a22:1Isi 47:1
b22:2Isi 47:12; Nug 2:9; Sek 14:8; Ioe 3:18
d22:5Dan 7:18,27; Ve 5:10; 20:6; 21:23,25
h22:11Dan 12:10
i22:12Ais 40:10; Iel 17:10; Ve 2:23
j22:13Ais 44:6; Ve 1:8,17; 21:6
k22:14Nug 2:9; 3:22
l22:16Naba 24:17; Ais 11:1,10; Lom 1:3; Ve 2:28; 5:5
m22:17Ais 55:1; Ve 21:6
n22:18-19Luve 4:2; 12:32

Revelation of John 22

Goʼila be wese ʼaiwe mayawaidi

a  Ta ʼinega tovaleʼewa nana veʼitegu yawai ana goʼila, ta goʼila nana vevegili ʼwanaʼwana, ta inoinoqa Yaubada be Lami nana adi galiva kaikaiwabuna ʼinega, b  ta Ielusalema vauvauna ana ʼeda nuaninega inoqa tauya. Ta goʼila nana nanavinavo ʼidia yawai ana ʼaiweavo itovotovolo. Ta ʼaiwe diavona vuaqa taha taha ivuavuaqedi tuta ana yau tuwelo ʼidia yaʼwala ʼaidegana gamonaya, mana waiʼena ʼaidega ʼaidega ʼidia ivuavuaqa. Ta ʼaiwe nana ʼwaena tomotau qabudi bwaʼobwaʼoya edi mulamula, tauna ʼinega iveveaqiaqi.

Ta vonahaqiaqi, ge taha yani luveifana naʼenoʼeno ʼabaga nana ʼinaya, mana Yaubada ena luvine ʼinega niʼa iawala. Ta Yaubada be Lami nana adi galiva kaikaiwabuna ʼabaga nana ʼinaya naʼenoʼeno, ta Yaubada ena tofewayavo ina iwaʼodu ʼinaya. c  Be wese ʼiawana ina ʼitei ta tauna ana wawa ʼwayaʼwayavina naʼenoʼeno adi kiaya. d  Ge taha tuta wese velovelovana naʼifoqe, ta baʼe ʼinega babaʼau be odamu ge daluaqiaqiedi ʼabaga nana ʼinaya, mana Kaiwabu Yaubada tauna edi simatala, ta maega ina luvine tuta vataya ʼinaya.

Ieisu ena mai

e  ʼInega tovaleʼewa nana vonegu vonaya, “Baʼe vona diavona vonahaqiaqi ta wese ada fata kana vetumaqanedi. Eda Kaiwabu Yaubada ena tovesimasimanayavo Niboanina neidi, ta ena tovaleʼewa vetunei mai ena tofewayavo ʼidia sabi veʼitadi tolaʼai nawale naʼifoqe.”

f  Ta Ieisu vonaya, “Onoqoli, tuta goyona ena wai. Ta tomeqabu egu vona baʼe Buki nana ʼinaya tuta baʼitagana be wese tuta maimai weaqina ivematamatayagedi luaqiaqiedi be ina qaiawa.”

g  Yaʼa Ioni baʼe yani diavona yanoqolidi ta yaʼitedi. Ta yani qabuna edi ʼifoqe ʼabibodanaya yagivelukabwebwe tovaleʼewa nana ʼaqenaya sabi iwaʼodu, mana yani diavona niʼa veʼitegu. Ta vonegu vonaya, “Ge una iwaʼodu ʼiguya, mana yaʼa wese Yaubada ena tofewa kavona oʼa be tovesimasimana ta wese baʼe Buki nana ana tomatayagayavo ʼidewani. ʼInega luaqiaqieu be Yaubada ʼinaya una iwaʼodu.” 10 Ta wese voneguya, “Yaubada ena vonayavo baʼe Buki nana ʼinaya tolaʼai nawale naʼifoqe bwaʼobwaʼoya be mahalaya weaqina ge una aʼukwaivedi tomotau ʼidiega, mana vona diavona adi aqiaqi ana tuta niʼa vadiʼwediʼwea. 11  h  Ta tomeqabu baʼitagana ilivu luveifadi iviaviaqidi, e taudi wese tuta qabuna luveifa nana ina viaviaqia, ta tomeqabu edi ilivu bwavubwavudi baʼitagana iviaviaqidi, e taudi wese tuta qabuna ilivu nana ina viaviaqidi. Ta ʼesi tomeqabu baʼitagana ilivu aqiaqidi iviaviaqidi, e taudi wese tuta qabuna ilivu aqiaqidi ina viaviaqidi, ta aiqabu edi ilivu vunavunaqidi, e taudi wese tuta qabuna edi ilivu vunavunaqina ina viaviaqidi.”

12  i  ʼInega Ieisu vonaya, “Nawale ena wai, be ʼinega tomotau adi veʼia ena neidi edi ilivu adi ʼetofwafwa ʼinega, 13  j  mana yaʼa Alofa be Omega, ta wese yaʼa yani qabuna ana ʼebeveʼale ta ana ʼebeluʼovoa.

14  k  “Ta tomeqabu adi kaleko kuekuena niʼa iluʼutudi ta ivevauvau otaqa ina qaiawa, mana adi luaqiaqi be yawai ʼaiwena vuaqina ina ʼainia ta wese luaqiaqiedi be ʼabaga nana ana ʼawayavo ʼidiega ina lugu. 15 Ta ʼabaga nana gwavunaya taudi toveilivu veifa ina toatoa ʼidewani tobalavu be, tokwakwaia be, tovelamoʼeno kavokavovo be, toluveʼaliga, be tokwalui adi toiwaʼodu ta wese taudi iuʼauʼava edi vona ʼinega be wese edi viaqa ʼinega.

16  l  “Yaʼa Ieisu, egu tovaleʼewa niʼau yavetunei baʼe yani diavona sabi simanedi ʼiuya, ta ʼinega oʼa una simanedi ʼekalesia ʼidia. Yaʼa kini Deibida ena gadeyega ta yaʼa wese ʼawaʼawai ana ʼubwana.”

17  m  ʼInega Niboana Gwalagwalana ta Lami nana ana gabuinoqa ivonaya, “Umai!” Be wese tomeqabu baʼe vona nana inoqolia luaqiaqiedi be ina vonaya, “Umai!” Ta tomeqabu magadi yafaia ina mai, mana yawai goʼilina ina ʼewa kavovoi be ina numa.

18  n  Ta tomeqabu baʼe Buki nana ena vona niʼa onoqolia tolaʼai nawale naʼifoqe bwaʼobwaʼoya be, mahalaya ta wese tomotau ʼidia e baʼe egu vematamagilafu waiwaina ʼimia. Vona diavona ʼwayaʼwayavidi baʼe Buki nana gamonaya iʼenoʼeno gebu wese taumi emi nuanua ʼinega ona luvetomanedi, fole visiqa dina Buki baʼe gamonaya simanedi, nawale Yaubada wese naluvefofoya ʼimia. 19 Ta wese ge taha toga vona taha baʼe Buki nana gamonega naʼewa yavuledi, fole Yaubada wese tomotau nana ana ʼiwavo yawai ana ʼaiwe ʼinega naʼewa yavulea. Ta wese ena ʼebetoa ʼabaga gwalagwalana gamonaya be yani qabudi aqiaqidi Buki baʼe niʼa simanedi nawale ʼinega naʼewa yavuledi.

20  o  Ieisu baʼe vona diavona niʼa simana ʼifoqeyedi ta ʼawahaqiaqiedi, ta tauna vonaya, “ʼAo, tuta goyona ena wai!” Vonahaqiaqi ema nuanua ʼedewana. Kaiwabu Ieisu, umai!

21 Eda Kaiwabu Ieisu ena veyoluba Yaubada ena tomotauyavo ʼimia.

Copyright information for `MOX