Revelation of John 2

Me Efeso edi leta

a  “Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Efeso ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya:

 • Vale baʼe maimai tauna ʼwadima seveni adi yau kafikafidi ʼataqinega, ta simatala ana ʼebeaʼu goula ʼinega adi yau seveni nuanidiega tautauya, tauna baʼe ena simana ʼimia vonaya,
b  Emi viaqayavo qabudi niʼa yahalamani aqiaqiedi, ta wese emi vetafeʼwa waiwai yaʼa weaqigu me emi gwavubiga niʼa yaʼitedi. Ta emi noga tomotau luveifadi weaqidi yaʼitea, ta wese tomeqabu taudiega igabedi tovaletuyana aqiaqidi niʼa otovodi ʼinega edi uʼava oalamani aqiaqiea. Ta wese me emi bibitaqo fewa vitavitadi ta qiduqiduadi oviaqidi agu wawa weaqina, ta ʼidiega ge oda dawalili.
 • Ta yani ʼaideganamo ge aqiaqina ʼimia yaʼitea, vonigo lova tuta nana oveʼale ovetumaqanegu ʼinega oveyolubegu qiduana, ta ʼesi baʼitagana emi veyoluba ʼiguya niʼau vegoyo.
c  Ta veyoluba nana ona nuaveʼavinia, mana ena vegoyo ʼinega niʼa obeʼu. ʼInega ona nuagivila, ta viaqa diavona omaduviaqidi ona luʼeviviedi. Ta ʼeguma ge ona nuagivila, e ʼinega ena wai be emi simatala ana ʼebeaʼu ena ʼewa yavulea ʼimiega. Ta yahalamania taha wese yani aqiaqina oviaqia, mana Nikoleitani me ena qabuyavo edi ilivu niʼa onogea ʼedewana wese yaʼa ilivu diavona yanogedi.
 • d  ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi. Ta tomeqabu ilivu luveifana ina vewaiwai vaʼinea, e taudi ena awafeledi be Yawai ana ʼAiwe vuaqina ina ʼainia, ta ʼaiwe nana tovotovolo Yaubada ena vaoqa ana wawa Faladaisi ʼinaya.

Me Simulina edi leta

“Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Simulina ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai tauna ʼebeveʼale be ʼebeluʼovoa ʼinega, tauna lova ʼaliga ta niʼa yaʼitoto ʼevivi ta mayawaina toatoa. Tauna baʼe ena simana ʼimia vonaya,
e  Niʼau yahalamania emi toa vitana be wese emi velukwalukwa, ta ʼesi ona nuaveʼavinia omiʼa kaikaiwabumi mana yahalamanimi. Ta wese niʼau yahalamania vonigo vaidi Seitani ena qabuyavo iʼawaʼawa luveifemi. Taudiega igabedi vonigo me Diu, ta taudi gebu, ta ʼesi taudi Seitani ena qabuyavo. 10  f  Omiʼa tuta maimai ʼidia visiqa ona lobea, ta baʼe yani diavona weaqidi ge ona mwaniniva. Nawale vaina ʼimiega Seitani nahaʼuluguyemi vanue ʼebeyoqona ʼinaya. Ta ʼaubena teni ʼidia nasitonovimi vita be visiqa ʼidiega. Ta vita diavona ʼidiega nage ona ʼaliga ʼwaqi, ta tua emi vetumaqana ge ona nogei, ta ʼesi ona tovoloʼiʼita ana laba ʼaliga, be ʼinega yawai vataya ena neimi. 11 
 • g  ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi. Ta tomeqabu ilivu luveifana ina vewaiwai vaʼinea, e taudi ge wese ʼaliga vemagilafuna nagiveluveifedi.

Me Feligamo edi leta

12 “Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Feligamo ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai tauna me ena kefata ala lualuana ʼinega, tauna baʼe ena simana ʼimia vonaya,
13 Niʼau yahalamania omiʼa otoatoa taha ʼabaga Seitani ena ʼebeluvine gamonaya. Ta ʼabaga nana ʼinaya lova taha agu tosimana aqiaqi ana wawa Anitifasa toluveifadi iluveʼaligia. Ta omoʼe tuta nana ʼinaya omiʼa emi vetumaqana ʼiguya ge oda vegeqea, ta ʼesi nawale okafiʼiʼihia. 14 
 • h  Ta ʼesi emi ilivu vaina weaqidi ge eda qaiawa, mana Balami ena veʼitayavo nawale okafikafidi. Lova ena veʼitayavo Balakia ʼabibodedi, ʼinega me Isileli ilivu luveifana veʼitedi be ʼabwaga vevegubana tokwalui ʼidia taudiega iʼainia be wese ivelamoʼeno kavokavovo, e baʼe ilivu diavona ʼinega ibeʼu.
15 Ta wese ʼidewani vaina emi ʼekalesia gamonega Nikoleitani me ena qabuyavo edi veʼita luveifana iʼabiʼabibodedi. 16 ʼInega nuanuagu baʼitagana ilivu diavona ʼidiega ina nuagivila. Ta ʼeguma gebu, ʼinega lukwayavonega ena wai be kefata nana ʼawaguyega ʼifoʼifoqe ʼinega ena luaviedi. 17 
 • i  ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi. Ta aiqabu Seitani ivewaiwai vaʼinea, e taudi ʼabwaga ʼwaiʼwaivina ana wawa mana ena neidi. Ta wese dabo wadawadaeadi ena neidi, ta dabo diavona ʼidia wawa vauvauna ena ʼwayavia. Ta dabo nana ana toʼewa dimo wawa nana ina alamania.

Me Tiatila edi leta

18  j  “Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Tiatila ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai Yaubada Natuna ʼinega, tauna matana adi ʼita kavona ʼaiwe saesaelina ta wese ʼaqena kavona kainumu ʼayeʼayea ʼidewani.
19 Tauna baʼe ena simana ʼimia vonaya, Emi viaqayavo niʼau yahalamanidi be, emi veyoluba be, emi vetumaqana be, emi fewa ta wese emi bibitaqo. Ta yahalamania baʼitagana emi viaqayavo aqiaqi otaqidi, ge ʼidewani lova. 20 
 • k  Ta ʼesi ge eda qaiawa taha yani weaqina, mana vavine Iesibeli ena vona oʼawahaqiaqiea vonigo tauna Yaubada ana tosimana taha. Ta tauna gebu, mana vavine nana egu tofewayavo lihidi ilugu ilivu luveifadi ʼinaya ʼidewani velamoʼeno kavokavovo ta wese ʼabwaga vevegubana tokwalui ʼidia ʼinega veveʼainidi.
21 Ta vavine nana ena tuta niʼa yaneia ena nuagivila weaqina, ta tua ge nuana velamoʼeno ilivuna nanogei. 22 ʼInega yaʼa vavine nana ena aʼuya vihiqa luveifa otaqina ana ʼivi ʼinaya, be tomeqabu tauna maega luabu ilivuna ina viaqia e visiqa qiduana ina lobea. E baʼe ʼidewani ena viaqia ʼeguma edi ilivu luveifadi ʼidiega ge ida nuagivila. 23  l  Ta wese ana toʼabibodayavo ena luveʼaligidi be ʼinega ʼekalesia qabudi ina alamanigu yaʼa tomotau qabudi edi nuanua qabuna giwalidia yahalahalamania. Ta wese qabumi ʼimia ena veʼiemi emi ilivuyavo adi ʼetofwafwa ʼidiega. 24 
 • Ta me Tiatila aiqabu omiʼa baʼe ilivu diavona ge oda viaviaqidi be wese Seitani ena veʼitayavo ʼwaiʼwaividi ge oda alamanidi, e omiʼa ge wese ami ʼavaʼavala vitana ena luvetomanei.
25  m  Ta ʼesi omiʼa emi ilivu aqiaqidi ona kafiʼiʼihidi ana laba ena ʼevivi mai. 26 
 • n  Ta wese taha toga Seitani navewaiwai vaʼinea be egu nuanua naviaqia ana laba tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya, e tomotau nana ʼabiluvine be waiwai ena neia bwaʼobwaʼo ana diʼwe qabuna ʼidia.
27 Buki Nugwenugweina vonaya, ‘Tauna tomotau qabudi naluvinedi kewala viaviaqina kainumu ʼinega, ta naʼaufisalidi kavona ʼulena ʼidewani.’ 28 
 • o  Ta yaʼa wese ʼidewani ʼabiluvine niʼa yaʼewea Tamagu ʼinega, e ʼinegana agu fata be tomotau nana ʼawaʼawai ana ʼubwana ena neia.
29 
 • ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi.
Copyright information for `MOX