Matthew 28

Ieisu yaʼitoto ʼevivi ʼaligega

(Maki 16:1-10; Luke 24:1-12; Ioni 20:1-10)

Me Diu edi Sabate tawa gumwala, ʼinega wiki ana ʼaubena nugweta ʼinaya ʼawaʼawai otaqaya Meli Magidala ma waviana iyaʼitoto itauya Ieisu ana debaʼunu sabi ʼitana. ʼInega mwaniʼiniʼi qiduana ʼifoqe, mana Kaiwabu ena tovaleʼewa mahalega webui mai ta debaʼunu ana ʼauboda dabo ʼuvekawawa naqoyei, ʼinega vane debanaya toabui. Ta tovaleʼewana ana ʼita kavonaya namala ʼwaiʼwaia be wese ana kaleko wadawadaea otaqina. Debaʼunu ana toʼitamakiavo tovaleʼewa nana iʼitea ʼinega giwalidi aʼala ta idedela igivelukabwebwe bwaʼobwaʼoya adi ʼita kavona ida ʼaliga ʼidewani.

ʼInega tovaleʼewa nana vivine magilafudi vonedi vonaya, “Ge ona mwaniniva! Niʼa yahalamania omiʼa Ieisu osalisalia tauna itutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya. a  Ta tauna ge baʼidia, ta ʼesi niʼa yaʼitoto ʼevivi ʼaligega, lova ena vona ʼidewani. Omai oʼitei ana ʼivimo. Ta ona lukwayavoni ona tauya ana toʼabibodayavo ona vonedi, ‘Ieisu niʼau ʼaligega yaʼitoto ʼevivi, ta nanugweta diʼwe Galili ʼinaya ta omiʼa ona ʼabiboda, ta omoʼe ʼinaya ona ʼitea’. Tolaʼai niʼa yavonemi e ona nuaveʼavinia.”

ʼInega vivine dina ilukwayavoni debaʼunu inogea ta me edi mwaniniva ta wese me edi qaiawa itauya Ieisu ana toʼabibodayavo ʼidia sabi vonadi. Nawale itautauya, ʼinega Ieisu ʼifoqe ʼidia vonaya, “Kaiwa.” ʼInega inaqo ʼinaya ta tuqatuqadiega isobadi ta ʼaqenaya ikafi ta ihiwaʼodu ʼinaya. 10  b  Ta Ieisu vonedi vonaya, “Ge ona mwaniniva, ta ona tauya egwavo ʼidia be ona vematamagilafuyedi ina tauya Galili ʼinaya, be omoʼe ʼinaya ina ʼitegu.”

Debaʼunu ana toʼitamaki edi vematamagilafu

11 Vivine dina nawale itautauya ʼedaya ta debaʼunu ana toʼitamaki vaina itauya ʼabaga Ielusalema ʼinaya, ta tolaʼai niʼa ʼifoqe iʼitea wese ivematamagilafu toveguba qiduqiduadi ʼidia. 12 ʼInega tovegubayavo ta wese ʼabaga ana tovanugwetayavo itoavaʼauta adi ʼaidega idima govaqa, ʼabo mane ʼenaʼina debaʼunu ana toʼitamakiavo ineidi, 13 ta ivonedi ivonaya, “Tomotau ona vonedi ona vonaya, ‘Velovelovanaya aʼeno motaiva aʼenoʼeno ta ʼinega Ieisu ana toʼabibodayavo imai ta ʼwafina ivanawalia!’” 14 Ta wese ivonedi ivonaya, “ʼEguma gavana Failato vale baʼe nanoqolia nawale ana uʼavea ʼinega ge diana navilei ʼimia.” 15 ʼInega toʼitamaki edi mane iʼewei ta tovegubayavo be wese ʼabaga ana tovanugwetayavo edi nuanua iʼabibodea. ʼInega baʼe uʼava nana Ieisu ʼwafina weaqina valena yawala dadana me Diu ʼidia, ta baʼitaga wese ʼidewani ivonavona dadanea.

Ieisu ana toʼabibodayavo adi veyoveyoa neidi

16  c  ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo adi yau leveni itauya Galili ʼinaya ʼabo bwanagana Ieisu niʼa vetalatutulea ʼinaya iʼwatovu. 17 Ta tuta nana Ieisu iʼitea ʼinega ihiwaʼodu ʼinaya. Ta vaina ʼidiega nawale me edi venuana magilafu.

18  d  ʼInega Ieisu mai diʼwedia ta vonedi vonaya, “Tamagu ena waiwai ta ena luvine niʼa neigu be yani qabuna mahalaya ta wese bwaʼobwaʼoya ena luvinedi. 19  e  ʼInega ona tauya diʼwe qabuna ʼidia ona lugaihi tomotau ʼidia be ina vetoʼabiboda weaqigu. Ta wese ona givebabitaisodi Tamagu ana wawega be Natuna yaʼa agu wawega ta wese Niboana Gwalagwalana ana wawega. 20 Ta luvine qabudi niʼa yaneimi ona veʼitedi ta ina matayagedi. Vonahaqiaqi, yaʼa tuta qabuna omiʼa maega kana toatoa ana laba bwaʼobwaʼo ana ʼebeluʼovoa ʼinaya.”

Copyright information for `MOX