Matthew 22

Vona sesebai vaqi ʼabwagana weaqina

(Luke 14:15-24)

Taha wese vona sesebai Ieisu neidi vonaya, “Mahala ana ʼEbeluvine ʼidewani taha kaiwabu ʼabwaga ʼivaʼavaʼaia natuna meʼolotona ena vaqi weaqina. ʼInega ena tofewayavo luvetunedi itauya tomeqabu taudi lova vematamagilafu niʼa iʼewea ʼabwagana weaqina sabi ʼebeʼewadi, ta inoga.

“ʼInega wese ena tofewayavo vaina luvetunedi itauya taudi lova wese vematamagilafu iʼewea ʼidia. ʼInega iʼaionidi ivonaya, ‘Kaiwabu ena ʼabwaga tawa ʼivaʼavaʼaia, ʼinega ena bulumakau qiduana be vaina kekeyauvaudi maega niʼau luguhudi lubudedi. Ta yani qabuna niʼau ʼelumeo, ʼinega ona mai kana tauya ʼai nana weaqina.’ Ta inoga ge ida mai, ta ʼesi itutuvila itauya edi nuanua sabi viaqidi. ʼInega taha ʼoloto tauya ena vaoqaya, ta wese taha ʼoloto tauya ena sitoa ʼinaya.

a  “Ta kaiwabu nana wese vaina ena tofewayavo luvetunedi tomotau sabi ʼaionidi, ta taudi wese inoga ta itovolo tofewa diavona iveilivu veifedi ta iluveʼaligidi. ʼInega kaiwabu nana diana vilea ta ena toluaviayavo luvetunedi itauya toluveʼaliga diavona ifofolidi ta edi ʼabaga ituini ʼalaia.

“ʼAbiboda kaiwabu nana ena tofewayavo ʼidia vonaya, ‘Vaqi ʼabwagana tawa ʼiʼivaʼavaʼaina, ta taudi lova yavematamagilafuyedi edi ilivu veifana ʼinega ge adi fata ina mai. ʼInega ʼeda magalua ʼinaya ona tauya ta tomeqabu ona lobedi ona ʼebeʼewedi ona miedi vaqi ʼabwagana ina vayavulei ina ʼainia.’ 10 ʼInega iʼifoqe ʼedaya ʼabo tomotau qabudi igaba vaʼauʼauqidi vaina luveifadi ta vaina aqiaqidi imai ʼabo vaqi ana vanue iluveagatunaʼia.

11 “Tuta nana kaiwabu mai ʼabwaga ana toʼai sabi ʼitadi ʼinega ʼoloto taha ʼita lobea ge ana kaleko aqiaqidi ta ʼesi bwavubwavudi. 12 ʼInega vetalaʼaiea vonaya, ‘Iagu, maʼoda ʼinega ulugu mai ʼaiqa, mana baʼe kaleko diavona ge daluaqiaqiei vaqi ʼabwagana weaqina, waisa?’ Ta ʼoloto nana gebu ana fata vetalaʼai baʼe naveʼevivia.

13  b  “ʼInega kaiwabu ena tofewayavo vonedia, ‘ʼOloto omoʼe ona kafia ta nimana be wese ʼaqena ona yoqonidi ta ona inoqei naʼifoqe velovelovanaya, omoʼe ʼinaya tomotau qabudi idoudou ta aladi kikokiko be wese visiqa vataya ilobelobea.’ 14 Mana tomotau qabudi Yaubada gabedi, ta ʼidiega ge ʼealidi venuaʼivinedi.”

Vetalaʼai takesi weaqina

(Maki 12:13-17; Luke 20:20-26)

15  c  ʼInega Falisi adi ʼaidegamo itoavaʼauta ta idima govaqa maʼoda Ieisu ina vetalaʼaiei, be edi vona ana veʼia ʼinega ena luveifana ina lobei be yaqisa adi fata ina kafia. 16 ʼInega adi toʼabibodayavo ta wese toluvine qiduana Elodi ena qabuyavo maega iluvetunedi itauya Ieisu ʼinaya ivonaya, “Toveʼita niʼa ahalamaniu eu ilivu tunutunuqina, Yaubada ena nuanua uveveʼita aqiaqiea ta wese tomotau edi waiwai weaqina gebu uda mwaniniva, ta tua vonahaqiaqi ululugaihiea tomotau qabudi ʼidia. 17 Maʼoda unuanua ʼaiqa, nage luaqiaqiea be itaʼa me Diu kana takesi me Loma edi toluvine agona Sisa ʼinaya, nage gebu? Nuanuama ana alamania.”

18 Ta Ieisu edi nuanua luveifana niʼa alamania, ʼinega vonaya, “Omiʼa touʼava. Tolaʼai weaqina sitonova omimiei ʼiguya? 19 Ta mane taha emi ʼebetakesi weaqina oveʼitegu.” ʼInega mane nana ineia. 20 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Ovonegu, baʼe mane nana ʼinaya, togama ʼayeʼayewana ta maʼoda ana wawa?”

21  d  Ta ivonaya, “Toluvine qiduana Sisa.” Tuata Ieisu vonedia, “ʼInega Sisa ena yani Sisa ona nei ʼeviviea, ta Yaubada ena yani wese Yaubada ona nei ʼeviviea.” 22 Ieisu ena vona inoqolia ta nuadi voqana, ʼinega inogei ta itauya.

Toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi

(Maki 12:18-27; Luke 20:27-40)

23  e  ʼAubena nana ʼinaya vaina Sadusiavo taudi ge ida vetumaqana toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi weaqina, imai Ieisu ʼinaya ta ivetalaʼaiea ivonaya, 24  f  “Kaiwabu, Mosese ena luvine vonaya,

‘ʼEguma taha ʼoloto ma moqanena itoatoa ta natu geqadi ta ʼoloto nana yawaina nagumwala, ʼinega luaqiaqiea be toʼaliga nana wadaʼena taina naʼebeʼewei ta maega ina vaqi, ʼinega vavine ina venatuna ta natudiavo toʼwaiva nana luseanina.’
25 “ʼInega baʼe wese ema veluluʼuya una noqolia. Taha ʼoloto ma tainavo adi yau seveni maega atoatoa, ta ʼoloto nana vaqi ta yawaina gumwala ta natu geqana ʼinega toʼwaiva nana ana gwavuʼifo wadaʼena maega ivaqi. 26 ʼInega tauna wese yawaina gumwala ta wese ge natunamo, ta ʼidewani tainavo qabudi wadaʼe nana ivaqia. 27 Ta ʼabibodadiega vavine wese yawaina gumwala. 28 ʼInega yaʼitoto ʼevivi ana ʼaubena ʼinaya seveni dina ʼidiega toʼoloto moqane otaqina, mana vavine nana ʼoloto diavona vaqidi ta wadaʼeyedi?”

29 Ta Ieisu edi vetalaʼai baʼe veʼevivia vonaya, “Omiʼa Buki Nugwenugweina ta wese Yaubada ena waiwai ge oda alamania, ʼinega emi vetalaʼai baʼe ge aqiaqina. 30 Mana yaʼitoto ʼevivi ana ʼaubena ʼinaya tomotau ge ina vaqi, ta vonahaqiaqi, edi toa nawale kavona Yaubada ena tovaleʼewa qabudi mahalaya itoatoa ʼidewani. 31 Nage Yaubada ena vona Buki Nugwenugweina ʼinaya yaʼitoto ʼevivi weaqina ge oda avoi, vonaya,

32  g  ‘Yaʼa Ebelamo ena Yaubada, be Aisake ena Yaubada ta wese Iakobo ena Yaubada.
Vonahaqiaqi, Yaubada ge toʼaliga edi Yaubada,
ta ʼesi tomotau mayawaidi edi Yaubada.’”
33 Ieisu ena vona baʼe tomotau qabudi inoqolia ʼinega nuadi voqana ena veʼita waiwaina weaqina.

Luvine qiduana weaqina

(Maki 12:28-34; Luke 10:25-28)

34 Ta Falisiavo inoqolia maʼoda Ieisu Sadusiavo edi vetalaʼai ʼinaya niʼa ʼegibodedi ena veʼia ʼinega. E ʼinega Falisiavo dina wese nuanuadi Ieisu ina vetalaʼaiea vaina yani weaqina ʼinega imai ʼinaya. 35 Ta ʼidiega taha luvine ana toalamani aqiaqi nuanuana vetalaʼaiega Ieisu nasitonovia, ʼinega vonaya, 36 “Toveʼita, luvine qabuna ʼidiega ai luvine ʼenaʼi otaqina?”

37  h  Ta Ieisu vonaya,

“Eu Kaiwabu Yaubada una veyolubei giwaliuyega ta niboaniuyega ta wese eu nuanua qabuna ʼidiega.
38 Baʼe luvine nana luvine nugwenugweina, ta luvine qabudi veqidua vaʼinedi.
39  i  “Ta taha wese luvine qiduana baʼe ʼidewani vonaya,

‘Tomotau una veyolubedi ʼidewani tauʼuyega uveveyolubeu.’
40  j  Baʼe luvine magilafudina luvine qabudi ta wese tovesimasimana edi vona qabudi adi avutugu.”

Toʼetoyavua tauna Deibida ena gadeyega

(Maki 12:35-37; Luke 41-44)

41 Falisiavo nawale itoatoa ʼinega Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, 42  k  “Maʼoda emi nuanua Toʼetoyavua Keliso weaqina? Tauna toga ena gadeyega ʼifoqe?”

Ta ivonaya, “Kini Deibida ena gadeyega.”

43 ʼInega Ieisu vonaya, “Maʼoda ʼinega lova Niboana Gwalagwalana ena venuahaʼu ʼinega Deibida Toʼetoyavua nana ʼawa-Kaiwabuyea vonaya,

44  l  ‘Yaubada egu Kaiwabu ʼinaya vonaya,
ʼAtaqiguya utoabui
ana laba voalamwavo ena aʼuwebuiedi,
ʼinega una luvinedi.’
45 Ta ʼeguma Deibida Keliso ʼawa-Kaiwabuyea, ʼinega maʼoda ana fata be Toʼetoyavua Keliso Deibida ena gadeyega ʼifoqe?”

46 Ieisu ena vetalaʼai baʼe ge taha toga ana fata daveʼiei. Ta baʼe tuta nana ʼinega ge taha toga datovoi be Ieisu davetalaʼaiei, mana ena alamani weaqina imwaninivea.

Copyright information for `MOX