Romans 15

Mali tomotau kana aʼunugwetedi ta ʼabiboda itaʼa

Vaina ʼidega eda vetumaqana waiwaina eda ʼai be yani taha taha weaqidi. Ta luaqiaqieda be ge taudega eda nuanua kana viaqidi, ta ʼesi tomeqabu edi vetumaqana dawalilina ʼabwaga be ʼai weaqidi kana iuledi. a  ʼInega itaʼa ʼaidega ʼaidega luaqiaqieda be mali tomotau kana giveqaiawedi edi nuanua ana viaqa ʼinaya. Mana ʼeguma edi nuanua kana viaqia, ta viaqa nana ʼinega iula ina lobea, e ʼinega kana givewaiwaiedi edi vetumaqana eda Kaiwabu ʼinaya weaqina. b  Baʼe yani diavona kana viaqidi, mana Keliso tauna eda ʼebevetalatutula. Tauna ge danuanua ena qaiawa be ena nuanuayavo weaqidi, ta tuta nana tomotau iʼawaluveifea ʼinega ge danuanua ena toa aqiaqina weaqina, ta ʼesi Tamana ena nuanua viaqia. Buki Nugwenugweina baʼe weaqina simana vonaya, “Tomeqabu iʼawaluveifeu, yaʼa wese iʼawaluveifegu.” c  Baʼe yani diavona weaqina lova Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada ena tovesimasimanayavo iʼwayavia sabi veʼitada. Ta baʼe vona diavona wese adi fata ina givewaiwaieda eda luʼita vane ʼinaya Yaubada ena vona fofofola weaqina, ta me eda bibitaqo kabaʼebaʼeyedi.

Baʼe waiwai nana be wese bibitaqo nana Yaubada ʼinega kaʼewea, ʼinega yavevenoqi ʼinaya be naiulemi ʼinega toadaumwala ilivuna ʼinaya ma emiavo ona toatoa. Ta Ieisu Keliso ena ilivu be ena nuanua yawaimi ʼinega ona veilivuyea ʼaidega ʼaidega nuanimia. ʼInega ami fata be qabumi ona luvetuba ta bonami ʼaideganega eda Kaiwabu Ieisu Keliso Tamana Yaubada ona awatuboya.

d  ʼInegana omiʼa me Diu ta wese omiʼa ge me Diu taumiega ma emiavo ona ʼawahaqiaqiemi, ʼidewani Keliso niʼa ʼawahaqiaqiemi, ta baʼe ʼinega Yaubada awatubo nalobea emi ilivu aqiaqina ʼinega. e  Ta ona nuaveʼavinia Keliso mai kavona tofewa kavovo ʼidewani me Diu ʼidia sabi veʼitadi vonigo Yaubada ena vona fofofola qabudi vonahaqiaqi, ta ge taha ʼidiega ana fata be nabwegei. f  Ta wese mai be yaqisa taudi mali qabu adi fata Yaubada ina awatuboya ena nuakolokolo qiduana ʼidia weaqina. Baʼe weaqina kini Deibida Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya,

“Yaʼa nuanuagu ena awatubou
taudi mali qabu nuanidia.
Ta ʼevosiega au wawa ena awatuboya.”
10  g  Ta wese Mosese Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya,

“Omiʼa ge me Diu ona qaiawa
Yaubada ena tomotauyavo
taudi me Diu maega.”
11  h  Ta wese Deibida vonaya,

“Omiʼa ge me Diu qabumi
Kaiwabu ona awatuboya,
ta wese tomotau qabumi
bwaʼobwaʼoya ona awatuboya.”
12  i  Ta wese Yaubada ena tovesimasimana Aisea vonaya,

“Nawale Iese ena gade ʼinega
taha toga naʼifoqe navetoluvine,
ta tauna tomotau qabudi naluvinedi,
ta taudi ge me Diu ina luʼita vane ʼinaya.”
13 ʼInega yavevenoqi weaqimi Yaubada tauna emi luʼita vane ana Tonei nagiveqaiawemi ta wese nuadaumwala naneimi, mana tauna ovevetumaqanea. Ta wese nuanuagu luʼita vane nana naveʼenaʼi, ta ʼimiega naʼafwataiwaqa Niboana Gwalagwalana ena waiwai ʼinega.

Faulo ena ʼwayavi ʼiuna

14 Taigwavo be novugwavo, yahalamani aqiaqiea Yaubada ena nuakolokolo ʼinega tuta qabuna ilivu aqiaqi otaqidi oviaviaqidi. Ta tolaʼai Yaubada nuanuana be ona alamania, e yani diavona baʼe niʼa oalamani aqiaqiedi ʼinega ami fata mali tomotau yani diavona baʼe oveveʼitedi. 15  j  Vonahaqiaqi, ilivu aqiaqidi tuta qabuna ovevefewedi, ta tua me egu giwalifatu nuanuagu baʼe yani diavona weaqidi wese ena vebibina ʼeviviemi. Egu nuanua baʼe, mana yaʼa Yaubada ena nuakolokolo ʼinega yavetovaletuyana Ieisu Keliso weaqina omiʼa ge me Diu weaqimi. ʼInega Ieisu Valena Aqiaqina yamiea ʼimia ta kavona toveguba yavegubayemi ʼidewani guba meilana aqiaqi otaqina Yaubada matanaya. Ta baʼe ʼinega qaiqaiawa weaqimi, mana Niboana Gwalagwalana ʼinega niʼa ovevunavunaqa. 17 ʼInega yaqaiawa qiduana egu fewa Yaubada weaqina, mana yaʼa Ieisu Keliso maega. 18 Ge nuanuagu ena vonavane yani taha taha weaqidi, ta ʼesi nuanuagu be ena vonavane Keliso ena viaqayavo ʼiguyega weaqidi. Vonahaqiaqi, yaʼa taudi mali qabu niʼa yamiedi Yaubada ʼinaya Vale Aqiaqina ana lugaihi ʼinega ta wese egu ilivu aqiaqina ʼidia ʼinega. Ta baʼe lugaihi nana ʼinega Yaubada ivelumatamatayagea. 19 Taudi mali qabu inuagivila Yaubada ena viaqa ʼebenuavoqana ʼidiega, ta baʼe yani diavona Yaubada viaqidi ʼiguyega, ta iveʼebeʼita mali qabu ʼidia Yaubada ena waiwai weaqina. Ta baʼe yani diavona iʼifoqe Niboanina Gwalagwalana ena waiwaiega. Vonahaqiaqi, Keliso Valena niʼa yalugaihiea ʼabaga qiduana Ielusalema ʼinega be luvivila tauya ana laba diʼwe agona Ililikumi ʼinaya, ta baʼe luvivila nana ʼinega Yaubada ena nuanua weaqigu yaviaqa ʼovoia.

20  k  Yaʼa egu nuanua waiwaina be ena lugaihiea ʼabaga diavona lova ge taha toga Keliso ana wawa dalugaihiea ʼidia. ʼInegana ge nuanuagu be Vale nana ena lugaihiei taha ʼabaga ʼinaya ʼeguma taha tomotau ʼekalesia niʼa ʼwadia ʼabaga nana ʼinaya. Mana ʼeguma ʼabaga nana ʼinaya yaʼa wese ena lugaihi, e ʼinega kavonaya be taha tomotau ena avutugu dakakali ta yaʼa nonoqina ʼinaya egu vanue eda yoqoni. 21  l  ʼInega yaʼa Buki Nugwenugweina ena vona Keliso weaqina yaʼabiʼabibodea vonaya,

“Tomeqabu Vale nana
ge taha toga dasimanei ʼidia,
e taudina ina alamani aqiaqiea.
Ta wese tomeqabu lova Vale nana
ge ida noqolia,
e taudina nuadi naʼeqaʼuya
Vale nana weaqina.”

Faulo nuanuana me Loma navayausidi

22  m  Vonahaqiaqi, lova nuanuagu be eda vayausimi, ta ge agu fata mana yalugaihi dadana ʼabaga diavona ʼidia, ʼinega yaʼiveʼoveʼo wawasai. 23 Tuta kuena yabaʼebaʼe sabi wai be ena ʼitemi. Ta baʼe ʼitagana egu fewa Yaubada weaqina niʼa yaluʼovoia baʼe diʼwe diavona ʼidia, e ʼinega baʼe tuta nana ʼinaya nuanuagu qiduana be ena vayausimi emi ʼabaga Loma ʼinaya. 24 Ta yanuanua be nugweta ena tauya diʼwe qiduana Sifeini ʼinaya. Ta tauya nana nuaninaya ena ʼita nugwetemi. Ta eda toa ʼinaya kana veiaiana ta kana toa tufwana tuta kuena, ta tuta nana ena nogemi e ona iulegu mane ʼinega egu tauya nana weaqina.

25  n  Vonahaqiaqi, ena wai ta nugweta luaqiaqiegu be ena tauya Ielusalema ʼinaya ta ʼabaga nana ana tovetumaqanayavo adi nei kavovo me Masidonia ta wese me Akaya ʼidiega ena neidi. Edi nuanua qiduana be ina iuledi, mana Ielusalema ana ʼekalesia edi toa vitana valena inoqolia, ʼinega nuanuadi qiduana ina veyolubedi mane ʼinega. 27  o  Baʼe nei kavovo nana me Guliki me edi qaiawa ivegogonea me Ielusalema weaqidi, mana lova Ieisu Valena Aqiaqina iʼewea me Diu tovetumaqana itoatoa Ielusalema ʼinaya ʼidiega, ta baʼe Vale nana ʼinega me Guliki niboanidi igiveqaiawedi. ʼInega me Guliki adi lutonova kavona adi loaga daʼenoʼeno me Diu ʼidia, e ʼinega nuanuadi ina iuledi edi toa vitana ʼinaya mane nana ʼinega. 28 Vonahaqiaqi, me Guliki edi iula aqiaqi otaqina me Ielusalema weaqidi yaʼa taugu nimaguyega ena veʼifoqeyea ʼidia. Ta ʼabibodanaya ena tauya Sifeini weaqina e ʼinega ena lugu emi ʼabaga Loma ʼinaya be ena vayausimi. 29  p  Ta yahalamani aqiaqiea egu wai nana ʼinaya Keliso ena veyoluba qiduana vuaqina qabuda kana lutonova aqiaqiea.

30  q  Egwavo, itaʼa qabuda eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena tomotauyavo. Ta wese Yaubada Niboanina Gwalagwalana ʼinega itaʼa ʼaidega ʼaidega veyoluba ilivuna kaviaviaqia nuanidaya. ʼInega yanoqinoqiemi be Yaubada ʼinaya ona venoqi waiwai egu tauya Ielusalema ʼinaya weaqina, be ʼinega ge taha vita ena lobei diʼwe nana ʼinaya. 31 Nuanuagu be ona venoqi weaqigu be yaqisa Yaubada navaʼaboʼabogu diʼwe Iudia ana totoayavo taudi Yaubada ge ida matayagea ʼidiega. Ta wese ona venoqi be yaqisa diʼwe nana ana tovetumaqanayavo nei kavovo nana me Guliki ʼidiega ina ʼawahaqiaqiea ta me edi qaiawa ina ʼewea. 32 Baʼe yani diavona weaqidi nuanuagu ona venoqi weaqigu. ʼInega ʼeguma Yaubada nahawafelegu me egu qaiawa ena wai ʼimia. Ta wai nana ʼinaya taudega kana vona iuleda be kana givewaiwaieda. 33 Egu nuanua qiduana be nuadaumwala ana Yaubada omiʼa qabumi naiulemi ta maega ona toatoa. Vonahaqiaqi, egu nuanua ʼidewani.

Copyright information for `MOX