Philippians 3

Faulo ena simana luvine nugwenugweina weaqina

Egwavo, ona qaiawa, mana omiʼa Ieisu Keliso maega! Ge wese daluveifa ʼeguma lova niʼau yaʼwayavia ʼimia yani baʼe weaqina ta nuanuagu wese ena luʼeviviea. Ta ʼesi egu vona baʼe navabodebodemi yaqisa ge ona beʼu.

ʼInega ona ʼitamaki aqiaqiemi tomotau luveluveifadi ʼidiega. Taudi ʼwafi ana todaʼa kavona kedewa sasasadi nuanuadi ina giveluveifemi a  Ta ʼeguma Yaubada ʼinaya kaiwaiwaʼodu Niboanina ʼinega be, ʼeguma Ieisu Keliso ana ʼaidega kahawahawatuboya, ta wese ʼeguma bwaʼobwaʼo ana ilivuyavo ge kana vetumaqanedi, e omoʼe ʼinega kahalamani aqiaqiea ludaʼa aqiaqi niʼa kaʼewea, mana niʼa kaveiaiana Ieisu maega.

b  Vonahaqiaqi, agu fata be bwaʼobwaʼo ana ilivu weaqina eda vonavane, mana yaʼa agu wawa tomotau qabudi adi wawayavo ludebana vaʼinedi. c  Yaʼa Isileli ʼolotogu ta Beniamina ena gade ʼinega. Ta yaʼa Ibeliu aqiaqi, mana ʼwafigu idaʼea ʼaubena ʼeita (8) egu viʼoi ʼabibodanaya. Ta wese Falisi edi qabu gamonaya yalugu ta edi luvine qabudi yaʼabiboda aqiaqiedi. d  Omoʼe ʼinega Ieisu ana tovetumaqanayavo qabudi yavevoalanedi. Ta me Diu edi luvine qabudi yamatayagedi, ʼinega ge taha agu ʼebeveʼewamo.

e  Lova egu ilivu diavona baʼe yavonaya be yani qiduana weaqigu. Ta ʼesi baʼitagana yani diavona iveyani kavokavovo, mana Keliso ena viaqayavo ʼiguya ʼidiega yaveaqiaqi otaqa. Vonahaqiaqi, egu Kaiwabu Ieisu Keliso ana alamani yani aqiaqi otaqina, ta alamani nana bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu veaqiaqi vaʼinedi. ʼInega kaikaiwabu dina yaʼawa yani kavokavovoyedi. ʼInega Keliso nana weaqina yani qabudi yanogedi. Ta ʼesi nuanuagu Keliso namo, f  be tauna maega ana toatoa. Ta gebu vonigo taugu egu ilivu tunutunuqina ʼinega nage Mosese ena luvineyega eda vetunutunuqa Yaubada matanaya. Ta ʼesi egu vetumaqana Keliso ʼinaya ʼinega Yaubada ʼawatunutunuqegu. 10  g  ʼInega yaʼa nuanuagu Keliso ena alamani aqiaqiea, ta ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ana waiwai ena lutonovia. Ieisu ena yuvaqa be wese ena ʼaliga ʼiudi mana Tamana ena nuanua matayagea ta weaqida ʼaliga. ʼInega yaʼa wese yahawafelegu yuvaqa be ʼaliga ʼidia ʼidewani Ieisu, mana ena nuanua yavematamatayagea. 11 ʼInega yanuaia nage wese yaʼa nawale Yaubada nagiveyaʼitoto ʼeviviegu ʼaligega.

Kana vetafeʼwa waiwai be yaqisa veʼia aqiaqina kana lobea

12  h  Yaʼa Ieisu Keliso ena ilivu nawale ge eda ʼewa aqiaqiedi, ta wese nawale ge eda vetunutunuqa aqiaqi. Lova niʼau Ieisu Keliso ʼebeʼewegu ʼinaya, ʼinega ʼitaga yaluluʼita vane ta yavevetafeʼwa waiwai veʼia aqiaqina weaqina. 13 Egwavo, yavona aqiaqiemi baʼe veʼia nana nawale ge eda ʼewei. Ta nuanuagu qiduana veʼia nana ena lobea. ʼInega ilivu nugwenugweidi ge nuagu ena nuaidi ta ʼesi nuanuagu ena nuafanidi, ta tolaʼai ʼiawaguya ʼenoʼeno weaqina yavevetafeʼwa. 14  i  Yaubada ena gaba ʼinega nuanuagu egu vetafeʼwa waiwai ana veʼia eda ʼewei Ieisu Keliso ʼinega. Ta veʼia nana ana alamani baʼe: Nawale toa aqiaqina ta wese toa vataya ena lobea mahalaya.

15  j  Ta nuanuagu qiduana itaʼa qabuda me eda vetumaqana waiwaina Keliso ʼinaya luaqiaqieda ʼeguma eda nuanua naveʼaidega. Ta ʼeguma vaina emi nuanua dumadumana, e ʼinega Yaubada ana fata nuami nagiqaʼudi. 16 Ta luaqiaqieda be eda vetunutunuqa Yaubada matanaya ana veʼita Keliso ʼinega kana kafiʼiʼihia.

17  k  Egwavo, egu ilivu ona vetutumea, ta taudi lova ilivu aqiaqina niʼau aveʼitedi omiʼa wese ʼidewani ona veilivu ʼaiqa. 18 ʼInega tolaʼai lova yavonayea ʼimia wese baʼitagana ma mataelugu yavonavona ʼeviviemi. Tomotau qabudi edi ilivuyega Keliso ivevoalanea. Ge nuanuadi ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya valena ina ʼawahaqiaqiea. 19  l  Taudiega iawafeledi ʼwafi ena nuanuayavo ʼinaya, kavona ʼwafidi edi yaubada. Ta edi ilivu ʼidiega taudiega iawalagaidi, ta ʼesi luaqiaqiedi be ina iniyauyau, mana bwaʼobwaʼo ana qaiawa weaqina tuta qabuna inuanua. ʼInega Yaubada naluveawalidi ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya. 20  m  Ta vonahaqiaqi, itaʼa mahala ana tomotauyavo, ʼinega tuta qabuna me eda qaiawa Ieisu Keliso kabaʼebaʼeyea namai mahalega sabi ʼetoyavuida. 21  n  Ta tuta nana namai ʼinega ʼwafida dawalilidi ta wese ʼeqeuqeunidi nagiveʼevaunidi, ta ʼinega ʼwafida adi ʼita ʼidewani Ieisu ʼwafina ana ʼita aqiaqi otaqina ta simasimatalina. Yani baʼe naviaqia ena waiwai ʼinega, mana tauna nawale yani qabudi naluvinedi be navewaiwai vaʼinedi diʼwe qabudi ʼidia.

Copyright information for `MOX