Matthew 9

Ieisu ʼoloto belubeluna giveaqiaqiea

(Maki 2:1-12; Luke 5:17-26)

a  ʼInega Ieisu wagaya gelu vaukamana ʼevivi ena ʼabagaya. ʼInega taha ʼoloto belubeluna vaina tomotau ma ʼivina iʼavalei imiea Ieisu ʼinaya. Ta Ieisu toʼavala dina edi vetumaqana ʼitea ʼinega tovevihiqa nana vonea vonaya, “Natugu, ge una nuavita, mana eu luveifayavo niʼa yanuataqodi.”

Ta vaina luvine ana toveʼitayavo Ieisu ena vona inoqolia, e taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “ʼOloto baʼe ena vona ʼinega taunega givaneyea kavona tauna Yaubada ʼidewani.”

b  Edi nuanua Ieisu niʼau alamania ta vonedi vonaya, “Tolaʼai weaqina giwalimiega nuanua veifadi weaqidi onuanua? Ta isana maʼoda ena vona ʼaiqa ʼoloto baʼe ʼinaya, nage ena vonaya, ‘Eu ilivu luveifana niʼau yanuataqodi’, nage ena vonaya, ‘Uyaʼitoto utauya!’ c  Ta nuanuagu ona alamani aqiaqiea yaʼa Tomotau Natuna me egu luvine waiwaina, ta luvine nana ena vefewea bwaʼobwaʼoya, ʼinega wese agu fata tomotau edi ilivu luveifana ena nuataqodi.” ʼInega Ieisu belubelu nana vonea vonaya, “Uyaʼitoto, eu ʼebana uʼavalei ta utauya eu ʼabagaya.” ʼInega ʼoloto nana yaʼitoto ta tauya ena ʼabagaya.

Tuta nana qabu diavona baʼe viaqa nana iʼitea ʼinega nuadi voqana ʼenaʼina, mana ialamani aqiaqiea vonigo Yaubada ena waiwai baʼe ʼoloto nana neia ta vetunei mai tomotau ʼidia. ʼInega Yaubada iawatuboya baʼe yani nana weaqina.

Ieisu Madiu gabea

(Maki 2:13-17; Luke 5:27-32)

Ieisu diʼwe baʼe nogea ta tautauya, ʼinega takesi ana toʼewa ʼitea ana wawa Madiu vanue ʼebefewa ʼinaya toatoa. ʼInega Ieisu vonea vonaya, “Umai uʼabibodegu!” ʼInega Madiu yaʼitoto ta Ieisu ʼabibodea.

10 Ta tuta nana Ieisu ma ana toʼabibodayavo ilugu Madiu ena vanuea sabi ʼai, ʼinega takesi ana toʼewayavo ʼeala be wese toveilivu veifa imai, ta Ieisu ma ana toʼabibodayavo maega iʼai. 11  d  Ta vaidi Falisi Ieisu iʼitea, ʼinega ana toʼabibodayavo ivetalaʼaiedi ivonaya, “Tolaʼai weaqina emi Toveʼita takesi ana toʼewayavo ta wese toluveifadi maega iʼaiʼai?”

12 Ta Ieisu edi vona baʼe noqolia ʼinega vonedi vonaya, “Taudi aqiaqidi ge daluaqiaqiedi be ina tauya togiveaqiaqi ʼidia, ta ʼesi tovevihiqa nuanuadi togiveaqiaqi. 13  e  Ta luaqiaqiemi be Yaubada ena vona Buki Nugwenugweina gamonaya ona ʼitea ʼinega ona alamania ta ona nuaia, vonaya,

‘Yubai ovegubayedi ʼiguya ge nuanuagu, ta ʼesi nuanuagu tomotau ona nuakolokoloyedi.’
“Yaʼa ge eda mai tunutunuqidi weaqidi, ta ʼesi yamai toluveifadi sabi iuladi.”

Vetalaʼai vedede weaqina

(Maki 2:18-22; Luke 5:33-39)

14  f  ʼInega Ioni Togivebabitaiso ana toʼabibodayavo imai Ieisu ʼinaya ivetalaʼaiea ivonaya, “Imaʼa ta wese Falisiavo maega vaina tuta ʼinaya avevedede, ta maʼoda ʼinega au toʼabibodayavo ge ida vedede?”

15 ʼInega Ieisu vona sesebaiega vonedi vonaya, “Tolaʼai ana aqiaqi ʼeguma vaqi ana toyoʼoyavo ina nuavita tuta nana tovaqi meʼolotona maega itoatoa? Ge taha wese ana aqiaqi! Ta nawale tuta maimai ʼinaya vaina tomotau tovaqi nana ina kafia ina tauyea, ʼinega enavo me edi nuavita ina vedede.”

16 Ta wese vona sesebaiega vonedi vonaya, “Ge ana fata be kaleko vauvauna matavusinega kaleko ʼituʼituwaina kana bwabwadei. Ge daluaqiaqiea mana nawale kana ʼutuya ʼinega bwabwada vauvauna nabwagogoma ta kaleko ʼituʼituwainana ena eabu nagiveʼenaʼia.” 17 Wese ʼidewani ʼoine wagena yubai ʼwafidiega weaqina Ieisu vonedi vonaya, “ʼEguma ʼoine vauvauna wage ʼituʼituwaina ʼinaya kana iwaqia ʼinega nawale wage nana nanabahabuya, ta ʼoine nana naguiwaqa ta wese wage nana naluveifa. Ta ʼesi luaqiaqiea be ʼoine vauvauna kana iwaqia wage vauvauna gamonaya, ʼinega magilafudi tuta kuena ina ʼenoʼeno.”

Ieisu vivine magilafudi giveaqiaqiedi

(Maki 5:21-43; Luke 8:40-56)

18 Ieisu nawale vonavona ʼidia, ʼinega me Diu edi toluvine taha mai, ta Ieisu ʼiawanaya tuqatuqanega sobadi ta voneaya, “Kaiwabu, natugu mevavinena yawaina niʼa gumwala, ta nuanuagu una mai be nimauyega ʼwafina una gitonovi ʼinega nayawaha ʼevivi.” 19 ʼInega Ieisu yaʼitoto ta toluvine nana maega itutuvila itauya, ta wese ana toʼabibodayavo ʼidewani.

20 Nawale itautauya ʼinega taha vavine gwavudiega mai ta Ieisu ana kwakwalufai noyana gitonovia. Vavine nana vihiqa ʼenaʼina ʼewea ʼinega sulalina inoinoqa yaʼwala tuwelo gamonaya, 21  g  ta nuanega vonaya, “ʼEguma Ieisu ana kwakwalufai ena gitonoviamo e ʼinega ena veaqiaqi.”

22 ʼInega Ieisu givila ta vavine nana ʼitea vonaya, “Novugu, ge una nuanua ta ʼesi una qaiawa, eu vetumaqana ʼinega niʼa uveaqiaqi.” Ta omoʼe tuta nana ʼinaya vavine nana veaqiaqi.

23 ʼInega Ieisu ʼifoqe lugu toluvine nana ena vanuea, ʼinega todou ta wese toʼewabamu ʼitedi ta bonadi veago vaʼine. 24 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Oʼifoqe! Gwama baʼe ge daʼaliga ta ʼesi ʼeno motaiva ʼenoʼeno.” ʼInega todou Ieisu idagiea. 25 ʼInega qabu diavona iʼifoqe ta Ieisu lugu gwamana ʼinaya ta nimanaya kafi, e ʼinega gwama nana yaʼitoto. 26 Ta ʼabiboda vale baʼe yawala diʼwe qabuna ʼidia.

Ieisu matakwaya magilafudi giveaqiaqiedi

27  h  Ieisu omoʼe diʼwe nana nogea ta tautauya, ʼinega matakwaya magilafudi iʼabiʼabibodea ta igabagaba ivonaya, “Deibida tubuna ye, uda nuakolokoloyema!”

28 ʼInega vanuea lugu ta magilafudina imai ʼinaya ta Ieisu vonedi vonaya, “Maʼoda, nage ovetumaqanegu be agu fata matami ena giveaqiaqiedi?”

Ta iveʼiea ivonaya, “ʼAo Kaiwabu, au fata.”

29 ʼInega Ieisu matadi gitonovia ta vonedia, “Emi vetumaqana ʼinega matami ina veaqiaqi”, 30  i  ʼinega magilafudi matadi ʼeaea ta Ieisu luvine waiwaina neidi vonaya, “Ge taha toga ʼinaya ona vonayei baʼe weaqina!” 31 Ta itutuvila itauya, ʼinega Ieisu Valena iyawala dadanea diʼwe qabuna ʼidia.

Ieisu nakunaku taha giveaqiaqiea

32 ʼOloto magilafudina niʼa itauya ta Ieisu ma ana toʼabibodayavo nawale itoatoa, ʼinega vaina tomotau taha ʼoloto imiea Ieisu ʼinaya. ʼOloto baʼe ge ana fata naveqae mana niboana luveifana meana givilea. 33  j  Ta tuta nana Ieisu niboana luveifana ʼwavi ʼifoqeyea ʼinega ʼoloto nana veaqiaqi ta veveqae. Ta tomotau qabudi nuadi voqana ʼinega ivonaya, “Tuta lova ʼinega be ana laba baʼitagana ge taha toga ena viaqa baʼe ʼidewani kada ʼitea Isileli gamonaya.”

34  k  Ta Falisi ivonaya, “Tauna niboana luveifadi ʼwaviʼwavi ʼifoqeyedi niboana luveifadi edi kaiwabu ena waiwaiega.”

Ieisu tomotau nuakolokoloyedi

35  l  ʼInega Ieisu ʼabaga agoagodi be goyogoyodi ʼidia luvivila ta edi vanue tafwalolo ʼidia veʼita ta lugaihi Yaubada ena ʼEbeluvine valena weaqina, ta wese vihiqa qabudi tomotau ʼidiega giveaqiaqiedi. 36  m  Ta tuta nana Ieisu qabu qiduana ʼitedi ʼinega ʼita nuaduyedi, mana me edi nuavita itoatoa ta wese ge adi toiulamo, ʼinega qabu dina kavona sifi luluveʼwaividi ge adi toʼitamakimo. 37  n  ʼInega ana toʼabibodayavo vonedia, “Bolimana qiduana ana tuta niʼa ʼifoqe ta toala ge ʼealidi, ʼinega bolimana ana Kaiwabu ʼinaya ona venoqi be yaqisa tofewa ʼeala navetunedi ena vaoqaya sabi ala.”

Copyright information for `MOX