b4:2Ais 6:1
c4:3Isi 1:28
e4:5Isi 1:13; Sek 4:2; Ve 1:4; 8:5; 11:19; 16:18
f4:6Isi 1:5-10,22; 10:14
g4:8Ais 6:2,3; Isi 1:18; 10:12

Revelation of John 4

Awatubo mahalaya

a  Kaiwabu ena vona ʼiguya gumwala, ʼinega taha ʼawa waʼawaʼana yaʼitea, ta omoʼe ʼawa nana mahala ana ʼebelugu. Ta bona nana yanoqola ʼeviviea ana noqola kavona bea butuna danununuqa ta vonegu vonaya, “Uʼwatovu mai ʼiguya ta tolaʼai nawale naʼifoqe tuta maimai ʼidia ena veʼiteu.” b  Baʼe tuta nana ʼinaya Yaubada Niboanina ena waiwai yalutonovia ʼifoqe mai ʼiguya luveagatunaʼigu, ʼinega mahalaya taha galiva kaikaiwabuna yaʼitea, ta ʼinaya taha tomotau toabui toatoa. c  Ta ana ʼita kavona dabo kaikaiwabudi adi wawa yasifa be kanelieni, ta ana galiva kaikaiwabuna siaebadi simasimatalina sivivilia, ta ana simatala namanamalina kavona dabo kaikaiwabuna ana wawa emelodi ʼidewani. d  Ta wese galiva kaikaiwabudi adi yau 24 itoa vivilia. Ta galiva diavona ʼidia kaiwabu adi yau wese 24 itoatoa, ma adi kaleko wadawadaeadi ta debadi ana biatuli namanamalidi goula ʼinega. e  Ta tomotau nana ana ʼita kavona dabo namanamalidi ana galiva ʼinega namala ʼwaiʼwaia ta yavalata butuna ʼifoʼifoqe. Ta galiva nana ʼiawanaya odamu seveni isaesaela, e taudi iveʼebeʼita Yaubada Niboanina adi yau seveni weaqidi. f  Ta wese ana galiva kaikaiwabuna ʼiawanaya taha yani ana ʼita ʼidewana mwadeʼwa daumwalina yaʼitea, ta ana ʼita kavona gelasi ʼayeʼayea. Ta galiva nana diʼwenaya yani ʼivaʼavaʼaidi mayawaidi adi yau foa itovolo vivilia, ta duʼudi qabuna ma matadi.

Ta ʼivaʼavaʼata diavona adi ʼita baʼe ʼidewani: Taha ana ʼita ʼidewani laioni, ta taha ʼidewani bulumakau, ta wese taha ʼiawana ana ʼita kavona tomotau, ta vefoana kavona magisubu dayewayewa. g  Baʼe foadina ʼaidega ʼaidega fafedi ana yau sikisi, ta fafe diavona ʼidia mata ʼeala debanaya ta wese ʼayanaya. Ta ʼaubena be wese velovelovana ʼaidega ʼaidega ʼidia ge ida luaʼu ʼevosi, ta adi ʼevosi baʼe ʼidewani:

“Eda Kaiwabu Yaubada Tovewaiwai tauna

Gwala, Gwala, Gwala.

Tauna tuta lova, be baʼitagana,

ta wese tuta maimai ʼidia toatoa.”

Toatoa Vatayana ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya toabui, ta tuta qabuna ʼivaʼavaʼata diavona baʼe ʼevosi nana ʼinega awatubo be ʼamayaba ta wese lukaiwa ineineia. 10  h  Ta tuta nana ʼivaʼavaʼata diavona iʼevoʼevosi ʼinega kaiwabu diavona 24 igivelukabwebwe, ta Toatoa Vatayana ana galiva kaikaiwabuna ʼiawanaya iawahawatuboya. Ta debadi adi biatuliavo namanamalidi iaʼuwebuiedi galiva kaikaiwabuna ʼiawanaya, ta ivonaya,

11 “Oʼa ema Kaiwabu ta ema Yaubada
luaqiaqiema be ana awatubou
ta ana ʼamayabeu,
mana oʼa eu waiwaiega
ta wese eu nuenuega kuyavata
qabuna uʼivaʼavaʼaidi iʼifoqe,
ʼinega baʼitagana nawale itoatoa.”
Copyright information for `MOX