Matthew 3

Ioni Togivebabitaiso ena lugaihi

(Maki 1:1-8; Luke 3:1-18; Ioni 1:19-28)

Tuta nana Ieisu Nasaleta ʼinaya toatoa, ʼinega Ioni Togivebabitaiso ʼifoqe diʼwe ʼavaʼavanaya Iudia gamonaya lugaihi vonaya, a  “Emi ilivu luveifana ʼidiega ona nuagivila, mana mahala ena ʼEbeluvine tuta goyona naʼifoqe.”

b  Lova tovesimasimana Aisea baʼe Ioni nana weaqina simana vonaya,

“Bona taha vevegabagaba diʼwe ʼavaʼavanega vonaya,
‘Kaiwabu ena ʼeda ona daʼea ta ona givetunuqia.’”
c  Ta Ioni ana kaleko yubai kameli vutuvutudi ʼinega, ta ana gadiʼwana yubai ʼwafidi ʼinega, be ana ʼabwagayavo wakifou ta wese muʼawa. ʼInega tomotau Ielusalemega, be diʼwe Iudia ena ʼebeluvineyega ta wese goʼila Iolidani diʼwenega ʼabagadiavo ʼidiega imai Ioni ʼinaya. E edi ilivu luveifadi isimana ʼifoqeyedi ta ʼinega Ioni givebabitaisodi goʼila Iolidani ʼinaya.

d  Ta Falisi be Sadusi qabudi wese imai sabi babitaiso, e Ioni ʼitedi ʼinega vonedia, “Omiʼa ʼidewani mwata natudiavo! Ta onuaia vonigo nawale Yaubada ana diavilavila ʼinega ami fata ona dena, waisa? Ta nugweta emi nuagivila ona veʼita ʼifoqeyedi emi veilivu aqiaqi ʼidiega. e  Ge taumiega ona nuavane ta ona vonaya, ‘Itaʼa Ebelamo tubunavo, ʼinega Yaubada nanuakolokoloyeda.’ Gebuʼe otaqa! Yavona aqiaqiemi, Yaubada ana fata baʼe dabodiavo ʼidiega Ebelamo tubunavo naviaqidi. 10  f  Ta ʼeguma ge ona veilivu aqiaqi, ʼinega tuta goyona ʼinaya Yaubada naluvematasabumi. ʼIdewani ʼaiwe, ʼeguma ge davuaqa aqiaqi ʼinega tomotau ina talaqi ta ina gabu yavulea.

11  g  “Ta ʼeguma ona nuagivila ʼinega yaʼa goʼilega ena givebabitaisomi. Ta vonahaqiaqi, nawale taha ʼoloto ʼabibodaguyega maimai, tauna veago vaʼinegu, ʼinega ge agu fata ana ʼaqeyafayafa ena ʼavaledi. Tauna Niboana Gwalagwalana ʼinega be wese ʼaiwe saesaelina ʼinega nagivebabitaisomi. 12 Ta ʼoloto baʼe ena daimayega witi nagivutuqidi be vuaqina aqiaqidi navedododi sailakaya, ta witi qainina ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya nagabu yavuledi.”

Ioni Togivebabitaiso Ieisu givebabitaisoya

(Maki 1:9-11; Luke 3:21-22)

13 ʼInega Galiliega Ieisu mai Ioni ʼinaya sabi babitaiso Iolidani ʼinaya. 14 Ta Ioni nuanuana Ieisu nahawatayea ʼinega vonaya, “Maʼoda ʼinega umai ʼiguya be ena givebabitaisou, ta ʼesi luaqiaqiea ʼeguma oʼa uda givebabitaisogu?”

15 Ta Ieisu Ioni ena vona veʼevivia vonaya, “Ge ʼidewani una nuanua ʼaiqa ta ʼesi una givebabitaisogu, mana baʼe ʼinega Yaubada ena nuanua aqiaqi kana ʼabibodea.” E ʼinega Ioni Ieisu givebabitaisoya.

16  h  Gumwala, ʼinega Ieisu goʼilega fweula, ta tuta nana fweula ʼinega mahala ʼelalamia, ʼinega Yaubada Niboanina ʼitea webuwebui mai ʼinaya, ana ʼita ʼidewani malasi. 17  i  ʼInega bona taha mahalega ʼifoqe vonaya, “Baʼe Natu Otaqigu. Tauna weaqina yaqaiawa qiduana.”

Copyright information for `MOX