a21:1Ais 65:17; 2Fit 3:13
b21:2Ais 52:1; 61:10; Ibe 11:10; 12:22; Ve 3:12
c21:3Luvi 26:11-12; Isi 37:27; Sek 2:10; 2Kol 6:16
d21:4Ais 35:10; 65:19; Ve 7:17
f21:6Ais 55:1; Iel 2:13; Ion 7:37; Ve 1:8,17; 22:17
g21:72Sam 7:14; 1Yani 17:13; Same 89:26-27
i21:10Isi 40:2
j21:11Ais 60:1-2,19
k21:12-13Isi 48:30-35
l21:15Isi 40:3; Ve 11:1
m21:18-21Ais 54:11-12
o21:23Ais 60:19-20; Ve 22:5
p21:24Ais 60:3,5
q21:25Ais 60:11
r21:27Ais 52:1; Isi 44:9; 1Kol 6:9-10

Revelation of John 21

Mahala be bwaʼobwaʼo vauvaudi

a  ʼInega mahala vauvauna be bwaʼobwaʼo vauvauna yaʼitedi mana mahala be bwaʼobwaʼo nugwenugweidi niʼau iawala, ta wese mwadeʼwa ʼidewani niʼa awala. b  ʼInega ʼabaga gwalagwalana yaʼitea, tauna Ielusalema vauvauna mahalega webuwebui mai Yaubada ʼinega. Ta niʼau vevevaiqavuna kavona tovaqi mevavinena davaiqavu ta moqanena maega ina velobaloba. c  Ta galiva kaikaiwabuna ʼinega taha bona qiduana yanoqolia vonaya, “Baʼitagana Yaubada ena ʼabaga niʼa ʼifoqe ena tomotauyavo ʼidia. Ta tauna tomotau diavona maega ina toatoa, ta taudina ena tomotauyavo, ta tauna edi Yaubada. d  Be ʼinega mataeludi naluyaʼwaia, mana gebu wese ʼaliga nage visiqa nage dou ʼidia naʼifoqe, mana toa nugwenugweina niʼau awala.”

e  ʼInega galiva kaikaiwabuna ana totoa vonaya, “Yani qabudi ena giveʼevaunidi!” Ta wese vonaya, “Vona baʼena una ʼwayavidi, mana ma adi vetumaqana ta wese vonahaqiaqi.” f  Ta wese vonegu vonaya, “Yaʼa egu nuanuayavo qabudi niʼa yaviaqa ʼovoidi. Yaʼa Alofa be Omega, yani qabuna edi ʼebeveʼale be edi ʼebeluʼovoa. Ta togama magana luayahaya yawai goʼilina ena nei kavovoya be nanuma salufa ʼinega. g  Ta togama Seitani vewaiwai vaʼinea baʼe yani diavona naʼewedi ʼiguyega, ta tauna naʼawatamanegu ta yaʼa ena ʼawanatunea. h  Ta ʼesi tomwaniniva be, tomeqabu niʼa iluaʼu agu vetumaqana be, tokodada be, toluveʼaliga be, tovelamoʼeno kavokavovo be, tobalavu ta wese tokwakwaia be, taudi tokwalui ʼidia ihiwaiwaʼodu ta wese touʼava, e baʼe qabu diavona edi ʼebetoa lavu ʼalaʼalaina, ta lavu nana dabo salofa ʼweaʼweavidi ʼinega ʼalaʼalata. E omoʼe ʼaliga nana tauna ʼaliga vemagilafuna.”

Ielusalema vauvauna

ʼInega Yaubada ena tovaleʼewa adi yau seveni lova ʼebeveilaqe ma gaebadi wese adi yau seveni iguiwaqidi bwaʼobwaʼoya ʼidiega taha iadi mai ʼiguya vonaya, “Umai katauya, Lami nana ana gabuinoqa ena veʼiteu.”

10  i  ʼInega Niboana Gwalagwalana ena waiwai luveagatunaʼigu ta tovaleʼewa nana ʼebeʼewegu tauyegu taha bwanaga qiduana ta kuena debanaya, ta ʼabaga simasimatalina veʼitegu, tauna Ielusalema mahalega webuwebui mai Yaubada ʼinega. 11  j  Yaubada ena simatala kaikaiwabuna ʼabaga nana guvesimatalia, ta ana ʼita kavona dabo kaikaiwabuna namanamalina ana wawa yasifa, ta vevegili ʼwanaʼwana ʼedewani gelasi. 12  k  Ta ʼabaga nana niʼa ʼaliʼalina dabo ʼinega, ta ʼali nana qiduana ta kuena ta ana ʼawayavo adi yau tuwelo, ta Yaubada ena tovaleʼewa wese adi yau tuwelo ʼawa diavona iʼitaʼitamakidi. Ta wese me Isileli edi gade adi yau tuwelo adi wawayavo ʼwayaʼwayavidi ʼenoʼeno ʼawa taha taha ʼidia. 13 ʼAbaga nana ana ʼawayavo toidi diʼwe ʼaidega ʼaidega ʼidia. ʼInega babaʼau ena ʼebeyayaqega ʼawa toi be, babaʼau ena ʼebewebuiega ʼawa toi be, bolimanega ʼawa toi ta wese yalasiega ʼawa toidi iʼenoʼeno. 14 Ta ʼabaga nana ana ʼali ena ʼebevewaiwai dabo qiduqiduadi adi yau tuwelo vevetovolodi itovotovolo, ta dabo diavona ʼidia Lami nana ena tovaletuyana adi yau tuwelo adi wawayavo ʼwayaʼwayavidi ʼenoʼeno.

15  l  Tovaleʼewa nana nawale maega aveveqae, ta ʼebeʼetoliva viaviaqina goula ʼinega nimanaya kafikafia, be ʼinega ʼabaga nana be, ana ʼawayavo ta wese ana ʼali naʼetolivedi. 16 Ta tutana ʼabaga nana ʼetolivea ʼinega ʼitea ena vekue be, ena vane ta wese ana baba adi ʼetoliva lelelea, ta ʼetoliva diavona tutausani tuanidedi kilomita (2,200) ʼidewani. 17 ʼInega tovaleʼewa nana wese ʼabaga nana ana ʼali ʼetolivea, ta ana bado 65 mita ʼedewana. Ta tovaleʼewa nana tomotau edi saʼwa ʼinega ʼali nana saʼwea.

18  m  ʼAbaga nana ana ʼali iviaqia dabo kaikaiwabuna ana wawa yasifa ʼidiega, ta ʼali nana gamonaya viaviaqina goula daisina ʼinega, ta namanamalina kavona gelasi ʼidewana. 19 Ta ʼali nana iveʼivalia mali dabo be mali dabo kaikaiwabudi ʼidiega. Ta baʼe dabo diavona ma adi wawayavo adi ʼita ʼinega, ta wawa diavona baʼe ʼidewani: Taha dabo ana wawa yasifa be, vemagilafuna safaia be, vetoina agate be, vefoana emelodi be, 20 vefaibina onikisi be, vesikisina kanelieni be, vesevenina kilisoliti be, veʼeitina belio be, venainina tofasi be, vetenina kilisofasi be, velevenina diasenita ta wese vetuwelona ana wawa ametisi. 21 Ta ʼawa diavona adi yau tuwelo viaviaqidi felo
21:21Felo: Dimudimu bonadiega igabea ana wawa“perl”. Baʼe felo nana kana lobea sumwaʼwa aqila gamonaya, ana ʼita kavona dabo gomogomona, wadawadaeana ta namanamalina. Baʼe felo nana ana maisa qiduana, ta tomotau ivefewea edi ʼivala weaqina, kavona bagi nage adi nili ʼidewani.
ʼinega. Ta ʼawa ʼaidegana wese felo ʼaidegana ʼinega niʼa iviaqia. Vonahaqiaqi, felo ʼaidega ʼaidega ʼenaʼenaʼidi. Ta ʼabaga nana ana ʼeda qiduana qabuna goula daisina vevegili ʼwanaʼwana ʼedewani gelasi.

22 Ta ge taha Vanue Gwalagwalana eda ʼitei ʼabaga nana gamonaya, mana Kaiwabu Yaubada Tovewaiwai be Lami nana taudi ʼabaga nana ana Vanue Gwalagwalana. 23  o  Babaʼau be waiʼena ge daluaqiaqiedi be ʼabaga nana ina guvesimatali, mana Yaubada ena simatala kaikaiwabuna niʼa guguvesimatalia, ta wese Lami nana veʼebesimatala ʼabaga nana ʼinaya. 24  p  Ta simatala nana ʼinega totoa bwaʼobwaʼo ina toatoa, be bwaʼobwaʼo ana toluvine qiduqiduadi edi kaikaiwabuyavo ina miedi ʼabaga nana ʼinaya. 25  q  Ta ʼabaga nana ana ʼawayavo tuta qabuna sisiwaʼa vatayana, mana ge taha velovelovana daʼenoʼeno ʼinaya. 26 Ta totoa bwaʼobwaʼo qabudi edi kulufa adi ʼita aqiaqi otaqina ta wese edi kaikaiwabuyavo ina miedi ʼabaga nana gamonaya. 27  r  Ta ge taha yani luveifana ana fata nalugu ʼabaga nana ʼinaya. Ta wese ge taha toveilivu veifa nage toʼeuʼauʼava adi fata be ina lugu. Ta ʼesi tomeqabu taudi adi wawayavo ʼwayaʼwayavidi niʼa ʼenoʼeno Lami nana ena Buki gamonaya Yawai vataya weaqina, e taudi adi ʼaidega ina lugu ʼabaga nana ʼinaya.

Copyright information for `MOX