Matthew 6

Veʼita nei kavovo weaqina

a  Ta Ieisu wese vonaya, “Eu nei kavovo ge una aʼuya tomotau matadia, mana ʼeguma ʼidewani una viaqa ʼaiqa ʼinega ge taha veʼia Tamau mahalaya naneiu. ʼInega tuta nana ona nei kavovo ge ona vevonavonayei ʼidewani togagasa, mana taudi vanue tafwalolo gamonaya nage ʼabagaya ineinei kavovo, ta ʼabiboda tomotau ʼidia ivonavonayea, mana nuanuadi tomotau ina awatubodi. Vonahaqiaqi, tawa adi veʼia iʼewa vatayea baʼidia. Ta ʼinega omiʼa ʼwaivega ona nei kavovo lukwalukwa ʼidia. ʼInega tomotau emi nei kavovo ge ina ʼitei, ta Tamami ana ʼaidega tauna ʼita kwaivemi niʼa alamania, ʼinega ʼabiboda veʼia aqiaqina naneimi.”

Veʼita noqi weaqina

(Luke 11:2-4)

b  Ta wese Ieisu vonaya, “Tuta nana ona noqi Yaubada ʼinaya ge touʼava ona vetutumedi, mana taudi nuanuadi vanue tafwalolo gamonaya wese ʼabagaya tomotau matadia ina yaʼitoto be ina noqi, ʼinega tomotau ina awatubodi. Vonahaqiaqi, adi veʼia niʼa iʼewa vatayea.

“Ta ʼesi oʼa, tuta nana una noqi nugweta una lugu eu vanue gamonaya ta ʼawa una bagini, be ʼinega ʼwaivega una venoqi Tamau ʼinaya. ʼInega tauna ʼwaivega ʼiteuya nawale veʼia aqiaqina naneiu. c  Ta wese tuta nana unoqinoqi ge eu vona una luʼeviʼeviviei ʼidewani taudi totoa velovelovana iavoavo kavokavovo. Taudi ivonaya be edi vona kuekuena ʼinega veʼia aqiaqina ina lobea. d  Gebu taudi ʼaqedi ona talaqi, mana ami vitayavo Tamami madualamanidi ta ʼabiboda weaqidi onoqinoqi.

e  “ʼInega baʼidewani ona noqi ʼaiqa:

Tamama, utoatoa mahalaya.
Au wawa gwalagwalana ana ʼamayabea.
Nuanuama una luvinema.
Nuanuama totoa bwaʼobwaʼo eu nuanua ana viaqidi,
ʼidewani totoa mahala eu nuanua iviaviaqidi.
Nuanuama ama ʼabwaga tuta qabuna una neima.
Ta ema luveifana una nuataqodi,
ʼidewani imaʼa tomotau iveilivu veifa ʼimaya anuataqodi.
ʼEbeuʼava ʼinaya gebu una awafelema,
ta nuanuama toluveifana ʼinega una vabodebodema.
14  f  ʼEguma omiʼa tomotau edi luveifana ʼimia ona nuataqodi ʼinega Tamami mahalaya wese emi luveifana nanuataqodi. 15 Ta ʼeguma tomotau edi luveifana ʼimia ge ona nuataqodi ʼinega wese Tamami emi luveifana gebu nanuataqodi.

Veʼita vedede weaqina

16  g  “Tuta nana ona vedede ʼai ʼinega be yaqisa Yaubada namai diʼwemia, ʼinega ge ami ʼita ona givedumedumei touʼava ʼidewani, mana taudi nuanuadi adi ʼita dawalilina ʼinega tomotau ina alamania vonigo taudi ivevedede. Vonahaqiaqi, taudi adi veʼia tawa iʼewea. 17 Ta ʼesi tuta nana ona vedede ʼinega ʼiawami ta wese debami dedeʼwega ona ʼabia, 18 ʼinega tomotau emi vedede gebu ina alamania, ta ʼesi Tamami ge ana ʼitamo emi viaqa qabuna ʼwaiʼwaividi ʼiteʼitedi, e ʼinega tauna nawale veʼia aqiaqina naneimi.

Veʼita mahala ana kaikaiwabu weaqidi

(Luke 12:33-36)

19  h  “Emi kulufa kaikaiwabudi ge ona luveaqedi bwaʼobwaʼoya, mana kwamukwamu be ganagana ina luveifedi, ta wese tovanawala vanue ina baia ina lugu ta kulufa diavona ina vanawalidi. 20  i  Ta ʼesi emi kaikaiwabuyavo mahalaya ona luveaqedi, mana omoʼe ʼinaya kwamukwamu be ganagana ta wese tovanawala ge adi fata ina luveifedi. 21 Ta ona nuaveʼavinia maʼinaya emi kaikaiwabu ʼenoʼeno, e omoʼe ʼinaya emi nuanua wese natautauya.

ʼWafi ana simatala

22 “Matami kavona lamufa ʼwafimi weaqina. Ta ʼeguma matami aqiaqidi, e ʼinega wese ʼwafimi qabuna nasimatala. 23 Ta ʼeguma matami naluveifa ʼinega wese ʼwafimi qabuna navelovanea. Ta ʼeguma lamufa nana naʼweu ʼinega nawale velovana qidua otaqina naʼifoqe.

Ge ona nuanua vaina yani weaqina

(Luke 16:13, 12:22-31)

24 “Ge taha toga ana fata navetofewa kaiwabu magilafudi ʼidia. ʼInega taha nanogei ta taha naveyolubea. Ta wese taha naʼawahaqiaqiea ta taha naʼawaluveifea. ʼInega ge taha toga ana fata navetofewa Yaubada ta wese bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu ʼidia.

25  j  “ʼInega yavonemi, ge ona nuanua emi toa bwaʼobwaʼoya weaqina, ʼidewani ʼabwaga be goʼila ta wese ʼwafimi ana kaleko weaqidi. Mana yawaimi yani ʼenaʼina, ta kulufa diavona ʼwafi weaqina ge yani ʼenaʼina. 26  k  Ona nuaidi manu, ge ida vaoqa, ta ge wese ida bolimana, ta wese ge edi sailakamo. Manuqa yani goyona, ta tuta qabuna Tamami mahalaya veveʼainidi. Ta omiʼa yani ʼenaʼina Yaubada ʼinaya, ʼinega wese ana fata naveʼainimi.

27 “Ge taha toga ana fata ena toa bwaʼobwaʼoya nagivekuei ena nuanuayavo ʼidiega. 28 ʼInega tolaʼai weaqina onuanua qiduana ami kaleko weaqidi? Taha wese ʼebeʼita libi idina edi tabo weaqina ona nuaʼivinidi, mana gebu ida fewafewa ta wese gebu adi kaleko ida viaviaqidi. 29  l  Ta yavona aqiaqiemi, toluvine qiduana kaikaiwabuna Solomoni ana kaleko ta wese ana ʼivala adi ʼita aqiaqina, ta libi idina adi ʼita aqiaqi otaqina. 30 ʼInega ona nuaia Yaubada ena ʼitamaki weaqimi. ʼItaga Yaubada libi idina veʼivalidi aqiaqina kaʼitedi, ta ʼibe namwatuqu ʼinega tomotau ina tuinidi. Ta omiʼa libi oveaqiaqi vaʼinedi, ʼinega vonahaqiaqi ami kaleko naneimi. ʼInega tolaʼai weaqina emi vetumaqana Yaubada ʼinaya goyona?

31 “ʼInega ge ona nuanua ta ona vonaya, ‘Tolaʼai kana ʼai, be tolaʼai kana numa ta wese tolaʼaiega kana vekaleko?’ 32  m  Vona baʼena ʼidewani taudi velovelovanaya itoatoa edi vona. Ta baʼe yani diavona weaqidi ge onuanua, mana Tamami mahalaya niʼa alamani aqiaqiedi. 33  n  ʼInega nugweta Yaubada ena ʼEbeluvine ona salia ta wese ena ilivu tunutunuqina ona ʼabibodei ʼinega yani diavona Yaubada naneimi.

34 “ʼInega ge ona nuanua ʼibe weaqina, mana ʼibe ʼaubena nana ana vita dumadumana, e ʼinega baʼitagana ana vitayavo be ana nuanuayavo benaʼe taʼiwa ami ʼetofwafwa.

Copyright information for `MOX