a15:3ʼIfo 15:1; Same 139:14; 145:17
b15:4Iel 10:6-7; Same 86:9
c15:5ʼIfo 38:21
d15:81Kin 8:10-11; 2Yani 5:13-14; Ais 6:4

Revelation of John 15

ʼEvosi vauvauna mahalaya

ʼInega taha wese ʼebenuavoqana qiduana mahalaya yaʼitea. Yaubada ena tovaleʼewa adi yau seveni yaʼitedi, ta ʼebeveilaqe luveifadi wese adi yau seveni nimadia ikafikafidi. Ta veilaqe diavona iveveʼiteda Yaubada ana diavilavila ana ʼebeluʼovoa weaqina.

ʼInega wese taha yani yaʼitea ana ʼita kavona mwadeʼwa daumwalina kavona gelasi ta wayawayavilana ʼaiwe saesaelina maega. Ta mwadeʼwa nana diʼwenaya qabu itovotovolo, ta baʼe qabu dina taudi yubai luveifana mwadeʼwega ta ena tokwalui be wese ana wawa ana naba niʼa ivewaiwai vaʼinedi. Ta qabu dina nimadia ʼebelaha afi ikafikafidi, ta afi dina Yaubada ʼinega niʼa iʼewedi. a  Ta qabudi Yaubada ena tofewa Mosese ana ʼevosi ta wese Lami nana ana ʼevosi iʼevosiea ivonaya,

“Kaiwabu Yaubada oʼa Tovewaiwai.
Eu viaqayavo qabudi aqiaqi otaqidi
ta wese ʼebenuavoqana.
Ta eu ilivu qabuna aqiaqidi ta tunutunuqidi,
ta wese diʼwe taha taha ululuvinedi.
b  Kaiwabu ye, tomotau qabudi ina ʼamayabeu
ta au wawa ina awatuboya,
mana oʼa au ʼaidega otaqa gwalagwalau.
ʼInega totoa bwaʼobwaʼo qabudi ina mai
ta matauya ina iwaʼodu,
mana eu viaqayavo tunutunuqidi
niʼau ugiveʼifoqeyedi tomotau matadia.”

ʼEbeveilaqe ana yau seveni ifelawebuiedi bwaʼobwaʼoya

c  ʼInega yavevekova ta Yaubada ena Vanue Gwalagwalana mahalaya yaʼitea, ta gamonaya Yaubada ena Sifaufa Gwalagwalana ana wawa Tabenakeli sisiwaʼana yaʼitea. Ta Vanue Gwala nana ʼinega tovaleʼewa iʼifoqe ta ʼebeveilaqe seveni dina imiedi. Ta adi kaleko wadawadaeadi ta ʼwanegalina toitoi. Ta lumalumadia adi ʼivala gadiʼwana goula ʼinega isivivilia. ʼInega ʼivaʼavaʼata foa mayawai dina taha ʼidiega gaeba viaviaqina goula ʼinega adi yau seveni vewilaʼayedi tovaleʼewa seveni dina ʼidia, ta gaeba taha taha gamodia Yaubada Toatoa Vatayana ena diavilavila luveagatunaʼidi. d  Ta Yaubada ena waiwai be ena simatala aqiaqi otaqina ʼauna Vanue Gwalagwalana gamona luveagatunaʼia. Ta ge taha toga ana fata be nalugu gamonaya ana laba tovaleʼewa seveni dina ʼebeveilaqe diavona adi yau wese seveni ina guiwaqa ʼovoidi bwaʼobwaʼo debanaya.

Copyright information for `MOX