a10:4Dan 12:4,9
b10:5Luve 32:40; Dan 12:7
c10:7Emo 3:7
d10:9Isi 2:8-3:3

Revelation of John 10

Yaubada ena tovaleʼewa taha fefwai nunumina goyona nimanaya

ʼInega wese taha Yaubada ena tovaleʼewa waiwaina yaʼitea mahalega webuwebui mai. Taha gawata qiduana tovaleʼewa nana talaʼafwalia, ta wese siaebadi debanaya yaʼitea. Ta ʼiawana ana ʼita kavona vala ena simatala, ta ʼaqena adi ʼita kavona ʼoqola ʼalaʼalaidi. Ta ʼataqinega fefwai goyona tanatanaina kafikafia. ʼInega ʼaqena ana ʼataqi aʼuya mwadeʼwaya, ta ana keli bwaʼobwaʼo ʼinaya aʼuya. ʼInega bonana qiduanega gaba kavona yubai laioni edi boʼo ʼidewani. Boʼo gumwala ʼinega yavalata seveni adi yau wese edi dudu ʼinega iveʼiea. a  Tuta goyona be baʼe yavalata diavona edi veʼia eda ʼwayavia, ta ʼinega wese taha bona yanoqolia mahalega vonegu vonaya, “Yavalata diavona edi dudu adi alamani ge una ʼwayavia, ta ʼesi tauʼu nuauya una nuaveʼavinidi!”

b  Ta tovaleʼewa nana niʼa yaʼitea tovotovolo mwadeʼwaya be wese bwaʼobwaʼoya, tauna nimana ana ʼataqi silagaia mahalaya, e ʼinega ʼawatamatamana tauna Toatoa Vatayana ʼinaya, tauna mahala ʼivaʼavaʼaia be wese yani qabuna gamonaya, ta wese bwaʼobwaʼo be wese yani qabuna gamonaya, be wese mwadeʼwa ta wese yani qabuna gamonaya. Ta tovaleʼewa nana vonaya, “Yaubada ge wese tuta nahaʼunaqoyei, c  mana tuta nana Yaubada ena tovaleʼewa vesevenina wese ena bea namuʼea, ʼinega ena nuanua ʼwaiʼwaivina nagiveʼifoqeyea, ʼidewani lova ena tovesimasimanayavo ʼidia simanea.”

ʼInega wese bona nana mahalega yanoqola ʼeviviea voneguya, “Utauya tovaleʼewa nana ʼinaya tovotovolo mwadeʼwaya be bwaʼobwaʼoya, ta nimanega fefwai nana tanatanaina uʼewei!”

d  ʼInega yatauya tovaleʼewa nana ʼinaya ta yavenoqiea be fefwai nana goyona naneigu. ʼInega voneguya, “E baʼe, uʼewei ta uʼaini. Ta ʼawauya ana ʼai yafayafana kavona muʼawa ʼidewani, ta ʼesi gamouya visiqa una lutonovia.”

10 ʼInega fefwai nana nunumina yaʼewei yaʼainia ta yatonea. Ta tovaleʼewa nana ena vona ʼiguya vonahaqiaqi, mana ʼawaguya ana ʼai yagudatonovia yafayafa otaqina, ta tuta nana yatonea ʼinega gamoguya visiqa qiduana yalutonovia. 11 Gumwala, ʼinega wese voneguya, “Luaqiaqieu be wese una simana ʼifoqe maʼoda Yaubada naviaqa ʼaiqa qabu taha taha ʼidia, ta wese diʼwe taha taha ʼidia, ta wese bona taha taha ana toveqaeavo ʼidia, be wese toluvine qiduqiduadi ʼidia.”

Copyright information for `MOX