Romans 2

Yaubada ena luvine ilivu luveifadi weaqidi

a  Nage ona vonaya, “Baʼe tomotau diavona luveifa otaqidi!” Ta yavonemi omiʼa me Diu wese emi luveifana taudi ʼidewana, ʼinega ge taha toga ʼimiega navonaya, “Yaʼa baʼe ilivu diavona ge eda alamania vonigo luveifadi.” ʼInega tuta nana ovonaya vonigo mali qabu toluveifadi luaqiaqiedi be luvematasabu qiduana ina lobea Yaubada ʼinega, e ʼinega omiʼa ʼidewani taumiega ami luvematasabu Yaubada ʼinega oveveʼifoqeyea ʼimia, mana omiʼa wese baʼe yani diavona oviaviaqidi. Niʼa kahalamani aqiaqiea vonigo Yaubada ena luvine tunutunuqina ʼinega baʼe ilivu diavona adi toviaqayavo naluvematasabudi. Nage omiʼa onuaia be vonigo Yaubada mali tomotau edi ilivu luveifana weaqina naluvematasabudi, ta omiʼa gebu, waisa? b  Ana ʼita nawale nuami ge daʼeqaʼuya Yaubada ena nuakolokolo be ena bibitaqo qiduana ʼimia weaqina, waisa? Nage ge oda alamania baʼe nuakolokolo nana ʼinega nuanuana ona nuagivila emi ilivu luveifana ʼidiega, be ʼinega naʼetoyavuimi.

c  Ta omiʼa emi vedeba ʼiʼwana ʼinega ge nuanuami be ona nuagivila. ʼInega taumiega ami luvematasabu qiduana weaqina oluluveaqea. Mana nawale luvine ana ʼaubena qiduana ʼinaya Yaubada tauna bwaʼobwaʼo ana Toluvine “tomotau qabuda naluvineda eda viaqayavo ʼidiega”. Vaidi tomotau tuta qabuna ilivu aqiaqidi iviaviaqidi, ta ivetafeʼwa waiwai, mana nuanuadi ʼamayaba be awatubo ina lobea Yaubada ʼinega. Ta wese yawai vataya isalisalia. E baʼe tomotau diavona nawale ʼaubena nana ʼinaya Yaubada toa vataya naneidi. d  Ta wese vaidi tomotau tuta qabuna taudiega weaqidi inuanua. Taudi Yaubada ena ilivu tunutunuqina ana ʼeda inogenogea ta tuta qabuna ilivu luveifadi iviaviaqidi. E baʼe tomotau diavona nawale Yaubada ena gamosoala qiduana ʼinega naluvematasabudi. ʼInega toluveifa diavona visiqa ta wese veilaqe qiduana ina lobea. Vonahaqiaqi, baʼe luvematasabu diavona ina maduʼifoqe me Diu ʼidia, ta wese taudi mali qabu ʼidia. 10 Ta ilivu aqiaqidi adi toviaqayavo ʼamayaba be awatubo ta wese nuadaumwala ina lobea Yaubada ʼinega. Vonahaqiaqi, veʼia aqiaqi otaqina baʼe namaduʼifoqe me Diu ʼidia, ta wese taudi mali qabu ʼidia, 11 mana Yaubada tomotau qabudi luvine ʼaideganega naluvinedi edi viaqayavo aqiaqidi be luveifadi ʼidiega. Vonahaqiaqi, luvine ʼaideganega tomotau ʼenaʼenaʼidi be wese tomotau kavokavovo naluvinedi.

12 Vonahaqiaqi, Yaubada me Diu naluvematasabudi mana Mosese ena luvine ʼenoʼeno ʼidia, ta tua ilivu luveifana iviaviaqidi. Ta taudi mali qabu luvine nana ge daʼenoʼeno ʼidia wese naluvematasabudi, mana ilivu luveifana iviaviaqidi. 13 Yaubada ana fata baʼe yani diavona naviaqia tomotau ʼidia, mana ge taha toga ana fata navetunutunuqa Yaubada matanaya luvine ana noqola ʼinega. Ta ʼesi tomeqabu luvine nana ivelumatamatayagea, e taudi Yaubada nahawatunutunuqedi. 14  e  Vonahaqiaqi, Yaubada ena luvine ge daʼenoʼeno taudi ge me Diu ʼidia, ta tua taudi wese luvine nana imatamatayagea, mana tomotau adi viaqa ʼunu ʼinega Yaubada nuanua aqiaqina aʼuya nuadia, ʼinega niʼa ialamani aqiaqiea tolaʼai aqiaqina be tolaʼai luveifana. 15 Ta edi viaqayavo ʼidiega iveʼitayea vonigo Yaubada ena luvine ana ʼabiboda weaqina nuadia ʼenoʼeno, mana viaqa diavona ʼidiega adi fata edi nuanua ʼinega veʼewa ina lutonovia ta wese ʼawahaqiaqi ina lutonovia. 16 ʼInega kana alamani aqiaqiea, baʼe yani nana nawale naʼifoqe luvine qiduana ana ʼaubena ʼinaya, ta ʼaubena nana ʼinaya Yaubada Natuna Ieisu Keliso luvine be waiwai naneia, ʼinega tomotau qabuda eda viaqayavo ʼwaiʼwaividi weaqidi naluvineda. ʼInega baʼe valena aqiaqina ʼiguyega ona noqola aqiaqiea.

Me Diu ta Yaubada ena luvine weaqina

17 Wese taha yani weaqina nuanuagu ena ʼwayavia ʼimia. Taumiega ovonaya, “Imaʼa me Diu.” Ta Mosese ena Luvine ʼinaya otunutunuvahala ami ʼetoyavua weaqina, ta ovonaya vonigo niʼa oveiaiana Yaubada maega. Ta wese ovona vane vonigo yani qabuna aqiaqi otaqina omiʼa ta Yaubada nuanimia. 18 Vonahaqiaqi, omiʼa ovonaya be Yaubada ena nuanua niʼau oda alamania, ta wese ovonaya vonigo omiʼa tolaʼai aqiaqina be tolaʼai luveifana niʼau oalamania, mana omiʼa Yaubada ena luvine tubumiavo niʼau iveʼitemi. 19 Ta wese taumiega ovonaya vonigo omiʼa ami fata otaqa taudi mali qabu ona vanugwetedi be ʼinega Yaubada ena nuanua ina alamania. Ta wese ovonaya vonigo omiʼa ami fata Yaubada ena ʼeda simasimatalina ona veʼitayea totoa velovelovana ʼidia. 20  f  Omiʼa ovonaya vonigo taudi mali qabu Yaubada ena nuanuayavo ge ida alamanidi ta ami fata ona vebibinidi, ta wese ovonaya vonigo taudi mali qabu kavona gogama ge taha edi alamanimo, ʼinega nuanuami ona veʼitedi Yaubada weaqina. Emi vona diavona adi ʼiu baʼe ʼidewani, mana omiʼa taumiega onuaia vonigo Yaubada ena luvine ana alamani be ana aqiaqi qabuna niʼa oalamani aqiaqiea.

21  g  Vonahaqiaqi, omiʼa taudi mali qabu oveveʼitedi Yaubada ena luvine weaqina, ta tolaʼai weaqina taumiega ge oda veʼitemi? Ta emi lugaihi ʼinaya ovonedi ovonaya, “Ge ona vanawala!” Ta tolaʼai weaqina omiʼa wese ovanavanawala? 22 Ta wese ovonedia, “Ge ona luabu!” Ta tolaʼai weaqina omiʼa taumiega luabu ilivuna oviaviaqia, waisa? Omiʼa ovonedia, “Ge ona iwaʼodu tokwalui ʼidia!” Ta tolaʼai weaqina omiʼa mali qabu edi vanue tafwalolo ʼidia olugulugu ta vanue nana ana ʼebeiwaʼoduyavo ovanavanawalidi ta ovevegimwaneyedi? 23 Omiʼa ogagasa wawasai Yaubada ena luvine ana alamani weaqina. ʼInega tolaʼai weaqina omiʼa Yaubada ge oda ʼamayabea, ta ʼesi luvine diavona oqeuqeunidi?

24  h  ʼInegana Buki Nugwenugweina vonaya, “Taudi mali qabu Yaubada ana wawa iʼawaluveifea omiʼa me Diu emi ilivu luveifana weaqina.”

25 Ta wese nuanuagu baʼitagana ʼwafi ana daʼa yavula weaqina ena vonemi. Omiʼa me Diu ʼoloto luvine niʼa oʼewea ʼwafi ana daʼa yavula weaqina. Baʼe daʼa nana taha ʼebeʼita vonigo omiʼa Yaubada ena tomotauyavo. Ta luvine nana ge taha ana aqiaqimo ʼeguma Yaubada ena luvine qabudi oqeuqeunidi. Mana ʼeguma luvine diavona ge ona matayagedi, e ʼinega omiʼa kavonaya ʼwafimi ge ana daʼa yavulamo. 26  i  Ta ʼeguma taudi mali qabu ʼwafidi ge ana daʼa yavulamo, ta vonahaqiaqi taudi Yaubada ena luvine qabuna imatamatayagedi, e taudi kavona be ʼwafidi ida vedaʼa ta Yaubada niʼa ʼawanatunedi. 27 Vonahaqiaqi, taudi mali qabu ʼwafidi ge ana daʼamo ta Yaubada ena luvine qabuna iʼabiʼabibodedi, e taudi nuakolokolo qiduana ina lobea Yaubada ʼinega, ta ʼabiboda omiʼa me Diu vevedaʼami, mana Yaubada ena luvine oalamani aqiaqiedi ta ge oda matayagedi.

28 Ge taha toga taunega navonaya, “Yaʼa Diu aqiaqi, mana tamagu be inagu taudi me Diu, ta me Diu edi ilivuyavo yaviaviaqidi, ta wese yaʼa ʼwafigu daʼadaʼana.” 29  j  Vonahaqiaqi, taha tomotau ana fata taunega nagabea Diu tomotauna ʼeguma ena nuanua qabuna niʼa veaʼugivilea Yaubada ana ʼabiboda weaqina. Ta vedaʼa aqiaqi gebu ʼwafi ana daʼa yavula ʼinega, ta ʼesi giwali ena vevauvau Yaubada Niboanina ena viaqa ʼinega. Baʼe tomotau diavona ge taha awatubo tomotau ʼidiega ina lobei, ta ʼesi Yaubada ʼinega.

Copyright information for `MOX