Revelation of John 20

Yaʼwala tausani (1,000) weaqina

a  Ta ʼinega Yaubada ena tovaleʼewa wese taha yaʼitea mahalega webui mai. Ta nimanaya vetoa kuena ge ana ʼebeluʼovoamo ana wawa Abisi ana kihi ta wese seni taha vitana kafikafidi. b  ʼInega tovaleʼewa nana mwata qiduana ta bweabwealina kafia ta yoqonia, ta ʼidewani natoa yaʼwala tausani (1,000) ʼidia. Ta mwata nana tauna mwata nugwenugweina, ta wese ana wawayavo igabea Diabolo ta wese Seitani. ʼInega tovaleʼewa nana ena seni ʼinega Seitani yoqonia ta felawebuiea vetoa nana ʼinaya, ta ʼawana lokea. ʼInega wese Yaubada ana ʼebeʼinana aʼuya ʼawanaya, be yaqisa Seitani ge ana fata naʼifoqe be tomotau nauʼava ʼeviviedi yaʼwala tausani (1,000) ʼidia. Ta yaʼwala diavona ina gumwala, ʼinega ina liʼamia be yavuyavuina natoatoa tuta kukusana namo weaqina.

c  Ta wese galiva kaikaiwabudi yaʼitedi, ta galiva diavona ʼidia tomotau itoatoa taudi ʼabiluvine niʼa iʼewea sabi luvine. Ta baʼe tomotau diavona taudi niboana, mana lova Ieisu Valena ana simana weaqina magadi idaʼea ta iʼaliga. Vonahaqiaqi, edi ʼaliga ʼiuna mana taudi lova ge ida iwaʼodu yubai veifana ʼinaya, nage ena tokwalui ʼinaya. Ta wese ge nuadi yubai nana ena naba adi kiaya nage nimadia ida aʼuya. Ta ʼaligega iyaʼitoto ʼevivi, ʼinega Keliso maega iluvine yaʼwala tausani dina (1,000) ʼidia. Lova ge taha toga dayaʼitoto ʼevivi ʼaligega, ta baʼe tomotau diavona edi yaʼitoto nana veʼitayea yaʼitoto ʼevivi nugwenugweina toʼaliga qabudi ʼidiega, mana toʼaliga qabudi ge ida yaʼitoto ʼevivi ana laba yaʼwala tausani (1,000) nagumwala. d  Vonahaqiaqi, Yaubada ena tomotauyavo vaina ina yaʼitoto ʼevivi yaʼitoto nugwenugweina ʼinaya. E taudi luaqiaqiedi be ina qaiawa qiduana, mana ge ana fata be ina veilaqe ʼaliga vemagilafuna ʼinaya. Ta ʼesi ina fewa toveguba ʼidewani Yaubada be Keliso weaqidi, ta ʼinega Keliso nana maega ina luvine yaʼwala tausani (1,000) gamonaya.

Seitani ana luvematasabu vataya

Yaʼwala tausani dina (1,000) ina gumwala, e ʼinega Yaubada Seitani nahawafelei ta naliʼami naʼifoqe vetoa ge ena ʼebeluʼovoamo Abisi ʼinega. e  Naʼifoqe natauya bwaʼobwaʼo ana diʼwe taha taha ʼidia, ta diʼwe diavona adi wawa Gogi ta Magogi. Ta tomotau qabudi itoatoa diʼwe diavona ʼidia nauʼavedi ʼinega nagaba vaʼauqidi vedavi weaqina. Ta toluavia diavona avo ʼwayoqidi, mana adi yau kavona gelasa balabalaya. f  ʼInega mataguya me edi gagasa itautauya bwaʼobwaʼo qabuna ʼidia, ta ʼinega iʼifoqe Yaubada ena ʼabaga veyolubea qiduana ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya ena tomotauyavo niʼa ivaʼauta itoatoa, ta itovolo vivilidi. Ta ʼesi ʼaiwe ʼalaʼalaina mahalega ʼavalataʼia webui ta Seitani me ena qabuyavo luveawalidi. 10  g  Ta Yaubada ena tomotauyavo adi touʼava tauna Diabolo nana wese ifelawebuiea lavu ʼalaʼalaina ʼinaya, ta ena ʼalata dabo ʼweaʼweavidi salofa ʼidiega. Ta lavu nana ʼinaya enavo niʼa imadufelawebuiedi ʼidewani yubai nana mwadeʼwega vanemai ta wese ena tovesimasimana ʼeʼeuʼauʼavina maega. Ta lavu nana gamonaya toi dina visiqa ina lobea tuta vataya ʼinaya.

Yaubada ena luvine ʼebeluʼovoa

11 ʼInega galiva kaikaiwabuna gegoyo ta wadawadaeana yaʼitea, ta galiva nana ana totoa wese yaʼitea. ʼInega bwaʼobwaʼo be wese mahala idena totoa galiva nana ʼinega, ta ge taha edi ʼebeoukwaivamo, ʼinega iʼeluawala. 12  h  ʼInega wese toʼaliga qabudi yaʼitedi, taudi adi wawa ʼenaʼenaʼidi ta wese taudi adi wawa goyogoyodi, ta itovotovolo galiva nana matanaya, ta ʼinega galiva ana totoa buki tanaidi. ʼInega taha wese buki tanaia, e baʼe buki nana Yawai ana Buki. Ta buki diavona madutanaidi gamodia toʼaliga diavona edi ilivuyavo ʼwayaʼwayavina ʼenoʼeno, ta ilivu diavona ʼidiega adi luvine iʼewea. 13  i  Ta tomeqabu lova iʼaliga mwadeʼwaya qabudi iʼifoqe mai, mana mwadeʼwa nana ge ana fata nakafidi. Ta wese ʼaliga be debaʼunu ge wese adi fata be toʼaliga diavona ina kafiʼiʼihidi. ʼInega qabudi itovolo Yaubada matanaya ta adi luvine ilobea edi ilivu adi ʼetofwafwa ʼinega. 14 ʼInega ʼaliga be debaʼunu wese ifelawebuiedi lavu ʼalaʼalai nana ʼinaya. Ta baʼe lavu nana tauna ʼaliga vemagilafuna. 15 Ta tomeqabu adi wawa ge ana ʼwayavimo Yawai ana Buki gamonaya taudi wese ifelawebuiedi lavu ʼalaʼalaina ʼinaya.

Copyright information for `MOX