Matthew 4

Ieisu sitonova lobea Seitani ʼinega

(Maki 1:12-13; Luke 4:1-13)

a  ʼInega Yaubada Niboanina Ieisu ʼebeʼewei tauyea diʼwe ʼavaʼavaya be yaqisa Seitani nasitonovia. b  Ta ʼaubena be velovana 40 gamodia Ieisu vedede ʼai ʼinega, ta botana qiduana lutonovia.

ʼInega tositonova ʼifoqe ta voneaya, “ʼEguma oʼa Yaubada Natuna baʼe dabo diavona una vonedi be ina veʼabwaga.”

c  ʼInega Ieisu vonaya, “Buki Nugwenugweina ena simana vonaya,

‘Gebu ʼabwaga namo ʼinega tomotau iula ina lobei yawaidi weaqina,
ta ʼesi Yaubada ena vonayavo qabudi wese ʼidiega.’”
ʼInega Seitani Ieisu ʼebeʼewei tauyea ʼAbaga Gwalagwalana Ielusalema ʼinaya, ʼinega ivane Vanue Gwalagwalana ʼubutetenaya, d  ʼinega Seitani vonaya, “ʼEguma oʼa Yaubada Natuna baʼe ʼinega una fifieu ta gebu una veilaqe. Mana Buki Nugwenugweina simana vonaya,

‘Yaubada ena tovaleʼewayavo naluvinedi ina ʼitamakiu’,
be wese vonaya,
‘Nimadiega ina ʼalagamoiu ʼinega ge ʼaqeu navelubai daboya.’”
e  Ta Ieisu Seitani ena vona veʼiea vonaya, “Vona taha wese Buki Nugwenugweina ʼinaya ʼenoʼeno vonaya,

‘Eu Kaiwabu Yaubada ge una sitonovi!’”
ʼInega Seitani wese Ieisu ʼebeʼewei tauyea taha bwanaga qiduana debanaya, ta omoʼe ʼinaya bwaʼobwaʼo ena diʼwe qabudi adi ʼita aqiaqi otaqidi veʼitea, ta sitonovia ʼinega voneaya, “ʼEguma ʼiawaguya una sobadi ta una iwaʼodu baʼe yani diavona ena neiu.”

10  f  ʼInega Ieisu voneaya, “Seitani, unogegu! Buki Nugwenugweina gamonaya luvine ʼenoʼenova vonaya,

‘Eu Kaiwabu Yaubada ana ʼaidega otaqa una iwaʼodu ʼinaya, ta wese una vetofewa ʼinaya.’”
11 ʼInega Seitani Ieisu nogei tauya, ta ʼabibodanaya Yaubada ena tovaleʼewayavo iʼifoqe ta Ieisu ihiulea.

Ieisu ena fewa veʼalea diʼwe Galili ʼinaya

(Maki 1:14-15; Luke 4:14-15)

12  g  Tuta nana Ieisu Ioni valena noqolia niʼau iaʼuluguyea vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ʼinega ʼevivi tauya diʼwe Galili ʼinaya. 13 ʼInega Nasaleta nogei ta mai veʼabaga Kafaneumi ʼinaya, lavu diʼwenaya. ʼAbaga nana gade Sebuloni be wese gade Nafitalai edi bwaʼobwaʼo. 14 Baʼe ʼinega tovesimasimana Aisea ena vona adi aqiaqi ʼifoqe, vonaya,

15  h  “Sebuloni ena gade ta wese Nafitalai ena gade edi bwaʼobwaʼoyega
lavu ana ʼeda tauya goʼila Iolidani mali diʼwea,
ta bwaʼobwaʼo nana diʼwe Galili ena ʼebeluvine gamonaya, ta omoʼe ʼinaya taudi ge me Diu wese itoatoa.
16 Ta tomotau dina velovelovana ʼinaya itoatoa
baʼe ʼitagana simatala qiduana tawa iʼitea.
Taudi ʼaliga ena ʼabaga luveifana ʼinaya itoatoa,
baʼe ʼitagana simatala niʼau yayaqa ʼidia.”
17  i  Tuta omoʼe ʼinega Ieisu ena lugaihi veʼalea vonaya, “Emi ilivu luveifadi ʼidiega ona nuagivila, mana mahala ena ʼEbeluvine niʼa vadiʼwemi!”

Ieisu toluʼiqana gabedi

(Maki 1:16-20; Luke 5:1-11)

18 Taha tuta ʼinaya Ieisu lavu Galili balabalanega luluvivila, e ʼinega toluʼiqana magilafudi ma taina ʼitedi igomagomana, taha ana wawa Saimoni tauna wese igabea Fita, ta wese taina ana wawa Anidulu. 19 ʼInega gabedi vonaya, “Omai, ona ʼabibodegu, be ena veʼitemi maʼoda tomotau ona ʼona ʼaiqedi.” 20 ʼInega lukwayavonega edi gomana inogedi ta Ieisu iʼabibodea. 21 ʼInega wese Ieisu vavanaqo togomana toidi ʼitedi wagaya edi gomana iʼivaʼavaʼaidi adi wawa Iemesa be Ioni ma tamadi Sebedi. ʼInega Ieisu Iemesa ma taina gabedi, 22 ʼinega lukwayavonega edi waga be wese tamadi inogedi, ta Ieisu iʼabibodea.

Ieisu tomotau qabudi iuledi

(Luke 6:17-19)

23  j  Ieisu luvivila diʼwe Galili ʼabaganavo ʼidia, ta edi vanue tafwalolo ʼidia lugaihi Vale Aqiaqina Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina, ta wese tomotau qabudi adi vihiqayavo ʼidiega giveaqiaqiedi. 24  k  Ta Ieisu Valena yawala diʼwe Silia ʼabaganavo ʼidia. ʼInega tovevihiqayavo adi vihiqa taha taha ediavo imimiedi Ieisu ʼinaya. Vaina ʼwafidi ʼidia yuvaqa qiduana, ta vaina niboana luveifana niʼa lugu ʼidia, ta vaina itafetafefwai, ta wese vaina veilaqe be vihiqa giveʼenovidi imiedi. Ta Ieisu tovevihiqa diavona qabudi giveaqiaqiedi. 25  l  Baʼe ʼiuna ʼinega yoʼo qiduadi Ieisu italaʼobe dadanea Galili ʼinega be, Dikafoliega be, Ielusalemega be, Iudiayega ta wese Iolidani mali diʼwenega.

Copyright information for `MOX