a11:1Isi 40:3; Sek 2:1-2
c11:4Sek 4:11-14
d11:52Sam 22:9; Same 97:3
e11:61Kin 17:1; ʼIfo 7:17-20; 1Sam 4:8
f11:7Dan 7:21; Ve 12:17; 13:7; 17:8
h11:11Isi 37:5,10
i11:122Kin 2:11
l11:15ʼIfo 15:18; Same 10:16; Dan 2:44; 7:14
m11:18Same 110:5; Lom 2:5; Same 115:13

Revelation of John 11

Yaubada ana tosimanayavo magilafudi

a  ʼAbibodanaya ʼaiwe kuena ʼebeʼetoliva yaʼewea ta wese vona taha yanoqolia vonegu vonaya, “Una tauya Yaubada ena Vanue Gwalagwalana ʼinaya ta vanue nana una ʼetolivei, ta wese ʼebeveguba vanue nana gamonaya una ʼetolivei. Ta tomeqabu omoʼe ʼinaya ihiwaiwaʼodu wese una avodi. b  Ta Vanue Gwalagwalana ʼatamanina ge una ʼetolivei, mana benaʼe diʼwe nana Yaubada niʼa awafelea taudi ge me Diu weaqidi. ʼInega baʼe qabu diavona Yaubada ena ʼabaga gwalagwalana Ielusalema ina luvinea waiʼena 42 ʼidia.

“Ta yaʼa egu tovesimasimana magilafudi ena givewaiwaiedi ta egu nuanua ina simana ʼifoqeyea ʼaubena adi yau 1,260 ʼidia. Ta adi kaleko ina veaqedi kavona wadawadaʼe be sibasibauwa adi kaleko ʼidewani.”

c  Baʼe tovesimasimana dina taudi ʼaiwe olibe magilafudina be wese simatala ana ʼebeaʼu magilafudina itovotovolo bwaʼobwaʼo ana Kaiwabu ʼiawanaya. d  Ta ʼeguma tomotau nuanuadi be ina giveluveifedi, e ʼinega ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼawadiega naʼifoqe ta voala diavona naʼala ʼovoidi. Vonahaqiaqi, baʼe ʼaliga nana naʼifoqe tomeqabu nuanuadi tovesimasimana dina ina veilaqeyedi. e  Ta baʼe magilafudina luvine be waiwai niʼa iʼewea ta adi fata mahala ina gibodea, ʼinega ge wese ʼwei naʼweiʼwei tuta nana Yaubada ena nuanua isimasimana ʼifoqeyea ʼaubena 1,260 ʼidia. Adi fata goʼila ina luvinedi be ina vesulala, ta wese adi fata be visiqa taha taha ina vetunedi bwaʼobwaʼoya, ta taudi edi nuenuega ina luvine ai tuta be ai tuta ʼidia baʼe yani diavona ina viaviaqidi.

f  Ta tuta nana edi simana ina luʼovoia, ʼinega vetoa nana kuena ana wawa Abisi ana totoa yubai veifana navanemai ta magilafudina natalaʼavudi navewaiwai vaʼinedi ta nafofolidi. g  Ta ʼoʼoadi ina ʼeno kavokavovo ʼabaga qiduana ana ʼeda ʼinaya. Ta ʼeguma tomotau ʼabaga nana iveluluʼuyayea ʼinega vona sesebaiega ana wawa igabea Sodoma be Itifita, mana omoʼe ʼabaga nana ʼinaya lova edi Kaiwabu ʼaliga lobea ʼetoluai ʼinaya. Ta ʼaubena toi ma ana tufwa ʼidia tomotau diʼwe qabudi ʼidiega be, bona qabudi ʼidiega be, gade qabudi ʼidiega ta wese ʼwafi taha taha ʼidiega ʼoʼoa dina ina vevekovedi ʼabaga nana ʼinaya, ta ge taha toga dahawafela adi tavuna weaqina. 10 Ta bwaʼobwaʼo ana totoayavo qabudi ina qaiawa gegoyo Yaubada ena tovesimasimanayavo edi ʼaliga weaqina, mana totoa diavona vita ilobea tosimana dina ʼidega ʼaubena 1,260 ʼidia, ta baʼitagana niʼa iʼaliga. E ʼinegana tomotau diavona taudiega ma ediavo qaiawega ina vekolukolua ta wese edi kulufayavo ina vewilaʼayea nuanidia.

11  h  Ta ʼaubena toi ma ana tufwa ʼabibodanaya Yaubada tovesimasimana magilafudina giveyawaha ʼeviviedi iyaʼitoto ta itovolo. Ta tomotau qabudi iʼitedi ʼinega imwaniniva qiduana. 12  i  ʼInega magilafudina taha bona waiwaina inoqolia mahalega ʼifoqe vonedi vonaya, “Oʼwatovu mai baʼidia!” ʼInega gawatega voaladiavo matadia ivaneqa mahalaya. 13  j  Ta tuta nana ivanevaneqa ʼinega mwaniʼiniʼi waiwaina ʼifoqe ʼabaga nana ʼinaya. Ta ʼabaga nana diʼwenavo adi yau teni, ta ʼaideganamo teni dina ʼidiega qeu yavulea, ta diʼwe nana ʼinaya tomotau adi yau 7,000 iʼaliga. Ta tomeqabu mwaniʼiniʼi nana ʼinega ge ida ʼaliga imwaniniva qiduana ta idedela, ta Yaubada mahalaya iawatuboya.

14  k  Veilaqe vemagilafuna niʼa gumwala, ta wese vetoina tuta goyona namai.

Yaubada ena tovaleʼewa vesevenina ena bea muʼea

15  l  ʼInega Yaubada ena tovaleʼewa vesevenina ena bea muʼea ta mahalega gaba waiwaidi yanoqolia ivonaya,

“Eda Kaiwabu ta wese ena Keliso vevenuaʼivinina bwaʼobwaʼo diʼwenavo qabuna niʼa iʼabiluvinea,
ta tauna tuta vataya ʼidia naʼabiluvine.”
16 Kaiwabu diavona 24 adi yau adi galiva kaikaiwabudi ʼidia nawale itoatoa, ta tuta nana baʼe gaba nana inoqolia ʼinega Yaubada ʼiawanaya ʼavalataʼidi ta tuqatuqadiega isobadi ta iawatuboya 17 ivonaya,

“Ema Kaiwabu Yaubada Tovewaiwai,
oʼa utoatoa tuta lova ʼinega
be wese tuta baʼitagana ʼidia.
Alulukaiwa qiduana ʼiuya,
mana oʼa eu waiwai qiduana ugiveʼifoqeyea
ta niʼa uveʼale ʼabiluvine.
18  m  Tomotau ge ida vetumaqaneu diadi vilea,
ta baʼitagana oʼa au diavilavila niʼa mai.
Ta wese vetalaʼai ana tuta
niʼa mai ʼaliʼaligidi ʼidia.
Ta eu tofewayavo taudi tovesimasimana
adi veʼia aqiaqina ana tuta niʼa mai,
ta oʼa veʼia nana una neidi.
Ta wese eu tomotauyavo
ʼenaʼenaʼidi be goyogoyodi
ta au wawa ana toʼamayabayavo maega
adi veʼia aqiaqina una neidi.
Ta ʼesi bwaʼobwaʼo ana togiveluveifa
edi tuta niʼa mai be una luveawalidi.”
19  n  ʼInega Yaubada ena Vanue Gwalagwalana mahalaya sisiwaʼana yaʼitea, ta gamonaya ena luvine ma dedewagana ana wawa Aki ʼenoʼeno. Ta wese namala ʼwaiʼwaia be, yavalata dududu be, butuna waiwaidi be, mwaniʼiniʼi ta wese ʼwei gomogomodi ta falafaladi kavona dabo iʼifoqe.

Copyright information for `MOX