Revelation of John 16

Ta Vanue Gwalagwalana ʼinega bona taha qiduana yanoqolia vonavona tovaleʼewa seveni dina ʼidia vonaya, “Ona tauya be Yaubada ena diavilavila ma gaebana adi yau seveni ona guiwaqidi bwaʼobwaʼoya.”

a  ʼInega taha tovaleʼewa nugweta tauya, ta ena gaeba bwaʼobwaʼoya guiwaqia. Ta tomeqabu ihiwaiwaʼodu yubai nana ena tokwalui ʼinaya ta wese ana ʼebeʼinana adi kiaya ʼenoʼeno, e taudina bonu luveifa otaqidi ta yuvayuvaqidi ʼidia ʼifoqe.

b  Ta tovaleʼewa vemagilafuna wese ena gaeba ʼewei ʼinega mwadeʼwaya guiwaqia. ʼInega mwadeʼwa nana qabuna vesulala ana ʼita kavonaya toʼaliga taha sulalina, e ʼinega yani qabudi mayawaidi mwadeʼwaya iʼeluʼaliga.

ʼInega tovaleʼewa vetoina wese ena gaeba ʼewei ta goʼila inoinoqidi be wese salufa ʼidia guiwaqia, ʼinega qabudi wese ivesulala. Baʼe tovaleʼewa nana tauna goʼila ana toluvine, ta bonana yanoqolia, vonaya,

“Yaubada ye, oʼa Gwalagwalau,
oʼa tuta lova ʼinega ta wese
tuta baʼitagana ʼidia utoatoa.
Eu luvine tunutunuqina ʼinega
luvematasabu baʼena uveʼifoqeyea,
mana totoa bwaʼobwaʼo eu tovesimasimanayavo
ta wese eu tomotauyavo iluveʼaligidi
ta sulalidi igiveinoqia.
ʼInega adi veʼia niʼau uneidi
be vonigo sulala ina numa,
ta veʼia nana adi luaqiaqi otaqa.”
c  ʼInega taha bona yanoqolia ʼebeveguba ʼinega vonaya,

“Kaiwabu Yaubada oʼa Tovewaiwai otaqa.
Vonahaqiaqi, eu luvine tunutunuqidi
ta tomotau dina adi luaqiaqi veilaqe nana.”
ʼInega tovaleʼewa vefoana ena gaeba ʼewei ta babaʼau ʼinaya guiwaqia, ta baʼe ʼinega Yaubada babaʼau nana veiwadiwaulia be ana fata tomotau naʼalaidi. d  Ta babaʼau nana ena ʼweaʼweava qiduana ʼinega tomotau ʼalaʼalaidi, ʼinega Yaubada iʼawaluveifea mana tauna ena luvine ʼinega veilaqe diavona iʼifoqe, ta tua ge ida nuagivila be Yaubada ida awatuboya.

10  e  ʼInega tovaleʼewa vefaibina ena gaeba guiwaqia yubai nana mwadeʼwega niʼa ʼifoqe mai ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya, ta ʼinega ena ʼebeluvine qabuna velovelovanea. Ta visiqa nana ʼinega tomotau taudiega meadi iʼeʼuteʼutea, 11 ta bonu diavona be edi yuvaqa qiduana weaqina Yaubada iʼawaluveifea. Ta ge ida nuagivila edi ilivu luveifana ʼinega.

12  f  ʼInega tovaleʼewa vesikisina ena gaeba ʼewei ta goʼila qiduana ana wawa Eufaleti ʼinaya guiwaqia, ta goʼila nana qabuna yafaia. Ta baʼe ʼinega vaina toluvine qiduqiduadi babaʼau ena ʼebeyayaqega adi fata be goʼila nana ina vaukamania. 13 Ta niboana luveluveifadi toidi adi ʼita kavona bwebwe yaʼitedi iʼifoqe mai mwata ʼawanega, be wese yubai nana mwadeʼwega ʼawanega, ta wese tovesimasimana ʼeʼeuʼauʼavina ʼawanega iʼifoqe. 14  g  Baʼe niboana diavona toidi adi fata be yani ʼebenuavoqana ina viaqia. Ta itauya bwaʼobwaʼo ana toluvine qiduqiduadi ʼidia sabi gaba vaʼauqidi, mana nuanuadi taudi maega ina luvetuba ta Kaiwabu Ieisu ina luaviea Yaubada Tovewaiwai ena vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya.

15  h  Ovineneqa! Nawale yaʼa Ieisu egu mai kavona tovanawala ʼedewani, mana mai nana ana tuta ge taha toga dahalamania. ʼInega au kaleko una ʼivaʼavaʼata ta una baʼebaʼe be yaqisa egu mai ana tuta ʼinaya ge una iniyauyau tomotau nuanidia, ta ʼesi au fata be una qaiawa, mana oʼa ge maʼigonegoneu.

16  i  ʼInega niboana luveifadi toi dina toluvineavo qiduqiduadi maega itoa vaʼauta taha diʼwe ʼinaya, ta diʼwe nana Ibeliu bonadiega igabea ana wawa Amagedoni.

17 ʼInega tovaleʼewa ʼebeluʼovoa vesevenina wese ena gaeba ʼewei ta mahala be bwaʼobwaʼo nuanidia guiwaqia. Ta ʼinega bona taha waiwaina galiva kaikaiwabuna Vanue Gwalagwalana gamonega ʼifoqe vonaya, “Niʼa yaviaqa ʼovoia.” 18  j  Ta tuta nana ʼinaya namala namalia be yavalata butuna qiduana dudu, ta wese mwaniʼiniʼi qiduana ʼifoqe, lova ge taha tomotau ida ʼitei ta ida lutonovia baʼe ʼidewani. 19  k  ʼInega ʼabaga qiduana Babiloni ʼetomwea ta ana diʼwe toi iʼifoqe, ta wese ʼabaga taha taha bwaʼobwaʼo debanaya mwaniʼiniʼi nana ena waiwaiega giveluveifedi ʼelubwegebwegedi. Ta ʼabaga qiduana Babiloni ena luveifana Yaubada ge danuafania, e ʼinega ʼoine ma vedina venumea, ta ʼoine nana baʼe Yaubada ena diavilavila qiduana. 20  l  Ta wese bwanabwana qabudi iawala, be bwanaga qabudi ivedumiʼa. 21  m  Ta wese ʼwei falafalana ta gomogomona kavona dabo qiduqiduadi ʼaidega ʼaidega adi vita 50 kilo ʼidewani mahalega iavuta iwebui mai tomotau ʼidia ta iveilaqeyedi. E ʼinega tomotau diavona Yaubada ivona veʼalatea, mana baʼe veilaqe nana luveifa otaqina.

Copyright information for `MOX