a8:3Ve 5:8; ʼIfo 30:1-3
b8:5Luvi 16:12; ʼIfo 19:16-19; Ve 11:19; 16:18
c8:7Isi 38:22; Ioe 2:30; ʼIfo 9:23-26
d8:11Iel 9:15
e8:12Isi 32:7; Ve 6:12-13

Revelation of John 8

Bwedi vesevenina weaqina

Ta tuta nana Lami nana bwedi vesevenina ʼewa yavulea, ʼinega yani qabudi mahalaya ʼelovedi ta igenuʼwana, ta tufwana tuta ʼalakuena kavona 30 miniti ʼidewani ge taha veqae nage giveketala butuna daʼifoqe. ʼInega Yaubada ena tovaleʼewayavo adi yau seveni yaʼitedi, taudi ʼiawanaya itovotovolo, ta Yaubada bea adi yau seveni neidi.

a  ʼInega taha wese tovaleʼewa ʼifoqe mai tovotovolo ʼebeveguba diʼwenaya, ta tauna taha gaeba viaviaqina goula ʼinega kafikafia. ʼInega taha toga dedeʼwa qiduana neia sabi veguba ʼebeveguba nana viaviaqina goula ʼinega galiva nana ʼiawanaya. Ta baʼe dedeʼwa nana Yaubada ena tomotauyavo edi venoqi maega vevegubayea ʼebeveguba nana ʼinaya. ʼInega dedeʼwa nana ʼauna be wese Yaubada ena tomotauyavo edi venoqi tovaleʼewa nana nimanega vanevane Yaubada ʼiawanaya. b  ʼInega tovaleʼewa nana ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼebeveguba nana ʼinega ʼewei ta gaeba nana luveagatunaʼia, ta ʼabibodanaya felawebuiea bwaʼobwaʼoya. ʼInega yavalata be, namala be wese mwaniʼiniʼi ʼifoqe, ta butudi nunuqa qiduana.

Yaubada ena tovaleʼewayavo bea imuʼedi

ʼInega Yaubada ena tovaleʼewayavo seveni dina iʼivaʼavaʼata edi beayavo sabi muʼedi.

c  ʼInega taha iadi ena bea muʼea, e ʼinega ʼwei kavona dabo gomogomona ta wese ʼaiwe ʼalaʼalaina sulala maega wayawayavilana iavuta webui bwaʼobwaʼoya. Ta bwaʼobwaʼo ena diʼwe toi ʼenoʼeno, ta diʼwe taha toi dina ʼidiega ʼalaʼovoia, ta wese ʼaiwe qabudi taha diʼwe ʼinaya ʼalaʼovoia, ta ʼesi libi bwaʼobwaʼo diʼwe qabuna ʼidia ʼalaʼovoia.

ʼInega tovaleʼewa vemagilafuna wese ena bea muʼea. Ta tuta nana muʼea ʼinega taha yani ana ʼita kavona bwanaga qiduana ʼalaʼalaina ʼifoqe ta buini webui mwadeʼwaya. Ta mwadeʼwa ena diʼwe toi ʼenoʼeno, ta diʼwe taha ʼidiega vesulala. Ta baʼe diʼwe nana gamonaya yani qabuna mayawaidi iʼaliga, ta wese waga qabudi debanega ivivihila iawala.

10 ʼInega tovaleʼewa vetoina wese ena bea muʼea, ʼinega taha ʼwadima gegoyo ena ʼalata kavona odamu mahalega ʼavalataʼi webui goʼila be salufa ʼidia. Bwaʼobwaʼo ena diʼwe toi ʼenoʼeno, ta diʼwe taha ʼidiega ʼwadima nana webui mai goʼila be salufa ʼidia. 11  d  ʼWadima nana ana wawa Badabadana. Ta diʼwe nana ʼinaya webui e omoʼe ʼinaya wese diʼwe toi iʼenoʼeno. Ta taha ʼidiega goʼila be wese salufa qabudi ivebadabada, ta tomotau qabudi goʼila nana inumea iʼeluʼaliga, mana badabadana.

12  e  ʼInega tovaleʼewa vefoana wese ena bea muʼea. Vala ʼinaya ena diʼwe toi ʼenoʼeno, ta diʼwe taha toi dina ʼidiega veilaqe qiduana ʼifoqe vala nana ʼinaya. Ta wese ʼidewani ʼifoqe waiʼena be ʼwadiʼwadima ʼidia. ʼInega diʼwe vetoina vala, be waiʼena ta wese ʼwadiʼwadima ʼidiega velovelovana ʼifoqe ʼidia. ʼAubena be wese velovelovana adi tuta toi ʼenoʼeno, ta tuta toi dina ʼidiega tuta ʼaidegina ʼinaya ge taha simatala dasimatala ʼaubena be wese velovelovana ʼidia. 13  f  ʼInega yaʼita vane ta magisubu taha yaʼitea yewayewa mahalaya, ta ena gaba qiduana yanoqolia vonaya, “Aioi, veilaqe, veilaqe! Totoa bwaʼobwaʼoya veilaqe qiduana ona lobea, mana Yaubada ena tovaleʼewa wese toidi edi beayavo tuta goyona ina muʼedi.”

Copyright information for `MOX