Romans 8

Yawai aqiaqina Yaubada Niboanina ʼinega

Yani qabuna niʼa yaveʼitemi eda vetunutunuqa Yaubada matanaya weaqina, ʼinega ona alamani aqiaqiea tomeqabu niʼa iveʼaidega Ieisu Keliso maega taudi ge wese luvematasabu ina lobei Yaubada ʼinega. Baʼe vona nana vonahaqiaqi, mana Yaubada Niboanina ena waiwaiega toa vauvauna niʼa neida. Ta baʼe toa nana ʼinega yavuida ilivu luveifadi adi viaqa ʼidiega, e omoʼe ʼinega luveifana ena waiwai ge wese ana fata be navetoasiʼieda Yaubada ʼinega. Mosese ena luvineavo Yaubada ʼinega ge adi fata be ina giveluaʼuda ilivu luveifana adi viaqa ʼidiega. Itaʼa ge ada fata be luvine diavona kana ʼabibodedi, mana ʼwafi ena nuanua kaʼabibodedi ʼinega itaʼa dawalilida. Ta Yaubada ena nuenuega mali ʼeda giveʼifoqeyea ada ʼetoyavua weaqina. ʼInega Natu Otaqina vetunei mai bwaʼobwaʼoya ta vetomotau itaʼa ʼidewani. Ta itaʼa me eda luveifana, ta tauna ge taha ena luveifamo. ʼInega Yaubada Natuna vegubayea eda luveifana weaqina, ta baʼe ʼinega luveifana ena vetoluvine ʼidaya luveawalia.

a  Yaubada baʼe yani diavona viaqia be yaqisa ena nuanua ena luvine weaqina ana aqiaqi naʼifoqe. Ta baʼe yani nana naʼifoqe tomeqabu Yaubada Niboanina ena nuanua iviaviaqia ʼidia, ta ge luveifana ana toviaqayavo ʼidia. Tomeqabu viaqa luveifana ʼabiʼabiluvinedi taudi tuta qabuna yani luveifana weaqina inuanua, ta tomeqabu Niboana Gwalagwalana niʼa ʼabiʼabiluvinedi, e taudi tuta qabuna inuanua yani aqiaqina weaqina, ta baʼe ʼinega Yaubada Niboanina igiveqaiawea. Ta ʼeguma viaqa luveluveifadi emi nuanua iʼabiʼabiluvinea, ʼinega ge ami fata ona toa vataya Yaubada maega. Ta ʼeguma Yaubada Niboanina ʼabiʼabiluvinemi, e ʼinega ana veʼia toadaumwala be wese yawai vataya Yaubada maega ona lobea. Nuanuagu egu vona ena givesimatalia ʼimia, mana tomotau edi viaqa luveifana ʼidiega tuta qabuna Yaubada iveaviea, ta ge taha tuta ena luvine ida matayagea, ta wese tuta maimai ʼidia ge ina matayagei. Baʼe ʼiuna ʼinega tomeqabu taudi nawale viaqa luveifana ena luvine ʼayanaya itoatoa ge adi fata be Yaubada ina giveqaiawei.

b  Ta omiʼa ge oda toatoa viaqa luveifana ena ʼabiluvine ʼayanaya. Vonahaqiaqi, omiʼa Niboana ena ʼabiluvine ʼayanaya otoatoa ʼeguma Yaubada Niboanina niʼa oʼewea ta giwalimia ʼenoʼeno. ʼInega ona nuaveʼavinia ʼeguma taha toga Keliso Niboanina ʼinaya ge daʼenoʼeno, e ʼinega tomotau nana ge wese Keliso ena tomotau. 10  c  Vonahaqiaqi, nawale ʼwafimi ina ʼaliga emi luveifana ʼinega. Ta ʼeguma Keliso Niboanina ʼimia toatoa ʼinega niboanimi ge wese naʼaliga, mana omiʼa niʼa ovetunutunuqa Yaubada matanaya. 11 Yaubada Niboanina Ieisu giveyaʼitotoya ʼaligega, ta baʼe Niboana nana ʼimia toatoa. Vonahaqiaqi, ʼwafimi yani ʼaliʼaligina, ta Yaubada baʼe Niboana nana ʼinega ʼwafimi nawale nagiveyawaha ʼeviviedi ʼidewani lova Keliso giveyaʼitotoya ʼaligega.

12 ʼInega taigwavo be novugwavo, omiʼa ge ami luaqiaqi be tolaʼai ʼwafimi ena nuanua nakeiemi be ona viaqidi, ta ʼesi Yaubada Niboanina ena nuanua ona viaviaqidi. 13  d  Mana ʼeguma ʼwafimi ena nuanua ona ʼabibodea ʼinega ona veilaqe vataya. Ta ʼeguma Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega ʼwafimi ena nuanuayavo luveifadi ona nogedi, e ʼinega ona toa vataya Yaubada maega, 14 mana tomeqabu Yaubada Niboanina vavanugwetedi e taudi Yaubada natunavo.

15  e, f  Omiʼa Yaubada Niboanina niʼa oʼewea, ta baʼe Niboani nana ge ana fata nayoqona ʼeviviemi kavona tofewa kavovo ʼidewani, ta wese ge ana fata nagivemwaninivemi. Ta ʼesi baʼe Niboani nana ʼinega Yaubada niʼa fayayemi natunavo ʼidewani, ta ena susu gamonaya otoatoa, ʼinega ona voneaya, “Tamagu, oʼa Tama otaqigu!” 16  g  Mana Yaubada Niboanina Gwalagwalana vonavona giwali otaqidaya vonahaqiaqi itaʼa natunavo. 17 E ʼinega yani qabuna ʼenoʼeno vatayadi ʼinaya iʼenoʼeno kana ʼewedi, mana itaʼa natunavo. ʼInega yani diavona Yaubada Keliso niʼa neia, e itaʼa wese nawale naneida. Ta ʼeguma nuanuada yani qabuna aqiaqi otaqidi kana lobedi Yaubada ʼinega, e ʼinega nugweta wese Keliso ena veilaqe visiqina kana vebaea ʼidewani tauna niʼa vebaea.

Tuta maimai ana aqiaqi otaqa kana ʼitea

18 Ta baʼitagana visiqa diavona kavevebaedi ge kana giveleleqedi Yaubada ena aqiaqi otaqa maega, mana tuta maimai ʼinaya Yaubada ena aqiaqi otaqa naveʼifoqeyea ʼidaya, ta baʼe aqiaqi nana visiqa diavona veqidua vaʼinedi. 19 Vonahaqiaqi, kuyavata qabuna me edi ʼivaʼavaʼata ibaʼebaʼe Yaubada ena simana ʼifoqe yani taha weaqina, mana baʼe simana nana ʼinega ina alamani aqiaqiea tomeqabu Yaubada natu otaqinavo. 20  h  Mana kuyavata qabudi Yaubada ena nuanua ana ʼetofwafwa weaqidi ge ida lobei ʼinega iveyani kavokavovo. Ta ge taudiega edi nuenuega ida veyani kavokavovo, ta ʼesi Yaubada ena nuanua ʼinega, mana Yaubada nuanuana kuyavata dina ina luʼita vane ʼinaya adi yoqona ana ʼewa yavula weaqina, ʼinega ge wese ina ʼaliga nage ina davula. Ta ʼabibodanaya Yaubada naveʼifoqeyedi ʼetoyavua aqiaqi otaqina ʼinaya natunavo maega. 22 Mana niʼa kahalamania lova ʼinega be ana laba baʼe ʼitagana kuyavata qabudi ihidaidaʼaloʼalolo kavona be vivine visiqa ivevebaea edi venatuna ʼinaya. 23  i  Ta wese itaʼa tovetumaqana nuadega kaidaidaʼaloʼalolo ada ʼetoyavua weaqina. Vonahaqiaqi, Niboana Gwalagwalana niʼa kaʼewea Yaubada ena nei kavovo ʼinega, ta baʼe nei nana ʼinega Yaubada ena veyoluba niʼa kalutonovia, ta ena veyoluba qabuna nawale ge kada ʼewa aqiaqiei, mana tuta maimai ʼinaya Yaubada naʼawahaqiaqieda natunavo ʼidewani, mana niʼa fayayeda. Ta omoʼe tuta nana ʼinaya ena aqiaqi otaqa qabuna kana ʼita lobea. Ta wese niʼa vona fofofoleda omoʼe tuta nana ʼinaya ʼwafi vauvauna naneida, ta ʼwafi nana ge ena vekofekofemo be wese ge ena ʼaligamo. 24 Itaʼa Yaubada niʼa ʼetoyavuida, ʼinega me eda nuaveʼavina kaluluʼita vane eda toa yavuyavuina weaqina. Mana yavui nana ʼeguma niʼa kada ʼewea, e ʼinega ge ana aqiaqimo be kana baʼebaʼe yavui nana weaqina. 25 Ta ʼesi ʼeguma taha yani weaqina kaluluʼita vane, ta yani nana nawale ge kada ʼewei, e ʼinega ge kana luaʼu ta ʼesi me eda bibitaqo kana baʼebaʼe yani nana weaqina.

26 Ta wese ʼidewani tuta nana niboanida idawalili, e ʼinega Niboana Gwalagwalana iuiuleda, mana itaʼa ge kada alamania maʼoda kana venoqi ʼaiqa. ʼInega Niboani nana ge vona ʼinega davevenoqi weaqida, ta ʼesi ena idaʼaloʼalolo ʼinega vevenoqi weaqida. 27  j  Yaubada itaʼa tomotau eda nuanua qabuna giwalidaya niʼa alamani aqiaqiedi, ta wese Niboana Gwalagwalana ena nuanua alahalamania, mana Niboana nana vevenoqi itaʼa tovetumaqana weaqida Yaubada ena nuanua ʼinega.

28  k  Ta niʼa kahalamania vaina tuta yani aqiaqina iʼifoʼifoqe ta vaina tuta yani luveifana iʼifoʼifoqe tomotau ʼidaya, ta Yaubada ana fata baʼe yani diavona navefewedi be ʼinega vuaqa aqiaqina ina ʼifoqe ʼidiega. Yaubada baʼe yani nana naviaqia tomeqabu iveveyolubea ʼidia. Baʼe tomotau diavona Yaubada ena nuenuega niʼa venuaʼivinedi, be ena nuanuayavo ina viaqidi. 29  l  Yaubada tomotau diavona madualamanidi, ta wese ena nuanua ʼinega maduvenuaʼivinedi be ina veilivu Natuna ena ilivu ʼidewani, be yaqisa Natuna Ieisu naveʼunutau ta vevenuaʼivini dina kavona tainavo be novunavo ʼidewani. 30 Ta Yaubada taudi vevenuaʼivini dina wese gabedi ina mai ʼinaya. Ta gaba nana ʼabibodanaya wese ʼawatunutunuqedi, ʼinega taudina wese vona fofofoledi ena aqiaqi otaqa ina ʼita lobea tauna ʼinaya.

Ge taha yani ana fata nahaʼusiʼieda Yaubada ena veyoluba ʼinega

31  m  Ta egu vona diavona adi alamani aqiaqi baʼe: ʼEguma itaʼa Yaubada maega niʼa kaveʼaidega, e ʼinega ge taha toga nage ge taha yani ana fata be navewaiwai vaʼineda. 32 Yaubada Natu Otaqina ge davegagalei, ta ʼesi veʼineiea ana aviayavo nimadia ta iluveʼaligia eda luveifana sabi ʼewa yavulidi. Ta ʼeguma Yaubada baʼe yani nana viaqia itaʼa eda veaqiaqi weaqina, e ʼinega kana alamani aqiaqiea wese yani qabuna nanei kavovoda eda toa aqiaqina weaqina. 33  n  Ta ʼeguma vaina tomotau Yaubada matanaya ina tovolo ta ina veʼeweda eda luveifana weaqina, ʼinega Yaubada edi veʼewayavo ge wese naʼawahaqiaqiedi. Vonahaqiaqi, itaʼa qabuda Yaubada ena luvine niʼa kabwegea, ta Yaubada ena nuakolokoloyega niʼa ʼawatunutunuqeda. 34 ʼInega ge taha toga ana fata be navonaya, “Yaubada ena tomotauyavo luvematasabu ina ʼewea.” Ta wese Ieisu Keliso ge ʼidewani navona ʼaiqa, mana tauna weaqida ʼaliga, ta Yaubada giveyawaha ʼeviviea weaqida, ta baʼe ʼitagana Tamana ana ʼataqia toatoa, ta vevenoqi weaqida. 35 ʼInega ge taha toga nage ge taha yani ana fata be nahaʼusiʼieda Keliso ena veyoluba ʼinega, mana Ieisu ge wese nanogeda ʼeguma vita kana lobedi. Ta wese ge nanogeda ʼeguma tomotau ina vevoalaneda. Ta wese ge nanogeda tuta nana botana navunuqida. Ta wese ge nanogeda ʼeguma ge ada kalekomo. Ta wese ge nanogeda tuta nana veilaqe taha taha kalobelobedi. Ta wese ge nanogeda ʼeguma tomotau ivevevonavona sabi luveʼaligida. Vonahaqiaqi, baʼe yani diavona kana vebaedi, 36  o  mana Buki Nugwenugweina vonaya,

“Keliso, oʼa au wawa weaqina
tuta qabuna aʼaliʼaliga ʼwaqi.
Imaʼa kavonaya sifi
abaʼebaʼe ema ʼaliga weaqina.”
37 Vonahaqiaqi, ge taha tolaʼai ʼeguma baʼe vita diavona kana lobedi ta kana vebaedi, mana Keliso veveyolubeda, ta tauna ʼinega ada fata be yani diavona kana vewaiwai vaʼinedi.

38 Ta yahalamani aqiaqiea vonigo ge taha yani ana fata be Keliso ena veyoluba ʼinega nahaʼusiʼieda. Ge taha tolaʼai ʼeguma ʼaliʼaligida nage mayawaida katoatoa. Ta wese taudi tovaleʼewa luveluveifadi be toluvine waiwaidi bwaʼobwaʼo be mahala nuaninaya itoatoa, ge adi fata be ina vetoasiʼieda Keliso ena veyoluba ʼinega. Ta niboana luveluveifadi ge wese adi fata ina vetoasiʼieda Keliso ena veyoluba ʼinega. Ta wese egu nuanua baʼitagana be ʼibe weaqina ge ana fata navetoasiʼiegu Keliso ena veyoluba ʼinega. Baʼe yani diavona ge adi fata be ina aʼusiʼieda Keliso ena veyoluba ʼinega. 39 Ta wese ge taha yani mahala debanaya nage bwaʼobwaʼo ʼaya otaqinaya adi fata be Yaubada ʼinega ina vetoasiʼieda. ʼInega ge taha yani kuyavata qabuna ʼinega ana fata be ina vetoasiʼieda Yaubada ena veyoluba ʼinega. Ta baʼe veyoluba nana Yaubada veʼifoqeyea ʼidaya eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena viaqayavo ʼidiega.

Copyright information for `MOX