be gwama ma inana idena itauya diʼwe Itifita ʼinaya

13 Ta edi tauya ʼabibodanaya Yaubada ena tovaleʼewa taha veʼwayoqega Iosefa ʼinaya ʼifoqe ʼinega voneaya, “Uyaʼitoto, be gwama ma inana una ʼebeʼewedi ʼinega ona dena ona tauya diʼwe Itifita ʼinaya. Be omoʼidia ona toatoa ana laba ena vonemi, mana Elodi nawale benaʼe gwamana nasalia be vonigo naluveʼaligia.”

14 ʼInega velovelovana ʼinaya Iosefa yaʼitoto ta gwama nana ma inana ʼebeʼewedi ʼinega itauya Itifita ʼinaya. 15  d  Ta Itifita ʼinaya itoatoa ta ibaʼebaʼe ana laba Elodi yawaina nagumwala, ʼinega Yaubada ena vona ana aqiaqi ʼifoqe, mana lova tovesimasimana taha madusimanea vonaya,

“Itifita ʼinega Natugu yagabei mai.”
16 Elodi toalamani diavona nawale baʼebaʼeyedi, ta ge ida ʼevivi mai ʼinaya. ʼInega nuana ʼeqaʼuya ge wese ina mai be ina vonei gwama nana weaqina. ʼInega diana vilei be ena luvine aʼuya vonigo gogama meʼomeʼolotodi adi yaʼwala magilafudi ta ʼayanaya ina luveʼaligidi Bedeliema ʼabaganavo ʼidia, mana toalamaniavo edi simana ʼinega niʼa alamania gwama nana ena tuta viʼoi weaqina.

17 Ta Elodi ena luvine baʼe ʼinega tovesimasimana Ielemaia ena vona adi aqiaqi ʼifoqe vonaya,

18  e  “Duvoyavoya kanoqonoqolia ʼabaga Lama ʼinega,
visiqa ta mataelu maega iduduvoyavoya,
Litieli
2.18Litieli“Rachel”- taudi Iakobo moqanena taha, ta veyolubedi qiduana. Taudi Iosefa ta Beniamina inadi.
me ena gadeavo idoudou natudiavo weaqidi,
ʼinega ge nuanuadi taha toga nuadi nagenoi
mana natudiavo niʼa iʼaliga.”

Itifitayega iʼevivi itauya Nasaleta

19 Elodi niʼa ʼaliga, ta Iosefa ena susu maega nawale Itifita ʼinaya itoatoa. ʼInega ʼwayoqega Yaubada ena tovaleʼewa taha ʼifoqe Iosefa ʼinaya vonaya, 20 “Uyaʼitoto, gwama ma inana una ʼebeʼewedi ta ona ʼevivi Isileli bwaʼobwaʼonaya, mana gwama nana ana avia niʼa ʼaliga.” 21 ʼInega Iosefa yaʼitoto ta gwama ma inana ʼebeʼewedi iʼevivi Isileli ʼinaya.

22 Tuta nana iʼevivi imaimai Iosefa vale noqolia Elodi natuna Akeleasi tamana luveʼiea ta vetoluvine Iudia ʼinaya. ʼInega Iosefa mwaniniva ge nuana ina tauya diʼwe nana ʼinaya. Ta veʼwayoqega Yaubada vonea ina tauya diʼwe Galili ʼinaya. 23  g  Tuata Nasaleta ʼinaya iveʼabaga. ʼInega tovesimasimanayavo edi simana adi aqiaqi ʼifoqe vonaya, “Tauna ina gabea Nasaleta ʼolotona.”

Copyright information for `MOX