Revelation of John 17

ʼAbaga Babiloni kavona vavine taha tokodada

a  Yaubada ena tovaleʼewa seveni dina edi gaebayavo niʼa iguiwaqidi bwaʼobwaʼoya, e ʼinega taha iadi mai ʼiguya ta voneguya, “Umai, katauya taha ʼabaga ena veʼiteu goʼila koya diʼwenaya ʼenoʼeno. Ta ʼabaga nana kavona taha vavine tokodada, ta ena ilivu luveifadi ʼinega luvematasabu nalobea ta ena luvine kana ʼitea. b  Ta bwaʼobwaʼo ana toluvine qiduqiduadi qabudi vavine nana maega ivelamoʼeno kavokavovo. Ta wese totoa bwaʼobwaʼo qabudi ʼidewani ilivu nana iviaqia maega, ta kavona davenumedi ilivu nana ana ʼoine ʼinega ta qabudi ida numa kwavakwava.”

c  ʼInega Yaubada Niboanina luveagatunaʼigu ta tovaleʼewa nana tauyegu diʼwe ʼavaʼava ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya taha vavine yaʼitea taha yubai veifana bweabweala otaqina gwavunaya toabui toatoa. Yubai nana ʼunuʼununa adi yau seveni, ta donana adi yau teni. Ta ʼwafina qabuna ʼinaya wawa ʼwayaʼwayavidi iʼenoʼeno Yaubada ana ʼawaluveifa weaqina. d  Ta vavine nana ana kaleko magilafuna yaʼitea taha qimwaqimwalina ta wese taha bweabweala otaqina, ta ana ʼivala adi ʼita aqiaqi otaqina goula ʼinega be, dabo namanamalidi ta wese bagi kuekuedi ʼidiega. Ta nimanaya taha vedi viaviaqina goula ʼinega kafikafia, ta vedi nana luluveagatunaʼina ilivu bwavubwavudi be wese velamoʼeno kavokavovo ilivuna ʼidiega. Ana kia ʼinaya taha wawa ʼwayaʼwayavina ʼenoʼeno, ta ana alamani ʼwaiʼwaivina, ta ana vona baʼe ʼidewani,

‘Babiloni taha ʼabaga qiduana,

ta ʼabaga nana vivine tokodada inadi

be wese bwaʼobwaʼo ana ilivu luveifana qabudi inadi.”

e  Vavine nana yaʼitea niʼa vekwavakwava veiveifa. Ta ena kwava ʼiuna mana Yaubada ena tomotauyavo taudi lova ivesimasimana Ieisu Valena weaqina sulalidi numea. Ta me egu nuavoqana aqiaqi vavine nana yavevekovea.

f  ʼInega tovaleʼewa nana vetalaʼaiegu vonaya, “Tolaʼai weaqina unuavoqana? Vavine nana ta wese yubai nana ʼunuʼununa adi yau seveni ta donana teni gwavunaya toatoa adi alamani ena givesimatalia ʼiuya. g  Yubai nana tawadega uʼitea e baʼitagana niʼa ʼwaiva, mana niʼa webui vetoa ge ana ʼebeluʼovoamo ʼinaya, ta nawale navanemai naʼifoqe ta natauya ana ʼebeluveawala ʼinaya. Lova Yaubada Yawai ana Buki maduviaqia, ta ʼabiboda kuyavata qabudi ʼivaʼavaʼaidi. Ta tomeqabu adi wawayavo ge daʼenoʼeno buki nana ʼinaya, e taudi ina nuavoqana qiduana yubai nana ena ʼifoqe ʼevivi weaqina, mana lova yubai nana ʼwaiva, ta nawale ina ʼita ʼeviviea.

“Baʼe yani diavona au fata una alamani aqiaqiedi ʼeguma nuau naʼeqaʼu aqiaqiei. Yubai nana ʼunuʼununa seveni dina taudi iveʼebeʼita ʼabaga nana ana bwanagayavo adi yau seveni weaqina, ta vavine nana luviluvinedi. Ta wese bwanaga diavona iveʼebeʼita toluvine qiduqiduadi adi yau seveni weaqina. 10 Ta toluvine seveni dina ʼidiega faibi niʼa ibeʼu, ta vesikisina baʼitagana luviluvine, ta vesevenina nawale ge davaʼifoqe, ta ʼesi tuta goyona naʼifoqe, ta tuta kukusana namo naluvine. 11 Ta yubai nana bweabweala otaqina tauna lova toatoa ta baʼitagana niʼa ʼwaiva, e taunana toluvine veʼeitina. Ta ena ilivu be ena viaqa kavona toluvine seveni dina ʼidewani, ʼinega tauna wese nawale luvine waiwaina nalobea ta Yaubada naluveawalia.

12  h  “Ta donana adi yau teni niʼa uʼitedi e taudi iveʼebeʼita toluvine qiduqiduadi wese adi yau teni weaqidi, ta nawale ge ida vaʼifoqe be edi luvine daveʼale. Taudi nawale venuaʼivina ina lobea edi vetoluvine weaqina, ta tuta kukusana namo kavona auwa ʼaidegana ina luvine yubai nana maega. 13 ʼInega teni dina ina vaʼauta ta edi nuanua ʼaideganega edi waiwai be wese edi ʼabiluvine ina awafelea yubai nana ʼinaya. 14 ʼInega qabudi Yaubada ena Lami ina luaviea. Ta Lami nana ena tomotauyavo maega toluvine dina ta wese yubai nana ina vewaiwai vaʼinedi, mana Lami nana tauna kaiwabuyavo qabudi edi Kaiwabu, ta wese toluvine qiduqiduadi adi Toluvine Qiduana.”

15 ʼInega tovaleʼewa nana wese vonegu vonaya, “Goʼila diavona niʼa uʼitedi tokodada nana ʼidia toatoa, e taudi iveʼebeʼita totoa bwaʼobwaʼo qabudi diʼwe taha taha ʼidia itoatoa, ta wese bona taha taha iveveqaeyedi. 16  i  Ta yubai nana donana teni maega niʼa uʼitedi, ta taudina tokodada nana ina vevoalanea, ta ena kulufa qabuna be wese ana kaleko ina ʼekili ʼovoidi ʼinega maʼigonegonena. Ta wese veiʼona ina ʼainia ta ʼabiboda luluna ina felei ʼaiwea naʼala ʼovoia. 17 Baʼe yani diavona ina ʼifoqe Yaubada ena nuanua ʼinega, mana ena nuanua baʼe aʼuya toluvine teni dina edi nuanua ʼinaya. E ʼinega edi ʼabiluvine iawafelea yubai nana ʼinaya, be yaqisa Yaubada ena nuanua tuta maimai weaqina ana aqiaqi naʼifoqe. 18 Ta vavine nana niʼa uʼitea kavona uda veʼwayoqa, e tauna veveʼebeʼita ʼabaga taha qiduana weaqina, ta ʼabaga nana bwaʼobwaʼo ana toluvineavo qabudi luviluvinedi.”

Copyright information for `MOX